Louhintatöitä Hiedanrannassa elokuussa

Raitiotieallianssi tekee kallion louhintatöitä Hiedanrannassa, Tehdaskartanonkadun eteläpuolella, 4.8. alkaen. Töiden kesto ensimmäisessä vaiheessa arviolta elokuun loppuun.

Louhintatöitä tehdään arkisin päivä- ja ilta-aikaan klo 07.00 – 18-00, aidatun työmaa-alueen sisällä. Louhinnasta ilmoitetaan äänimerkillä ja tarvittaessa kulkua työmaa-alueen lähistöllä pysäytetään hetkeksi räjäytysten aikana.

Louhintatöitä jatketaan tarvittaessa töiden etenemisen mukaan, enintään vuoden 2022 loppuun saakka. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.