Mustalahden sataman kohdalla kaistamuutoksia raitiotietöistä

Raitiotieallianssi tekee raitiotien osan 2 A (Pyynikintori-Santalahti) rakennustöihin liittyviä liikennejärjestelyjä Mustalahden sataman kohdalla viikolla 44 keskiviikkona 28.10. Paasikivenkadusta itään menevällä katuosalla rajataan kaupungin puoleista kaistaa työmaa-alueeksi. Samalla alueelta poistuu kadun suuntaisia pysäköintipaikkoja väliaikaisesti.

Liikenne ohjataan työmaa-alueen ohi kaistajärjestelyillä. Järven puoleisen ajokaistan pysäköintipaikat säilyvät käytössä.

Liikennejärjestelyt ja työmaa-alue liittyvät Sepänkadun sillan uusimista valmisteleviin töihin. Sillan uusimista varten rautatiealueella Näsinkallion ja Tipotien välisellä osuudella tehdään mm. sähköratamuutoksia ja opastimien siirtoja.

Liikennejärjestelyt Mustalahden sataman alueella 28.10. alkaen