Liikennejärjestelyjä Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla viikolla 34

Raitiotietyöt Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella etenevät suunnitellusti. Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymäalueen työt siirtyvät seuraavaan vaiheeseen, ja liikennettä siirretään valmiin rataosuuden päälle perjantaina 26.8. Samalla myös Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla tehdään liikennejärjestelyjä.

Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymässä on tehty kiskoasennuksia sekä ratalaattojen betonointi-, kiveys- ja asfaltointitöitä. Töiden valmistuttua liikenne siirretään kulkemaan valmiin katuosuuden päälle liittymän eteläpuolelle. Jalankulku ja pyöräily ohjataan liittymäalueella nykyisiä reittejä Kehyskadun länsipuolelta Lielahdenkadun pohjoispuolelle. Liittymä muutettiin kiertoliittymästä T-risteykseksi huhtikuussa, ja tavoitteena on palauttaa risteys takaisin kiertoliittymäksi lokakuussa.

Kehyskadulla liikenne siirretään kulkemaan kadun itäpuolelle koko katualueelta. Työalue siirtyy Kehyskadun länsipuolelle, jossa tehdään kaapelinsuojaputkituksia, kasvualustoja istutettaville puille sekä päällysrakennetöitä. Kiertoliittymän pohjoispuolella jatketaan kiveystöitä. Jalankulku ja pyöräily ohjataan Lielahdenkadun ja Pikkuniemenkadun välillä kadun länsipuolta, josta yhdistetty väylä jatkuu Pikkuniemenkadun kautta Federleynkadulle. Suvialankaaren ja Raamikadun välillä jalankulkureitti ohjataan Kehyskadun itäpuolta. Kehyskadun ylittävä suojatie siirtyy nykyiseltä paikaltaan hieman etelään, Pikkuniemenkadun risteyksen eteläpuolelle.

Lielahdenkadulla liikenne siirtyy kadun eteläreunaan Kehyskadun ja Halkoniemenkadun välillä. Eteläpuolen jalankulkuväylä on käytössä koko kadun matkalta Kehyskadun liittymästä Halkoniemenkadulle. Pyöräväylä kulkee Kehyskadulta Lentävänniemenkadun liittymään asti Lielahdenkadun pohjoispuolta, josta se ohjataan kadun eteläpuolelle. Lisäksi viikon 34 aikana työalue laajenee hieman Lentävänniemenkadun liittymän kohdalla, jolloin risteysalueen ajolinjoihin tulee pieniä muutoksia ja suojatiet siirtyvät liittymän pohjois- ja itäpuolelle.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit Niemenrannan ja Lentävänniemen alueilla.