Kiviaineksen murskausta Huppionmäessä

Raitiotieallianssi tekee raitiotien rakennustöihin liittyvää kiviaineksen murskaustyötä Hervannassa Huppionmäessä 22.3. alkaen 31.12.2017 saakka maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00.

Murskaustyöt tehdään mahdollisimman kaukana meluherkistä kohteista, lähimpiin kiinteistöihin on matkaa noin 300 metriä. Materiaalien varastokasat pyritään sijoittamaan meluesteeksi melulähteen ja meluherkän alueen väliin. Pölynsidontaa tehdään tarvittaessa  kastelemalla ja melutilannetta seurataan tarvittaessa desibelimittarilla.