Raitiotien rakentaminen Sammonkadulla jatkuu Kaalamonaukion kohdalla

Raitiotien rakentaminen Sammonkadulla etenee ja tuo uusia liikennejärjestelyjä Kaalamonaukion risteykseen viikon 26 aikana 26.6. alkaen. Risteysalueella tehdään jätevesiputken siirtotöitä. Työt suoritetaan ponttikaivannolla, ja töistä aiheutuu melua ja tärinää.

Sammonaukiolta jatkuva jätevesilinjan kaivanto siirtyy Kaalamonaukion risteykseen juhannuksen jälkeisellä viikolla. Työalueeksi tarvitaan risteyksen länsipuoli eteläisellä talouskaistalla. Lännen puoleinen suojatie otetaan pois käytöstä. Työn arvioitu kesto kahdesta kolmeen viikkoa, jonka jälkeen töitä jatketaan risteyksen itäpuolella. Tällöin idän puoleinen suojatie on pois käytöstä.

Liikenne työmaan läheisyydessä voi kulkea nykyisellään pienillä liikenteen siirroilla. Autoliikenne risteyksessä pääsee kulkemaan kaikkiin suuntiin. Risteyksen lännen puoleinen talouskaista on työmaakäytössä, mutta tonteille kulku järjestetään.

Pysäköintiä tullaan rajoittamaan ajoittain Kaalamonaukion ja Kaupinkadun välisellä talouskaistan osuudella töiden edetessä Kaalamonaukiolta kohti Kaupinkatua.

Työmaan vaikutusalueella ajoneuvoliikenteen enimmäisnopeus on 30 kilometriä tunnissa.

 

Raitiotien rakentaminen Sammonkadulla jatkuu Kaalamonaukion risteyksessä