Liikennejärjestelyjä ja puunkaatoja Halkoniemenkadulla

Halkoniemenkadun kaukolämpölinjan työt sekä vesihuoltotyöt ovat valmistuneet, ja työalue muuttuu kadun keskialueelle. Töiden myötä kadulla tehdään pieniä liikennejärjestelyjä viikolla 37.

Pohjoiseen eli Pyhällönpuiston suuntaan menevä liikenne siirretään kulkemaan kadun itäreunaan. Jalankulku- ja pyöräväylä kulkevat nykyisillä paikoillaan kadun itä- ja länsireunoilla. Lisäksi Pyhällönpuistossa kaadetaan syyskuun aikana muutamia puita kallioleikkauksen päältä. Lähiviikkoina kallioleikkauksen päällä aloitetaan myös aitojen asennus.

Halkoniemenkadun liikennejärjestelyt viikolla 37.