Näsisaaren länsipuolella aloitetaan Hiedansiltojen rakentamistyöt

Raitiotien rakentamistyöt kohti Hiedanrantaa etenevät: Näsisaaren ja Hiedanrannan yhdistävien uusien Hiedansiltojen rakentaminen aloitetaan viikolla 22.

”Näsisaaren työt ja saaren painumat ovat edenneet hyvin, ja voimme tulevalla viikolla aloittaa Hiedansiltojen rakentamistyöt. Näsisaaressa on jo purettu siltojen painopengertä ja viikolla 22 siirrämme paalutuskaluston Näsisaaren Hiedansiltojen päähän, jotta pääsemme aloittamaan paalutukset. Paalutusten on tarkoitus valmistua kesäkuun aikana. Siltojen alusrakenteiden rakentaminen käynnistyy jo kesäkuussa ja jatkuu edelleen heinäkuussa.” Raitiotieallianssin taitorakenteiden vastaava työnjohtaja Perttu Vähä-Pietilä kertoo.

Näsisaaren ja Hiedanrannan välille rakennetaan kaksi Hiedansiltaa. Eteläinen Hiedansilta tulee olemaan kokonaispituudeltaan 111 metriä ja sillalla kulkee ajoneuvoliikenne. Pohjoisella Hiedansillalla, jonka pituudeksi tulee 105 metriä, kulkee raitiotie. Molemmilla Hiedansilloilla on myös jalankulku- ja pyöräväylät. Siltojen on tarkoitus olla valmiita vuonna 2024.

Siltatöitä jatketaan myös Paasikiventien ylittävällä Rosenlewin sillalla. Sillan kannen valut ja jännitys on tehty ja vuorossa on sillan muotin purku. Paasikiventien ajokaistojen kohdilla olevien siltatelineiden liikenneaukkojen muotin purku tehdään kesäkuun alkupuolella yöaikaan. Yötöistä aiheutuu muutamia kaistajärjestelyjä Paasikiventielle ja niistä tiedotetaan kesäkuussa tarkemmin erikseen Raitiotieallianssin nettisivuilla.

Näsisaarta ja Hiedanrantaa yhdistämään rakennetaan kaksi Hiedansiltaa. Havainnekuva: Raitiotieallianssi