Pirkankadulle raitiotietöihin liittyviä liikennejärjestelyjä

Raitiotieallianssi tekee raitiotien osan 2 A (Pyynikintori-Santalahti) rakentamistöitä edeltäviä liikennejärjestelyjä myös Pirkankadulle, jonne tehdään viikosta 47 alkaen kaistajärjestelyjä. Santalahdentielle tulee myös pysäköintimuutoksia.

Pirkankadulle Satakunnankadun ja Sotkankadun väliselle osuudelle tehdään kaistajärjestelyjä, koska kadun eteläpuolella aloitetaan johto- ja putkisiirrot marraskuun aikana. Työalueen kohdalle eli Sepänkadun liittymän molemmin puolin jää autoliikenteelle yksi kaista kumpaankin suuntaan. Pirkankadun ja Santalahdentien liittymäalueella sijaitseva bussipysäkki säilyy nykyisellä paikallaan, mutta bussien ajolinjoihin tulee pieniä muutoksia. Jalankulku-ja pyöräilyreittejä muokataan työvaiheiden mukaan ja opastetaan työmaan ohi. Pirkankadun ylittäviä pysyviä suojateitä on töiden aikana Satakunnankadun ja Sotkankadun liittymissä. Suojatie pyritään järjestämään myös Sepänkadun liittymän läheisyyteen, mutta sen paikkaa voidaan joutua töiden edetessä muuttamaan.

Santalahdentien ja Pirkankadun liittymäalueelta, kadun länsipuolelta, poistetaan pysäköintimahdollisuus bussiliikenteen ajolinjamuutosten vuoksi. Pysäköintimahdollisuus Santalahdentiellä alkaa noin 30 metriä liittymästä Pyynikin suuntaan. Töiden aikana kulkureitit Pirkankadun kiinteistöille ja huoltoajolle varmistetaan kaikissa työvaiheissa.

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, aloitetaan marraskuun aikana vesihuoltotyöt kadun eteläpuolella. Myöhemmin kadun pohjoispuolella aloitetaan myös kaukolämpötyöt. Lisäksi uusitaan katuvalaistusta. Liikennejärjestelyjä muokataan töiden etenemisen mukaan. Johto- ja putkisiirrot sekä uusimiset tehdään nyt, jotta liikenne keväällä 2021 Sepänkadun siltatöiden alkaessa saadaan Pirkankadulla mahdollisimman sujuvaksi. Töiden kesto on kaikkiaan vuoden 2021 alkupuolelle. Keväällä 2021 viimeistellään vielä Pirkankadun pintarakenteet työalueella.