Raitiotieallianssin elokuu: raitiotien rakentaminen etenee aikataulussa – kiskoasennukset valmistuvat Pyynikintorin ja Santalahden välillä

Raitiotietyöt Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä etenevät suunnitellusti kaikilla rakentamislohkoilla Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä. Sepänkatu avattiin jälleen liikenteen käyttöön heinäkuussa, mutta töitä jatketaan vielä kadun itäreunalla.

Elokuussa Sepänkadun ja Santalahden välillä edetään päällysrakennetöissä kohti valmista. Lisäksi alueella jatketaan kadunrakennustöitä sekä Rosenlewin sillan rakentamista. Hiedanrannan alueella jatkuvat ratapohjatyöt ja kunnallistekniikan rakentaminen. Myös Niemenrannassa ja Lentävänniemessä työskennellään ratatöiden ja kadunrakennuksen parissa.

Ilmakuva Sepänkadusta Pirkankadun suunnasta kuvattuna.
Sepänkatu avattiin liikenteelle 22.7. Kadun itäreuna on vielä työaluetta. Kuva: Kimmo Vallden

Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen kaupunki jatkaa Näsisaaren rakentamista, joka on osa länsiosan tulevaa raitiotiereittiä. Saaritäyttö saadaan valmiiksi arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista. Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta kerrotaan Tampereen Ratikan kanavissa.

Rakentamistyöt alueittain

SANTALAHTI

Pirkankadulla viimeistellään elokuussa katurakennustöitä sekä asennetaan ajojohtimia. 

Sepänkatu avattiin heinäkuun lopulla jälleen liikenteen käyttöön, ja loppukesän sekä syksyn aikana kadulla viimeistellään katurakennustöitä. Elokuun alkupuolella Sepänkadulla ja Pirkankadulla aloitetaan ajojohdinten asennukset, jotka kestävät arviolta lokakuun lopulle. Sepänkadun itäreuna on edelleen työmaa-aluetta, jossa tehdään katurakennus- ja pysäkkitöitä. Sepänkadun itäpuolen jalankulku- ja pyöräreitti on tarkoitus avata käyttöön ensi keväänä. Pyöräilyn reitiksi Santalahden ja keskustan välillä suositellaan Paasikivenkadun pohjoispuolen pyörätietä. Jalankululle ja pyöräilylle on töiden aikana järjestetty myös yhdistetty osuus Sepänkadun länsipuolella.

Paasikivenkadulla jatketaan sepeliradan rakentamista, ja rataosuus valmistuu syksyn aikana. Elokuussa radalla asennetaan kiskoja sekä tehdään pintasepelöintiä. Sepelirata tuetaan myöhemmin syksyllä tukemiskoneella. Paasikivenkadun ja Sepänkadun liittymä on uusittu, ja risteyksessä on uudet liikennevalot. Paasikivenkadun keskialueella tehdään elokuussa kaideasennuksia sekä betonikiveyksiä. Kadun eteläpuolella rakennetaan myös jalankulku- ja pyöräväylää Sepänkadun siltaa kohti.

Rantatiellä katurakennustyöt etenevät alueen talorakennustyömaiden mukaisesti. Auto- ja pyöräliikenne Rantatiellä kulkee jo lopullisella paikallaan ajoradalla. Elokuussa Rantatiellä jatketaan sekä sepeliradan että nurmiradan rakentamista, ja Rantatien itäpään päällysrakennetöiden on tarkoitus valmistua elokuun aikana. Nurmiradan kylvöjä ja puiden istutuksia tehdään vielä myöhemmin syksyllä. Santalahden raitiopysäkillä tehdään elokuussa katosperustuksia sekä kiveystöitä.

Paasikiventien ylittävällä Rosenlewin sillalla jatketaan elokuussa sillan tukien rakentamista sekä aloitetaan kannen telineen rakentaminen. Paasikiventien levennys Uittotunnelin suuntaan etenee, ja lisäkaistalla tehdään elokuussa asfaltointitöitä ja niiden valmistuttua liikennejärjestelyjä. Paasikiventien keskialueella on käynnissä hulevesilinjan rakentaminen ja massanvaihtotyöt.

Rantatien ja Paasikiventien alue Santalahden rantasillalta kuvattuna.
Paasikivenkadulla ja Rantatiellä edetään päällysrakennetöissä kohti valmista. Kuva: Kimmo Vallden

HIEDANRANTA

Sellupuiston painopengertä on jatkettu etelään Tehdaskartanonkadun tien suuntaan, jonka vuoksi Tehdaskartanonkadulla on käytössä noin sadan metrin mittainen kiertotie. Kiertotiellä on kaksisuuntainen ajorata sekä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa reilun vuoden, eli kesälle 2023 saakka.

Hiedanrannassa jatketaan elokuussa ratapohjan rakentamista Nottbeckin aukion ja Tehdaskartanonkadun välillä. Lisäksi alueella tehdään uutta kunnallistekniikkaa Hiedanrannan tulevia asuinalueita varten. Alueelle rakennetaan raitiotien kaapelireittejä ja samalla asennetaan mm. varausputkia teleoperaattoreille.

Hiedanrannan ratapohjaa.
Hiedanrannassa jatketaan ratapohjan rakentamista Nottbeckin aukion ja Tehdaskartanonkadun välillä.

LENTÄVÄNNIEMI

Federleynkadulla jatketaan ratapohjan rakentamista, kiskojen asentamista ja kiintoraidelaattojen valuja. Elokuussa kadulla tehdään myös kiveystöitä. Töiden vuoksi Federleynkadulla on pitkäaikaisia liikennejärjestelyjä. Federleynkadun pysäköintiä on rajoitettu, ja raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella. Myös muiden raitiotiekatujen osuudella pysäköintipaikkoja on poistunut. Tampereen kaupungin tiedote >>

Kehyskadulla on asennettu kiskoja sekä valettu kiintoraidelaattoja. Elokuun aikana Kehyskadulla ja Lielahdenkadun liittymässä tehdään kiveystöitä sekä asfaltointeja, joiden valmistuttua työalue kadulla muuttuu ja liikenne siirretään kulkemaan Kehyskadulla kadun itäpuolelle, ja liittymäalueella Lielahdenkadun pohjoispuolelta eteläpuolelle. Liikennejärjestelyistä tiedotetaan erikseen Raitiotieallianssin kanavissa.

Lielahdenkadulla, Kehyskadun ja Lentävänniemenkadun välillä, on tehty ratapohjaa. Ensimmäiset kiskot Lielahdenkadulle saadaan elokuun alussa, ja nurmiradan kylvöjä päästään tekemään myöhemmin syksyllä. Lentävänniemenkadun liittymä on ollut suljettuna vesihuolto- ja kadunrakennustöiden ajan ja liikenne on siirretty kulkemaan kiertoreitille. Liittymä avataan takaisin käyttöön elokuun alkupuolella ja bussiliikenne palaa reitille viimeistään 8.8.

Halkoniemenkadulla jatketaan hule- ja jätevesilinjojen rakentamista kadun itäpuolella sekä kaapelinsuojaputkien asentamista.

Pyhällönpuistossa maapohjan kantavuutta parantava painopenger valmistui toukokuussa ja tulevan radan itäpuolelle johtava kulkureitti on käytössä painopenkereen poikki. Painopenger on paikoillaan noin vuoden, jonka jälkeen alueella aloitetaan päällysrakennetyöt eli kiskojen asennus.

Kiskojen asentamista Kehyskadulla.
Kehyskadulla päällysrakennetyöt etenevät suunnitellusti.