Näsijärvenkadulla liikennejärjestelyjä hulevesiviemärin rakentamisen aikana

Raitiotieallinssi rakentaa uutta hulevesiviemäriä rautatien varteen Sepänkadun ja Näsijärvenkadun välille. Talven aikana tehdään viemärin kaivu-, putkitus- ja täyttötöitä. Töiden vuoksi Näsijärvenkadulle tulee liikennejärjestelyjä 4.2. alkaen Kankurinkadun ja Niemikadun välille noin sadan metrin osuudelle.

Länteen menevä pohjoinen ajokaista muuttuu työalueeksi ja osuudelle jää autoliikenteelle vain yksi kaista, jossa liikenne on mahdollinen molempiin suuntiin. Väistämisvelvollisuus osoitetaan liikennemerkein. Pyöräily Näsijärvenkadulla onnistuu töiden aikana normaalisti ajoradalla, mutta pyöräilijöiden on hyvä noudattaa varovaisuutta työalueen kohdalla kun ajorataa on kavennettu. Jalankulkuväylä sijaitsee normaalisti Näsijärvenkadun eteläreunassa.

Näsijärvenkadulle tulee liikennejärjestelyjä 4.2. alkaen noin seitsemän viikon ajaksi

Työalue muuttuu työn edetessä ja ajorataa palautetaan käyttöön sitä mukaa, kun työt valmistuvat. Töiden ajaksi Näsijärvenkadun pohjoisreunalla sijaitsevalta pysäköintialueelta joudutaan poistamaan muutama pysäköintipaikka. Lisäksi kadunvarsipysäköinti on työalueen kohdalla poistettu molemmin puolin katua töiden aikana. Töiden päätyttyä pysäköintipaikat palautetaan. Hulevesiviemärin rakennustöiden ja liikennejärjestelyjen kesto on arviolta seitsemän viikkoa. Keväällä sään lämmettyä työalueelle tehdään vielä katupinnan asfaltoinnit.