Hervannan valtaväylän ympäristössä raitiotiehankkeeseen liittyviä suojelutoimia

Hervannan valtaväylän ympäristössä tehdään erilaisia raitiotiehankkeeseen liittyviä suojelutoimia muun muassa liito-oravan elinympäristöjen turvaamiseksi. Liito-oraville asennetaan pesäpönttöjä Hervannan valtaväylän varressa oleville puistoalueille Valtatie 9:n ja Hervannan kanjonin välille. Sijoituspaikkoja on sekä Hallilan että Lukonmäen puolella ja lisäksi Korkinmäessä Kyläkeinunpuiston ja Loukkaanpuiston alueilla. Pöntötystyöt tekee Villi vyöhyke ry.

Liito-oravalle puustoisia kulkureittejä Lukonmäkeen

Lukonmäessä Siikinkadun kohdalle on istutettu puita ja pystytetty hyppytolppia liito-oravalle, jotta uusi kevyenliikenteen alikulku voidaan toteuttaa katkaisematta liito-oravan nykyisiä puustoisia kulkuyhteyksiä Tuomaanlähteenpuiston ja Kanjonin välillä.

Syksyyn mennessä rakennetaan vielä Hervannan kanjonin alueelle kanjonin suuntainen puustoinen kulkureitti liito-oravalle, ja se toteutetaan myös puuistutuksin ja hyppytolppia asentamalla.

Lehtoneidonvaipat istutetaan uuteen kasvupaikkaan Multisiltaan

Hervannan valtaväylän pohjoispäästä Teiskontien liittymän kohdalta siirrettiin maaliskuun alkupuolella siltatyömaan tieltä turvaan parisen kymmentä kämmekkäkasveihin (orkideoihin) kuuluvaa lehtoneidonvaippaa. Villi vyöhyke ry ja Tampereen Sarka siirsivät kasvit yhteistyössä. Kasvit odottavat nyt kaupunginpuutarhalla uudelleenistutusta. Uusi sijoituspaikka kämmeköille löytyi Multisillan Rajamäestä, jonne ne istutetaan kun routa on sulanut.

Raitiotiehankkeen ympäristövaikutuksiin ja kaavoitusmenettelyyn liittyvät sekä luonnonsuojelulain alaisten toimenpiteiden toteutustavat ja lainmukaisuus varmistetaan jatkuvalla tiiviillä yhteistyöllä Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä kaupungin rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluyksikön kanssa.

Tampereen kaupungin tiedote