Kesäkuussa Näsisaaren kaikki siltatyömaat käynnissä – Santalahdessa valmistaudutaan raitioliikenteen aloitukseen

Tampereen raitiotien osan 2 (Pyynikintori-Santalahti-Lentävänniemi) työt etenevät kohti merkittävää virstanpylvästä: Pyynikintori–Santalahti-välillä tehdään kesäkuussa viimeisiä töitä ja valmistaudutaan keskikesällä toteutettaviin koeajoihin. Raitioliikenne tällä osuudella käynnistyy 7. elokuuta, ja liikenteen aloitusta juhlitaan sunnuntaina 6.8. pidettävässä Santalahden Ratikkajuhlassa.

Myös työt Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä etenevät suunnitelmien mukaan, ja koko osan 2 valmistumisaste on tällä hetkellä 59 prosenttia.

Näsisaareen itäpuolelta rakennettavalla Pölkkylänsillalla on tehty sillan alusrakenteita ja kesäkuussa käynnistyvät sillan teline- ja muottityöt. Näsisaareen lännestä johtavien Hiedansiltojen työt ovat alkaneet porapaalutuksilla, jotka kestävät kesäkuun ajan. Paasikiventien ylittävän Rosenlewin sillan valumuottia puretaan kesäkuussa, ja kesäkuun puolivälissä töistä aiheutuu muutamina öinä kaistajärjestelyjä Paasikiventielle

Ratatyöt ovat käynnissä kaikilla työmaalohkoilla. Tänä vuonna asennetaan kaikki loput raiteet, paitsi Näsisaaren osuus, joka rakennetaan ensi vuonna.

Raitiotien sähkönsyöttöasemilla työt etenevät Sellupuistossa kojeistoasennuksilla ja Hiedanrannassa talonrakennustöillä. Raitiotien osuudelle Pyynikintori-Santalahti on kytketty jännitteet 1.6. alkaen. Jännitteiden vuoksi raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tulee aina hakea suostumus Tampereen Raitiotie Oy:ltä viimeistään 14 vuorokautta ennen tehtäviä töitä.

Raitiotieallianssi jatkaa keskusta-alueella vielä kesäkuussa sähköradan muutostöitä, jotka toteutetaan takuutöinä.

Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka.

Pyynikintorin ja Santalahden välillä valmistaudutaan keskikesällä toteutettaviin koeajoihin. Kuva: Wille Nyyssönen

Santalahti

Santalahden työmaalohkolla tehdään kesäkuussa kaideasennuksia Rantatien risteyssillan kupeessa sekä viimeistellään Paasikivenkadun eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylää. Sepänkadulla tehdään kesäkuun alkupuolella vielä sähköradan viimeistelytöitä. 

Pölkkylänsillan työt jatkuvat kesäkuussa muotti- ja raudoitustöillä sekä muottipohjien teolla. Rosenlewin sillalla on aloitettu valumuotin purkutyöt, joista aiheutuu kesäkuun puolivälissä yöaikaan kaistajärjestelyjä Paasikiventielle. Liikenne ohjataan vuorotellen joko pohjoisen tai eteläisen ajoradan kautta siten, että sillan kohdalla on käytössä vain yksi kaista kumpaankin suuntaan. Hiedansilloilla tehdään kesäkuun ajan paalutuksia siltojen perustuksia varten.  

Paasikiventiellä tehdään kesäkuussa tukimuurikaukaloon liittyviä maantäyttötöitä sekä Paasikiventien ja Rantatien länsipään pintarakenteita. Töistä johtuen Paasikiventiellä tehdään kesäkuun lopulla liikennejärjestelyjä ja länteen menevä liikenne siirretään Näsijärven puoleisille kaistoille. 

Kesäkuussa aloitetaan myös Rantatien tukimuurikaukaloon rakennettavan sepeliradan työt.  Tukimuurikaukalo mahdollistaa raitiotieradan nousemisen Paasikiventien ylittävälle Rosenlewin sillalle. 

Näsisaaren länsipäässä on aloitettu Hiedansiltojen rakentaminen. Kuva: Wille Nyyssönen

Hiedanranta

Hiedanrannassa ratatyöt jatkuvat ja etenevät suunnitelmien mukaan. Sellupuistossa, Niemen kartanon pysäkin kohdalla, Tehtaan raitiopysäkin alueella ja Nottbeckin aukiolla on asennettu kiskoja.  Sellupuistossa sijaitseva Ollinojansilta valmistuu kesäkuussa taitorakennetöiden osalta, ja myöhemmin tänä vuonna sillalle asennetaan raiteet.  Hiedanrannan tulevan vaihtopysäkin alueella on tehty rakennekerroksia sekä kaapelireittejä. Hiedanrannan sähkönsyöttöasemalla jatkuvat talonrakennustyöt, ja  Sellupuistossa viimeistellään sähkönsyöttöaseman kojeistoasennuksia. Tehdaskartanonkadulla jatketaan edelleen kunnallistekniikan töitä. 

Sellupuistossa ja Hiedanrannassa jatketaan kesäkuussa ratatöitä, Ollinojansillan ja sähkönsyöttöaseman rakentamista, ratapohjaa sekä kunnallistekniikkaa. Kuva: Wille Nyyssönen

Lentävänniemi

Myös Lentävänniemessä ratatyöt ovat käynnissä. Tänä vuonna tehdään loput Lielahdenkadun raitiotieradasta, Halkoniemenkadun osuus sekä Pyhällönpuiston päätepysäkkialue. Kevään ja kesän aikana jatketaan myös katurakennustöitä, ja esimerkiksi  erilaisia kiveystöitä tehdään kaikilla raitiotiekaduilla. Federleynkadulla ovat käynnissä ajoradan luonnonkiveystyöt ja Niemenrannan raitiopysäkillä tehdään JCDecauxin toimesta pysäkkikatoksen asennuksia. Kehyskadulla tehdään kesäkuun alussa asfaltointeja ja liikenne siirretään rata-alueen päälle, kun työt jatkuvat kadun itäreunalla. 

Lielahdenkadulla jatketaan ratalaattapohjien tekoa sekä kiskoasennuksia. Lisäksi tehdään viherradan kylvöjä ja asennetaan ratajohtopylväitä. Kehyskadun kiertoliittymän ja Lentävänniemenkadun välisellä alueella ovat käynnissä puiden istutustyöt. Ratatöiden vuoksi Lielahdenkadun ja Lentävänniemenkadun välinen liittymä suljetaan autoliikenteeltä maanantaina 5.6. Liikenne Lentävänniemenkadulle siirretään kulkemaan kiertotietä pitkin Isoniemenkadun ja Vähäniemenkadun kautta. Lielahdenkadun suuntaiseen liikenteeseen kiertotiellä ei ole vaikutusta. Liikennejärjestelyt tehdään sunnuntain ja maanantain välisenä yönä (4.–5.6.) yötöinä klo 22–07-välisenä aikana. Järjestelyt ovat käytössä arviolta viikon 31 loppuun eli 6.8. saakka. Bussi nro 12 on töiden vuoksi siirretty poikkeusreitille 5.6.–8.8. Bussiliikenteen muutoksista tiedottaa tarkemmin Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Liikennemuutoksista lisätietoa Raitiotieallianssin nettisivuilta. 

Halkoniemenkadun ja Lielahdenkadun liittymässä tehdään ratatöitä, samoin Pyhällönpuiston päätepysäkin alueella, jossa jatketaan myös ratalaatan pohjatöitä. Pyhällönpuiston päätepysäkin töiden etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin live-kamerasta  

Federleynkadulla ovat käynnissä ajoradan luonnonkiveystyöt. Kuva: Wille Nyyssönen