Raitiotieallianssin syyskuu: Päällysrakennetyöt Santalahdessa valmistuvat – Hiedanrantaan ensimmäiset raitiotiekiskot

Rakentaminen raitiotien länsiosalla, Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä, on kesän aikana edennyt aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti. Sepänkadun ja Santalahden välillä tehdään syyskuussa ajojohdinasennuksia, katurakennustöitä sekä radan tuentaa Paasikivenkadun sepelirataosuudella. Hiedanrannassa, Niemenrannassa ja Lentävänniemessä jatketaan ratapohjan rakentamista, katurakennusta sekä kunnallistekniikan siirto- ja uusimistöitä. Hiedanrannan alueelle asennetaan syyskuun aikana ensimmäiset raitiotiekiskot.

Sepänkadun ja Santalahden välillä raitiotien päällysrakennetyöt valmistuvat syyskuussa. Sepänkadulla, Paasikivenkadulla ja Rantatiellä tehdään syyskuussa mm. viheralueiden ja nurmiradan multausta ja kylvöjä sekä istutetaan katupuita. Rosenlewin raitiotiesillalla rakennetaan kannen telineitä.

Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Myös yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen kaupunki jatkaa Näsisaaren rakentamista, joka on osa länsiosan tulevaa raitiotiereittiä. Saaritäyttö saadaan valmiiksi arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.


Näsisaarta rakennetaan raitiotietä varten Tampereen kaupungin toimesta. Kuva: Mari Stenberg/Raitiotieallianssi

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista. Tampereen Ratikasta ja mm. lupamenettelystä raitiotien lähellä työskennellessä kerrotaan Tampereen Ratikan kanavissa.

Rakentamistyöt alueittain

Santalahti


Pirkankadulla asennetaan syyskuussa raitiotien ajojohtimia.

Sepänkadulla asennetaan syyskuussa raitiotien ajojohtimia sekä jatketaan katurakennustöitä kadun itäpuolella, jossa tehdään uutta jalankulku- ja pyöräväylää. Lisäksi Sepänkadun sillalla tehdään turva-aidan asennuksia. Sepänkadun itäpuolen jalankulku- ja pyöräreitti on tarkoitus avata käyttöön loppusyksyn aikana. Pyöräilyn reitiksi Santalahden ja keskustan välillä suositellaan Paasikivenkadun pohjoispuolen pyörätietä. Jalankululle ja pyöräilylle on töiden aikana järjestetty myös yhdistetty osuus Sepänkadun länsipuolella.

Sepänkadun itäpuolella rakennetaan vielä uutta jalankulku-ja pyöräväylää, joka saadaan käyttöön loppusyksyllä. Kuva: Sini-Maaret Sahinoja/Raitiotieallianssi

Paasikivenkadulla tehdään syyskuussa sepeliradan tuentaa tukemiskoneella. Kadun keskiosalla tehdään reunakivien välialueella leimabetonointia ja rakennetaan turva-aitaa rautatieradan varteen. Keskialueen töiden valmistuttua liikennettä siirretään keskikaistan viereen syyskuun alussa. Syyskuussa on vuorossa myös puiden ja pensaiden istutuksia ja nurmialueiden multauksia sekä reunakiviasennuksia. Paasikivenkadun eteläpuolella rakennetaan jalankulku- ja pyöräväylää Sepänkadun siltaa kohti. Paasikivenkadulla sijaitsevalla sähkönsyöttöasemalla tehdään ulkokaapelointeja ja laiteasennuksia.

Paasikivenkadun sepeliradalle tehdään tuentaa syyskuussa. Kuva: Antti Kiviniemi/Raitiotieallianssi

Rantatien itäpäässä on käynnissä kiintoraidelaatan reunatäytöt sekä reunakivityöt ja betoni- ja kenttäkiveykset tukimuurin ympäristössä. Santalahden raitiopysäkillä tehdään täyttötöitä ja betonikiveyksiä. Tikkutehtaan raitiopysäkillä asennetaan pysäkkikatosta. Myös Paasikiventien lopullisen bussipysäkin katoksia asennetaan syyskuussa, ja pysäkki saadaan käyttöön lokakuun alussa. Auto- ja pyöräliikenne Rantatiellä kulkee jo lopullisella paikallaan ajoradalla.

Paasikiventien ylittävällä Rosenlewin sillalla jatketaan syyskuussa kannen telineen ja muotin rakentamista. Paasikiventien levennys Uittotunnelin suuntaan etenee. Lisäkaistalla on tehty pengerkaide-elementtien asennusta, joiden jälkeen vuorossa on reunakaistan asfaltointi ja liikenteen siirto järven puolelle.


Rosenlewin sillalla rakennetaan sillan telineitä tulevaa valua varten. Kuva: Niklas Salmela/Raitiotieallianssi

Hiedanranta

Tehdaskartanonkadulla on käytössä noin sadan metrin mittainen kiertotie. Kiertotiellä on kaksisuuntainen ajorata sekä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa reilun vuoden, eli kesälle 2023 saakka. Hiedanrannassa, tehdasalueen savupiipun edustalla, on viimeistelty kaapeliputkituksia sekä jalankulku- ja pyöräväylän rakennekerroksia. Rakennekerrosten, salaojien ja kaapelireittien rakentaminen jatkuu savupiipulta pohjoiseen. Työmaan eteläosassa tehdään asfaltin poistoa ja työmaa-alueen järjestelyä. Lisäksi painopenkkaa viimeistellään syyskuun alkupuolella. Syyskuussa aloitetaan alueella myös ensimmäiset päällysrakennetyöt eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennukset.

Hiedanrannassa valmistaudutaan päällysrakennetöihin, Ensimmäiset raitiotiekiskot alueelle tuodaan syyskuussa. Kuva: Antti Kiviniemi/Raitiotieallianssi

Sellupuiston painopenger on tiivistänyt maaperää suunnitellusti, ja louheen poisto aloitetaan syksyn aikana. Tästä tiedotetaan aikataulun varmistuttua tarkemmin Raitiotieallianssin kanavissa sekä alueella.

Lentävänniemi

Federleynkadulla on ratapohjia saatu valmiiksi suunnitellusti ja syyskuussa tehdään reunatäyttöjä sekä kantavaa kasvualustaa katupuille. Syyskuussa rakennetaan myös raitiotien kaapeloinnin suojaputkituksia ja tehdään kiveystöitä. Kiveystöiden jälkeen vuorossa on asfaltoinnit. Työt edeltävät myöhemmin syksyllä tapahtuvaa liikenteen siirtoa, jolloin työalue muuttuu ja autoliikenne siirtyy kulkemaan valmiin raitiotieradan päälle. Raitiotietöiden vuoksi Federleynkadulla on pitkäaikaisia liikennejärjestelyjä. Federleynkadun pysäköintiä on rajoitettu, ja raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella.

Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymässä on tehty uusia liikennejärjestelyjä, jotka mahdollistavat loppujen raitiotien kiintoraidelaattojen rakentamisen. Kehyskadulla on myös aloitettu sähkönsyöttöaseman perustusten teko, ja talonrakennustyöt jatkuvat loppuvuoden.

Lielahdenkadulla on tehty ratapohjia Lentävänniemenkadun risteykseen saakka. Männistönkujan kohdalla ovat käynnissä kadun levennystyöt sekä kaapelinsuojaputkitukset. Ensimmäiset kiskot Lielahdenkadulle asennettiin elokuun alussa, ja nurmiradan kylvöjä päästään tekemään myöhemmin syksyllä. Syyskuun aikana valmistuvat jalankulku- ja pyöräväylän massanvaihtotyöt Lentävänniemenkadun ja Halkoniemenkadun välillä.

Päällysrakennetöitä Lielahdenkadulla. Kuva: Elmer Halonen/Raitiotieallianssi

Halkoniemenkadulla kaukolämpölinjan työt sekä vesihuoltotyöt ovat valmistuneet. Työalue muuttuu syyskuun puolivälissä kadun keskialueelle ja tämän vuoksi kadulle tulee muutamia liikennejärjestelyjä.

Pyhällönpuistossa kaadetaan syyskuun aikana muutamia puita kallioleikkauksen päältä. Pyhällönpuistonssa aloitetaan myös raitiovaunukuljettajien taukotilan pohjatyöt. Maapohjan kantavuutta parantava painopenger on tiivistänyt maaperää arvioitua nopeammin ja painopenkereen purkutyöt sekä louheen kuljetus alkavat syksyn kuluessa. Asiasta tiedotetaan tarkemmin aikataulun täsmennyttyä Raitiotieallianssin kanavissa sekä lähialueella.