Liito-oravalle kulkureitti puuistutuksilla ja hyppypuilla Hervannan Kanjonin alueelle

Liito-orava saa puustoisen kulkureitin Lukonmäen ja Hervannan rajalla sijaitsevalle Kanjonin alueelle. Osuus reitistä on jo valmistunut Kanjonin siltojen alle. Reitillä turvataan oravan liikkuminen, sillä raitiotiesillan rakennustyömaan kohdalta raivataan metsää. Kanjonin ylittävän raitiotiesillan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä.

Kanjonin maantiesillan alla jouduttiin poistamaan puustoa viime vuonna sillankorjaustyön takia. Siksi ensimmäisenä toimenpiteenä onkin ollut hyppytolppien asennus ja puuistutukset Kanjonin siltojen alle. Isompien puiden istutukset saatiin valmiiksi nyt kesäkuun puolivälissä. Osa alueesta on istutettu pienillä metsitystaimilla, ja sillan alusille on myös kylvetty niittynurmen siementä, jotta alue vihertyisi nopeammin.

Raitiotien rakennustöiden takia raivattavia metsäalueita ennallistetaan metsityksillä sitä mukaan kun työvaiheet valmistuvat. Liito-oravareitit ja metsitykset on suunniteltu ELY-keskuksen ja Tampereen kaupungin yhteistyönä.

Myös tulevan Hervannan raitiovaunuvarikon läheisyyteen on istutettu metsää ja pystytetty hyppypuita. Liito-oravan elinympäristön kompensaatioihin liittyvät metsitykset Etuhaanpuistoon ja Kytömaanpuistoon valmistuivat kesäkuun alussa.

 

Tampereen kaupungin tiedote