Lentävänniemen alueen katusuunnitelmia nähtävillä

Tampereen raitiotien suunnitteilla olevan läntisen osan keskusta -Lentävänniemi katusuunnitelmia on nähtävillä 23.3.- 6.4:  Lielahdenkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/16843 välillä Kehyskatu – Halkoniemenkatu, Halkoniemenkadun katusuunnitelmaehdotus nro 1/16844 ja Pyhällönpuiston katusuunnitelmaehdotus nro 1/20694, Lentävänniemen kaupunginosassa, Dno TRE: 1904/10.03.02/2020.

Raitiotiellä tavoitellaan sujuvaa ja tehokasta joukkoliikennettä, joka helpottaa ihmisten liikkumista sekä tukee kaupunkirakenteen tiivistämistä kestävällä tavalla. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenne-järjestelmän kuormittuneimmille osuuksille ja välillä Hervanta – Pyynikintori  ja Tays – Hatanpään valtatie raitiotien rakentaminen on käynnissä.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori – Lentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan ja suunnitelmat tilataan Raitiotie-allianssilta. Tavoitteena on, että raitiotiejärjestelmän osan 2 rakentamisesta päätetään valtuustossa viimeistään lokakuussa 2020. Rakentaminen alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuoden 2021 alussa ja raitioliikenne käynnistyisi vuonna 2024 välillä Pyynikintori – Lentävänniemi.

Lentävänniemen alueella raitiotiehankkeeseen liittyvien katukohteiden suunnitelmat rajautuvat lännessä Kehyskatuun ja idässä Halkoniemenkatuun sekä Pyhällönpuistoon. Raitiotie sijoittuu Lielahdenkadulla kadun keskialueelle Kehyskadun kiertoliittymästä lähtien ja tämän osuuden jälkeen raitiotielinja kääntyy Halkoniemenkadulle ja jatkuu aina Pyhällönpuistoon saakka.

Kaduista on laadittu katusuunnitelmaehdotukset, joissa on esitetty mm. raitiotien sijoittuminen katutilassa, katujen korkeusasema sekä pintavesien kuivatus. Katusuunnitelmaehdotusten mukaan raitiotie sijaitsee Lielahdenkadulla ajoratojen välissä nurmetetulla keskikaistalla. Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun liittymän läpi raitiotie kulkee kadun keskialueella ja Halkoniemenkadulla raitiotie sijoittuu myös kadun keskialueelle erilliselle ajoneuvoliikenteestä erotetulle rata-alueelle. Pyhällönpuistossa sijaitsee raitiotielinjan päätepysäkki sekä pysäkkialueen jälkeinen Pyynikintori – Lentävänniemi rataosuuden päättymiskohta, jolla tapahtuu raitiotievaunujen ajosuunnan muutos.

Lentävänniemen alueelle sijoittuu kaksi raitiotiepysäkkiä. Yksi Lielahdenkadulla Lentävänniemenkadun liittymän itäpuolella ja toinen, raitiotielinjan päätepysäkki, Pyhällönpuistossa. Lielahdenkadun pysäkki on suunniteltu reunalaitureilla, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma pysäkkilaituri, molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,50 metriä ja pituus 47 metriä. Päätepysäkki Pyhällönpuistossa on keskilaituripysäkki. Pysäkillä matkustajat jäävät pois ja nousevat kyytiin samalta pysäkkilaiturilta, jonka leveys on 5 metriä, pituus 47 metriä.

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä 23.3. – 6.4.2020 Tampereen kaupungin sivulla ja Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset muistutukset on osoitettava kirjallisesti Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnalle ja toimitettava edellä mainittuna nähtävilläoloaikana kirjaamoon.

Tampereen kaupungin tiedote ja nähtävillä olevat katusuunnitelmat