Muutoksia liikennejärjestelyihin Teekkarinkadun ja Insinöörinkadun kiertoliittymässä viikolla 30

Hervannassa Teekkarinkadun ja Insinöörinkadun kiertoliittymän ajoratojen murskepinta ajetaan lopulliseen muotoonsa, jotta asfaltointi voidaan tehdä. Tästä johtuen kiertoliittymän kiertotilaa joudutaan rajoittamaan kahdessa eri vaiheessa.

Viikon 30 alkupuolella kiertotilan koillisnurkka suljetaan ja Hervannan valtaväylältä tulevat ovat etuajo-oikeutettuja liittymästä poistuviin nähden. Muutoin väistämisvelvollisuus säilyy normaalisti liittymään sisään ajaville kaikista suunnista.

Vaihe 1 viikon 30 alkupuolella

Viikon 30 loppupuolella järjestely muuttuu siten, että kiertotilan kaakkoisnurkka suljetaan ja Hervannan valtaväylältä päin tulevat ovat edelleen etuajo-oikeutettuja kiertoliittymästä poistuvia kohtaan. Muutoin väistämisvelvollisuus säilyy normaalisti liittymään sisään ajaville kaikista suunnista.

Vaihe 2 viikon 30 loppupuolella

Muutokset eivät vaikuta pyöräilyn ja jalankulun reitteihin.