Lielahdenkadulle ja Halkoniemenkadulle uusia liikennejärjestelyjä viikolla 22

Lieleahdenkadulle ja Halkoniemenkadulle on tulossa uusia liikennejärjestelyjä viikolla 22 eli 30.5. alkaen.

Lielahdenkatu:
Lielahdenkadulla vesihuoltotyöt siirtyvän kadun pohjoispuolelle. Töiden vuoksi Lielahdenkadun ajoneuvoliikenne siirretään kadun eteläpuolelle.

Lielahdenkadun eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylä otetaan järjestelyiden myötä käyttöön.

Halkoniemenkatu:
Halkoniemenkadulla aloitetaan vesihuoltotyöt viikolla 22. Työt aiheuttavat uusia liikennejärjestelyjä alueelle. Tulevassa vaiheessa työalueena on Halkoniemenkatu, jolloin ajoneuvoliikenne siirretään kulkemaan kadun länsipuolella sijaitsevalle väliaikaiselle ajoradalle.

Kulku kadun varrella sijaitseville kiinteistöille järjestetään jokaisen työvaiheen aikana. Ajoittain kulku järjestetään ajosiltojen avulla. Työt aiheuttavat ajoittain muutoksia jalankulku- ja pyöräliikenteeseen. Muutokset opastetaan maastossa.

Kadunvarren pysäköintipaikat poistuvat maanantain 29.5. aikana, johon ,mennessä ajoneuvot tulee poistaa niiltä. Tampereen kaupungin tiedote parkkipaikkojen muutoksesta löytyy osoitteesta https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2022/04/11042022_5.html

Jalankulun ja pyöräilyn reitit Lielahdenkadun ja Halkoniemenkadun alueella 30.5. alkaen