Raitiotieallianssin helmikuu: Raitiotietöiden aloitusta Santalahden ja Lentävänniemen välillä valmistellaan, Pyynikintori–Santalahti-osuudella rakentaminen etenee suunnitellusti

Raitiotieallianssi jatkaa Pyynikintorin ja Santalahden välillä raitiotien rakentamista talveksi suunnitelluilla työvaiheilla. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Raitiotien rakentamista ja töiden vaatimia liikennejärjestelyjä Santalahti–Lentävänniemi-osuudella valmistellaan parhaillaan. Tammikuussa on poistettu puita raitiotien rakentamista varten Pyhällönpuistosta Lentävänniemestä. Helmikuun alussa puita kaadetaan Pölkkylänniemestä Paasikiventien varrelta. Varsinaisia raitiotien rakentamistöitä tällä osuudella aloitetaan maaliskuussa. Niistä tiedotetaan tarkemmin helmikuun aikana Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja muissa kanavissa.

Tampereen kaupunki aloittaa lähiaikoina Näsisaaren täyttötyöt. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi viime joulukuussa Näsijärven täyttölupaa koskevan valituksen. Näsisaaren rakentamisen etenemisestä tiedottaa Tampereen kaupunki.

Raitiotien osalla 2 (Pyynikintori-Santalahti-Lentävänniemi) työt etenevät suunnitellusti. Koko raitiotien osan 2 etenemistä seurataan jatkossa yhtenä kokonaisuutena. Näin ollen työalueen laajennuttua ja projektiajan pidennyttyä myös hankkeessa kulunut projektiaika ja töiden valmiusaste laskevat aiemmin raportoiduista luvuista. Koko osalla 2 projektiaikaa on nyt kulunut 29 prosenttia ja valmiusaste on 26 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla

Sepänkadun sillan uusia rakenteita

Raitiotieallianssi on Tampereen kaupungin tilaamana uusinut ja lisännyt liikennevaloja ja varoitusvaloja raitiotien varrelle Taysin alueella Lääkärintiellä sekä Kalevassa Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun liittymäalueella. Valomuutokset on tehty alueiden liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uudet liikennevalot otettiin Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun alueella käyttöön tammikuun lopulla ja Taysin alueella valot on tavoitteena saada käyttöön helmikuun aikana.

Raitio- ja bussiliikenteessä matkustamisesta löytyy tietoa Nyssen sivuilta. Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta tietoa Tampereen Ratikan sivuilta.

Rakentamistyöt helmikuussa

SANTALAHTI

Pirkankadun työt ovat talvitauolla ja katurakennustöitä jatketaan keväällä kelien lämmettyä.

Sepänkadulla saneerataan talven aikana hulevesiviemäri rautatien varteen ja Näsijärvenkadun alueelle. Töistä aiheutuu Näsijärvenkadulle reilun kuukauden ajaksi muutamia liikennejärjestelyjä. Sepänkadun sillalla on asennettu raitiotien sähköratapylväitä ja sillan alla tehdään valumuotin purkua. Helmikuun loppupuolella alkavat sillan kaiteiden asennukset. Sepänkadun alueen kulkureitit ja ajoradat toimivat talven ajan nykyisillä järjestelyillä

Paasikivenkadulla tehdään tulevan sepeliradan pohjatöitä ja tukimuuritöitä talven ajan. Lisäksi asennetaan sähköratapylväiden perustuksia.

Paasikivenkadulla tehdään ratapohjaa kesällä alkavia sepeliratatöitä varten

Rantatiellä rakennetaan tukimuureja ja tehdään tukimuurien vierellä täyttötöitä sitä mukaa kun tukimuureja valmistuu.

Paasikiventien ympäristössä, Santalahden länsipäässä, valmistellaan raitiotietöiden aloitusta. Tampereen kaupunki poistaa helmikuun alussa puita Näsijärven etelärannalla sijaisevasta Pölkkylänniemestä. Pölkkylänniemen lisäksi muutama puu kaadetaan Paasikiventien eteläpuolelta, jonne rakennetaan tilapäinen pyörätie ja jalankulkuväylä sekä väliaikainen valaistus raitiotietöiden ajaksi. Santalahden länsiosan alueella aloitetaan maaliskuussa rakentamaan raitiotietä Lentävänniemen suuntaan. Tässä yhteydessä levennetään Paasikiventien länsisuunnan ajorataa kaksikaistaisesta kolmikaistaiseksi. Paasikiventietä on siirrettävä kohti Näsijärveä noin 300 metrin matkalta, koska raitiotie ei sovi Rantatien viereen ilman Paasikiventien siirtoa. Lisäksi tehdään uuden Paasikiventien ylittävän alikulkusillan valmistelevia töitä.

HIEDANRANTA

Hiedanrannassa Sellupuiston alueella painopenkereestä aiheutuvat liikennejärjestelyt jatkuvat edelleen. Keväällä aloitettavia raitiotietöitä suunnitellaan.

LENTÄVÄNNIEMI

Lentävänniemen raitiotietöitä on valmisteltu poistamalla puustoa Pyhällönpuistosta. Puita on kaadettu myöhemmin keväällä alkavaa raitiotien rakentamista varten. Pyhällönpuiston alueelle tehdään raitiotien länsiosan päätepysäkki sekä vaunujen raiteenvaihtopaikka.

Pyhällönpuiston tulevan päätepysäkin aluetta