Pirkankadulla suojatietöitä – pieniä muutoksia kulkureitteihin

Pirkankadulla jatketaan kadun ylityspaikkojen muuttamista suojateiksi viikon 35 lopulla torstaina ja perjantaina eli 27. – 28.8.

Töitä tehdään Kortelahdenkadun liittymässä ja Mariankadun liittymä-alueella. Töistä aiheutuu vain pieniä muutoksia jalankulkijoille, sillä jalankulkijoille säilyy kulku kadun yli suojatien välittömässä läheisyydessä.
Töiden aikana varmistetaan autoilijoiden näkemät myös väliaikaisten kulkureittien kohdalla

Raitiotien ja katujen ylityspaikkoja muokataan loppuvuoden aikana selkeämmin erottuviksi suojateiksi. Muutosten tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta raitioliikenteen alkaessa. Lisäksi radan varrella tehdään vielä joitakin muutoksia mm. reunakivien tasaukseen sekä liikennevalojen painonappeihin niiden käytettävyyden parantamiseksi. Muutokset perustuvat Raitiotieallianssissa tehtyyn liikenneauditointiin, joissa muutostarpeet havaittiin. Töitä on tehty elokuun alusta lähtien.

Raitiotien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä katuja ylittäviä suojateitä muutettiin raitiotien ylityspaikoiksi. Nyt osa ylityspaikoista palautetaan takaisin suojateiksi turvallisuussyistä. Ylityspaikat poikkeavat suojateistä siten, että ylityspaikka on kohta, josta raitiotien voi ylittää, mutta jalankulkijan tai pyöräilijän on väistettävä raitiovaunua. Ajoradan yli on näissä paikoissa suojatie, mutta kiskojen yli ei. Suojatiellä puolestaan raitiovaunu väistää jalankulkijaa ja pyöräilijää.

Raitioliikenteen koeajot jatkuvat syksyn kuluessa keskusta-alueella. Ennen koeajoja on hyvä kerrata raitioliikenteen liikennesäännöt Tampereen Ratikan sivuilta https://www.tampereenratikka.fi/tampereen-ratikka/liikenneturvallisuus/