Korkeiden kuljetusten reitit Sepänkadun liikennekatkon aikana

Sepänkadun sillan kautta kulkeva liikenne on katkaistu raitiotietöiden vuoksi 3.5. 2021 – 7-8/2022 noin 15 kuukauden ajaksi. Korkeille kuljetuksille on seuraavat rajoitukset Paasikiventiellä ja Rantatiellä:

Paasikiventiellä suurin sallittu alituskorkeus Santalahden ylikulkusillan työmaan kohdalla on 4,4 metriä.

Rantatiellä suurin sallittu alituskorkeus Santalahden ylikulkusillan työmaan kohdalla on 4,2 metriä. Jalankulkuväylän kohdalla alituskorkeus on 2,3 metriä.

Alituskorkeuksista varoittavat helistimet on asennettu kaikille ajosuunnille, joista lähestytään Santalahden ylikulkusillan työmaata. Lisäksi ennen ylikulkusiltaa on turvallisuuden varmistamiseksi asennettu törmäyspalkit, joiden tarkoitus on estää liian korkean kuljetuksen osuminen työmaan rakenteisiin. Suurimmasta sallitusta kuljetuskorkeudesta muistutetaan liikennemerkeillä ennen Santalahden ylikulkusillan työmaata.

Rantatunnelin mahdollisesti ollessa suljettuna, enintään 4,4 metriä korkeiden kuljetusten varareittinä toimii Paasikivenkatu, josta on valoilla ohjattu reitti Ranta-Tampellan kautta.

Kuljetusten korkeutta rajoittavat törmäyspalkit puretaan pois ennen Sepänkadun sillan avaamista uudelleen liikenteelle.

Korkeiden kuljetusten reitit Sepänkadun liikennekatkon aikana 3.5. – 7-8/2022

Yli 4,4 metriä korkeat kuljetukset vaativat kuljetusluvan

Yli 4,4 metriä korkea kuljetus tarvitsee aina kuljetusluvan. Kuljetusluvan myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Luvassa määritetään yksilöity reitti enintään tietyn korkeuden omaavalle kuljetukselle, esimerkiksi Lielahdesta Ranta-Tampellaan

Erikoiskuljetukset – ely – ELY-keskus

Luvan hakijan on luvasta huolimatta varmistettava reitin soveltuvuus ennen kuljetusta, koska lupa ei ole tae, että reitti olisi aina käytettävissä. Lupa käyttää tiettyä katua tai tietä annetaan aina luvassa määritettyyn kuljetukseen.

 

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 – 16