Näsijärvenkadun ja Sepänkadun risteyksiin raitiotietöitä edeltävät kiertoliittymät

Raitiotieallianssi tekee raitiotien osan 2 A (Pyynikintori-Santalahti) rakennustöitä edeltäviä liikennejärjestelyjä loka-marraskuun vaihteessa. Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun risteykseen rakennetaan kiertoliittymä viikosta 44 alkaen. Samoin Sepänkadun ja Paasikivenkadun risteykseen rakennetaan kiertoliittymä viikosta 45 alkaen.

Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun liittymään rakennetaan kiertoliittymä, jonka on liikennesimuloinneissa nähty sujuvoittavan Hämeenpuiston lisääntyvää liikennettä Sepänkadun siltatöiden alkaessa keväällä 2021. Liittymän rakentaminen on aloitettu viikolla 44. Liittymätöiden vuoksi Näsijärvenkadulla sijaitsevat bussipysäkit siirretään Hämeenpuiston pohjoispäähän. Nykyisessä risteyksessä sijaitsevia suojateitä siirretään hieman kiertoliittymän mahduttamiseksi alueelle. Kiertoliittymän on tarkoitus valmistua ja ottaa käyttöön viikon 45 lopulla.

Bussipysäkkimuutoksia Näsijärvenkadulla – pysäkit siirtyvät Hämeenpuiston pohjoispäähän 5.11.

Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymään tehdään viikosta 45 alkaen väliaikainen kiertoliittymä liikenteen sujuvoittamiseksi ensimmäisten rakentamistöiden aikana. Nykytilanteessa risteyksessä on liikennevalo-ohjaus. Kiertoliittymä on käytössä kevääseen 2021, jolloin Sepänkadun ja Paasikivenkadun välinen liikenne katkaistaan sillan uusimistöiden vuoksi. Kiertoliittymään jätetään lännen suuntaan vapaa oikea kaista, jota joudutaan tietyissä työvaiheissa ajoittain sulkemaan. Tästä voi aiheutua jonoutumista ja matka-ajan pidentymistä iltapäiväliikenteessä, mutta asiasta tiedotetaan tällöin etukäteen.

Kiertoliittymien rakentamistöiden aikana liikennettä voidaan ajoittain joutua työalueen kohdalla hidastamaan. Liikennejärjestelyjä tehdään myös yöaikaan, jolloin töistä on vähemmän haittaa liikenteelle.

Mustalahden sataman kohdalla kaistamuutoksia raitiotietöistä

Raitiotieallianssi on tehnyt myös rakennustöihin liittyviä liikennejärjestelyjä Mustalahden sataman kohdalla viikolla 44 keskiviikkona 28.10. Paasikivenkadusta itään menevästä katuosasta on rajattu kaupungin puoleista kaistaa työmaa-alueeksi. Samalla alueelta on poistettu kadun suuntaisia pysäköintipaikkoja väliaikaisesti. Liikenne ohjataan työmaa-alueen ohi kaistajärjestelyillä. Järven puoleisen ajokaistan pysäköintipaikat säilyvät käytössä. Liikennejärjestelyt ja työmaa-alue liittyvät Sepänkadun sillan uusimista valmisteleviin töihin. Sillan uusimista varten rautatiealueella Näsinkallion ja Tipotien välisellä osuudella tehdään mm. sähköratamuutoksia ja opastimien siirtoja.