Keskustorin pohjoispuolella aloitetaan kesän kivitöiden valmistelu

Keskustorin pohjoispuolella aloitetaan valmistautuminen kesän kivitöihin. Työt aloitetaan aitaamalla aluetta ja kivityöt aloitetaan heti säiden salliessa. Työt eivät vaikuta tässä vaiheessa pyöräilyyn ja jalankulkuun merkittävästi.
Tänä vuonna valmistuvat loput osuudet Hämeenkadun kiveystöistä Keskustorin kohdalla. Hämeenkadun koko katualueen uusiminen on erillistyö, jonka Tampereen kaupunki on tilannut Raitiotieallianssilta tehtäväksi raitiotien rakentamisen yhteydessä. Kokonaisuudessaan Hämeenkadun työt valmistuvat näillä näkymin tänä kesänä eli noin vuoden alkuperäistä aikataulua aikaisemmin.