Tampereen raitiotien länsiosan rakentaminen alkaa – liikennejärjestelyt ja työt käyntiin marraskuussa

Raitiotieallianssi aloittaa Tampereen raitiotien osan 2 (Pyynikintori-Santalahti-Lentävänniemi) rakentamisen marraskuussa.

Raitiotie rakennetaan Pyynikintorilta Lentävänniemeen Santalahden, Hiedanrannan ja Niemenrannan alueiden kautta.

– Osa 2 on suunniteltu rakennettavaksi vaiheittain siten, että osa 2 A Pyynikintorilta Santalahteen on valmis ja liikenne voidaan aloittaa vuonna 2023, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus kertoo.

Osalla 2 B (Santalahti-Lentävänniemi) rakentaminen voidaan aloittaa sen jälkeen, kun vesistön täyttölupa Näsisaarta varten on lainvoimainen. Osan 2 B on tarkoitus olla valmis vuonna 2024, jolloin myös raitioliikenne Lentävänniemeen voi alkaa. Myös Enqvistinkadun raitiotien optio-osuus kuuluu Raitiotieallianssin sopimukseen, mutta sen mahdollisesta toteuttamisesta päätetään myöhemmin.

Työt alkavat liikennejärjestelyillä

Ennen osan 2 raitiotien rakentamisen aloitusta tuleville työalueille suunnitellaan ja toteutetaan ensimmäiset liikennejärjestelyt loka-marraskuussa.

– Rakentamisen aikana tavoitteena on tehdä aina pitkäaikaiset liikennejärjestelyt eri työvaiheille, jotta muutoksia tulisi vähän ja niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille, palveluille ja liikenteelle, Raitiotieallianssin tuotantopäällikkö Kari Simonen toteaa.

Paasikivenkadulle tulee jatkossa yksi kaista keskustan suuntaan ja kaksi kaistaa keskustasta lännen suuntaan. Pyöräilyä ohjataan muuttuville kiertoreiteille töiden etenemisen mukaisesti. Järjestelyt tiedotetaan ja opastetaan työvaiheen mukaan. Paasikiventieltä pääsee töiden aikana vain yhtä ajokaistaa Paasikivenkadulle, mikä on myös raitiotien valmistumisen lopputilanne.

Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymään tehdään marraskuussa väliaikainen kiertoliittymä liikenteen sujuvoittamiseksi ensimmäisten rakentamistöiden aikana. Nykytilanteessa risteyksessä on liikennevalo-ohjaus. Kiertoliittymä on käytössä kevääseen 2021, jolloin Sepänkadun ja Paasikivenkadun välinen liikenne katkaistaan sillan uusimistöiden vuoksi. Kiertoliittymään jätetään vapaa oikea kaista lännen suuntaan, mutta sitä joudutaan tietyissä työvaiheissa ajoittain sulkemaan. Tästä voi aiheutua jonoutumista ja matka-ajan pidentymistä iltapäiväliikenteessä, mutta asiasta tiedotetaan etukäteen. Liittymän rakentamistyöt käynnistyvät viikolla 45 eli marraskuun alussa.

Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun liittymään rakennetaan marraskuussa lisäksi kiertoliittymä, jonka on liikennesimuloinneissa nähty sujuvoittavan Hämeenpuiston lisääntyvää liikennettä Sepänkadun siltatöiden
alkaessa keväällä 2021. Liittymän rakentaminen alkaa jo viikolla 44.

Paasikiventiellä tehdään liikennejärjestelyt, jotta voidaan aloittaa uuden Santalahden ylikulkusillan rakentaminen. Rakennustöiden ensimmäisessä vaiheessa ajokaistat kulkevat Paasikiventien reunoilla ja työalue sijaitsee tien keskellä.

Pirkankadulla tehdään kaistajärjestelyjä liittymäalueen lähellä alkavien vesihuoltotöiden vuoksi.

Liikennejärjestelyjä tehdään ja kiertoliittymiä rakennetaan osittain yötöinä.

Liikennejärjestelyt rakentamistöiden ensimmäisessä vaiheessa

Rakentaminen aloitetaan useassa kohdassa yhtä aikaa

Raitiotien rakentaminen aloitetaan marraskuussa liikennejärjestelyjen valmistuttua useassa kohdassa samanaikaisesti.

– Rakentamisen vaikutuspiirissä sijaitseviin kiinteistöihin, liikkeisiin ja palveluihin pääsee kulkemaan kaikissa työvaiheissa. Myös huoltoajo varmistetaan rakentamisen kaikkien vaiheiden aikana ja kadun ylityspaikkoja on katujen kortteliväleillä, Kari Simonen painottaa.

Rantatiellä aloitetaan kaistajärjestelyjen valmistuttua Santalahden nykyisen ylikulkusillan siirron valmisteleminen ja uuden ylikulkusillan rakentaminen. Nykyinen jalankulku- ja pyöräilysilta siirretään väliaikaisesti noin 30 metriä kaupungin suuntaan töiden ajaksi tammikuussa 2021. Lisäksi Rantatien risteyssillan länsipuolella aloitetaan tukimuurin rakentaminen. Rantatien tulevan itäisemmän raitiopysäkin kohdalla aloitetaan samoin tukimuurityöt entisen tulitikkutehtaan kohdalta. Alueelle tullaan asentamaan maanantaina (2.11.2020) uusia pysäköintikieltoja rakentamisen mahdollistamiseksi. Alueella aloitetaan myös johto- ja putkisiirrot pois tulevan raitiotien alta. Raitiotieväylä sijaitsee Rantatien ja Paasikiventien (valtatie 12) välissä, ja Rantatien osuudella sijaitsee kaksi raitiopysäkkiä.

Santalahden uuden ylikulkusillan rakentaminen alkaa marraskuussa. Vanha silta siirretään tammikuussa noin 30metriä keskustan suuntaan.

Paasikivenkadulla aloitetaan maanrakennustyöt sekä johto- ja putkisiirrot. Työt alkavat kahdesta kohdasta, Sepänkadun liittymästä sekä Haarlan kiinteistön kohdalta, lännen suuntaan. Työalueet sijaitsevat Paasikivenkadun pohjoispuolella eli Näsijärven puolella. Ensi keväänä aloitetaan Haarlan tehdaskiinteistön kohdalla johtosiirtojen valmistuttua tukimuurin rakentaminen.

Työt käynnistyvät Paasikivenkadulla useassa kohdassa

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, aloitetaan vesihuoltotyöt kadun eteläpuolella. Työt tehdään nyt, jotta liikenne keväällä 2021 Sepänkadun siltatöiden alkaessa saadaan Pirkankadulla mahdollisimman sujuvaksi.

Sepänkadun sillan liikenne katkaistaan keväällä 2021

Sepänkadulla rautatien ylittävä silta tullaan uusimaan kokonaisuudessaan raitiotien rakentamisen yhteydessä. Tämän vuoden lokakuusta ensi vuoden huhtikuuhun tehdään Sepänkadun sillan uusimista valmistelevia töitä eli muun muassa rautatien opastimien siirtoa. Keväästä 2021 kesään 2022 Sepänkadun nykyisen sillan kautta kulkeva liikenne katkaistaan uusimistöiden ajaksi.

Sepänkadun sillan liikenne katkaistaan keväällä 2021

Sepänkadun sillan alapuolelle rakennetaan suojakatos ja nykyinen rautatien ylittävä silta puretaan. Suojakatoksen alla rautatieliikenne kulkee töiden aikana normaalisti. Suojakatoksen päälle rakennetaan kokonaan uusi silta, joka mitoitetaan kaikille kulkumuodoille ns. sekaliikenneväyläksi (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily). Silta levenee enimmillään yli 40- metriseksi eli yli kaksi kertaa nykyistä leveämmäksi, sillä sillan nykyinen leveys on vajaat 16 metriä. Sillan rakentamistyöt vaativat myös sähköratamuutoksia rautatielle sekä yhteensovitusta junaliikenteen kanssa.

Rakentamistyöt vaikuttavat joukkoliikenteeseen

Osan 2A työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat joukkoliikenteeseen Amurissa ja Santalahdessa. Suurimmat vaikutukset aiheutuvat Sepänkadun sillan sulkemisesta, sillä Sepänkatua tällä hetkellä käyttävät bussilinjat ohjataan keskustaan poikkeusreittiä Paasikivenkadulta Hämeenpuistoon. Siltatöiden valmistuttua kesällä 2022 linjoja pystytään palauttamaan Sepänkadulle.

Satakunnankatua ja Pirkankatua suoraan ajaviin linjoihin ei tule muutoksia, mutta työmaajärjestelyiden läpi joudutaan ajamaan Sepänkadun risteyksissä. Paasikiventiellä (valtatie 12) ja Paasikivenkadulla bussien kulku voi hidastua työmaan kohdalle tulevien paikallisten nopeusrajoitusten vuoksi. Paasikiventien pysäkkejä siirretään Rantatien puolella työmaan edetessä ja lopputilanteessa Santalahden kohdalle jää yksi bussipysäkkipari.

Paasikivenkadun bussipysäkit poistuvat työmaan edetessä lopputilanteen mukaisesti Haarlan mutkan kohdalta. Töiden aikana bussiliikenteen poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan Tampereen seudun joukkoliikenteen ja Raitiotieallianssin toimesta

Raitiotien lisäksi osalla 2 uusitaan runsaasti myös kunnallistekniikkaa

Raitiotien rakentamisen tavoitekustannus osalle 2 on 84,9 M€.

– Raitiotien rakentamisen lisäksi kaupunki tilaa Raitiotieallianssilta rinnakkaisia, samassa yhteydessä toteutettavia töitä 26,2 miljoonan euron edestä. Tämä tarkoittaa sitä, että osuudella Pyynikintori-Lentävänniemi tullaan myös uusimaan runsaasti kunnallistekniikkaa sekä jalkakäytäviä ja pyöräilyväyliä, Tampereen kaupungin raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen kertoo.

Kaupungin erikseen tilaamat ja raitiotien yhteydessä tehtävät työt ovat mm. seudullisen pyöräilyreitin ja jalankulkuyhteyksien parantamista, Santalahteen rakennettava uusi jalankulkusilta, katuvalaistuksen uusimista, vesijohto-, jätevesi- ja kaukolämpöverkoston uusimista sekä tietoliikenneverkon kuitukaapelointeja. Lisäksi toteutetaan Pirkankadun perusparannus välillä Sepänkatu-Santalahdentie. Jalkakäytävät ja pyörätiet valmistuvat vaiheittain kaduittain, viimeiset osuudet vuonna 2024.

Raitiotien osa 1 valmistuu aikataulussa ja sen tavoitekustannus alittuu

Raitiotien osa 1 (Pyynikintori-Hervanta, Tays-Sorin aukio) valmistuu aikataulussaan ja liikenne koko osalla 1 käynnistyy 9.8.2021.

– Osan 1 tavoitekustannus tullaan ennusteen mukaan alittamaan vähintään 26 miljoonalla eurolla. Osan 1 töistä valmiina on kaikkiaan 85 prosenttia, mikä sisältää myös Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisen. Hatanpään valtatien raitiotietöistä valmiina on jo lähes puolet, Sari Valjus tiivistää.

Myös kaikki osan 1 raidetyöt ovat valmistuneet, eli kaksoisraidetta on asennettu koko linjan osuus 15 700 metriä. Lisäksi varikon alueelle on asennettu neljä kilometriä raidetta.

Töiden etenemisestä ja niiden vaikutuksista kerrotaan Raitiotieallianssin kanavissa:
Raitiotieallianssi.fi | Facebook | Twitter | Instagram | Youtube

Tampereen Raitiotieallianssin muodostavat Tampereen kaupunki, Tampereen Raitiotie Oy, NRC Group Finland Oy, AFRY Finland Oy, Sweco Finland Oy ja YIT Suomi Oy.

Tampereen Raitiotie osa 1 (Pyynikintori-Hervanta, Tays-Hatanpään valtatie)

– valmiina 85 %, mukaan lukien Hatanpään vt.
– Hatanpään valtatien töistä valmiina 46 %
– Kaikki raiteet asennettu: 15,7 kilometriä kaksoisraidetta, 4 kilometriä varikkoraidetta
– Rakennettu 10 uutta siltaa, muokattu 7 siltaa
– Rakennettu 20 tukimuuria
– Liikenne raitoitien osalla 1 alkaa 9.8.2021

Tampereen Raitiotie osa 2 (Pyynikintori-Santalahti-Lentävänniemi)

– Rakennetaan kahdessa vaiheessa:
2A (Pyynikintori-Santalahti 2020 – 2023), liikenne alkaa v. 2023
2B (Santalahti-Lentävänniemi) kun vesistön täyttölupa Näsisaarta varten saa lainvoiman. Tavoite liikenteen aloitukseen v. 2024

– Kaksoisraidetta 6 633 m
– 9 raitiotiepysäkkiä ja Näsisaaren pysäkkivaraukset
– 17 vaihdetta
– 4 sähkönsyöttöasemaa
– 7 uutta siltaa
– 2 muokattavaa siltaa
– 7 tukimuuria, 2 tukimuurikaukaloa

 

Päivitetty Rantatien pysäköintimuutokset 30.10.