Pirkankadulla liikennemuutoksia – Santalahdentien liittymä suljetaan raitiotietöiden ja katurakennustöiden vuoksi

Pirkankadulla jatketaan raitiotietöihin liittyviä katurakennustöitä, ja viikosta 23 (7.6.) alkaen tehdään uusia liikennejärjestelyjä.

Santalahdentien ja Pirkankadun välinen liittymä Pirkankadun eteläreunassa suljetaan viikolla 23. Pirkankadulla tehdään reunakiveystöitä ja lisäksi liittymäalueelle rakennetaan korotettu suojatie. Autoliikenteen ajoyhteys Santalahdentieltä Pirkankadulle katkaistaan töiden ajaksi, arviolta kuukaudeksi. Jalankulku ja pyöräily lännen suunnasta opastetaan kiertämään työmaa-alue, mutta jalankulku- ja pyöräilyreitti säilyy töiden aikana Pirkankadun eteläreunassa. Työt liittymäalueella kestävät noin kuukauden.

Jalankulun ja pyöräilyn reitit Santalahden työmaa-alueiden lähellä viikosta 23 alkaen

Pirkankadun eteläpuolella tullaan asfaltoimaan jalankulkuväylää sekä ajorataa, jonka jälkeen autoliikenne siirretään kokonaan kadun eteläreunaan. Asfaltoinnin aikana jalankulkureitit ohjataan työalueen ohi, mutta jalankulkureittejä on töiden aikana molemmin puolin Pirkankatua. Kadun pohjoispuolella aloitetaan katurakennustyöt ensin ajoradalla. Ajoratatöiden jälkeen tehdään jalkakäytävän katurakennustyöt. Liikenne-ja kaistajärjestelyihin tehdään ajoittain muutoksia töiden edetessä. Pirkankadun työt tulevat kokonaan valmiiksi kesän aikana.

Muut Sepänkadun sulkemiseen liittyvät liikennejärjestelyt