Hämeensillan raitiotie- ja katurakennustyöt valmiit – Hämeenkadulla käyttöön uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä, kaikki valmiina kesällä 2021

Hämeensillan kaikki raitiotie- ja katurakennustyöt ovat valmistuneet. Lisäksi Hämeenkadulla on valmistunut uusia katualueita, joiden myötä on jälleen saatu käyttöön uusia jalankulku- ja pyöräilyosuuksia. Myös lähes kaikki Hämeenkadun katupuut on nyt istutettu paikoilleen.

– Kaikki Hämeenkadun tälle vuodelle suunnitellut katurakennustyöt on saatu valmiiksi. Kokonaisuudessaan Hämeenkadun työt valmistuvat näillä näkymin ensi kesänä eli noin vuoden alkuperäistä aikataulua aikaisemmin, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus arvioi.

Hämeensillan raitiotietyöt ja katurakennustyöt ovat valmistuneet

Hämeensilta valmiina koeajoihin ja raitioliikenteeseen

Hämeensillan ja Hämeenkadun alueella kaikki raitiotietyöt valmistuivat jo loppukesällä, ja nyt ovat valmistuneet myös viimeiset osuudet Hämeensillan kiveystöistä. Sillan ja Koskikadun liittymäalueen jalankulku-ja pyöräilyväylät on avattu kokonaisuudessaan käyttöön. Lisäksi Koskikadun liittymä Hämeenkadulle on jälleen taksi- ja tilausajoliikenteen käytössä.

Pellavatehtaankadun ja Keskustorin väliset kiveystyöt ovat valmistuneet, Koskikadun liittymä on jälleen avattu

Hämeensillan peruskorjaustyöt toteutettiin Tampereen kaupungin erillisurakkana ja ne kestivät kaikkiaan noin 2,5 vuotta alkuvuodesta 2018 keväälle 2020. Peruskorjaustöiden jälkeen Raitiotieallianssi aloitti sillan kannella raitiotien kiskojen asennuksen sekä ajoradan ja jalkakäytävien kiveystyöt kesällä 2020. Raitiovaunu Hämeenkadulla ja Hämeensillalla nähdään ensimmäistä kertaa sunnuntaina 15.11. kun koeajot ydinkeskustassa alkavat.

Koeajot Hämeenkadulla alkavat sunnuntiana 15.11.

Myös Ravintola Puiston edustan portaiden uusimistyöt ovat valmistuneet ja reitti Hämeensillan alittavalle kulkuväylälle on avattu. Hatanpään valtatien liittymässä ajoradalla on vielä käynnissä nupukivitöitä.

Porrastyöt Hämeensillan alle vievälle kulkureitille ovat valmistuneet

Tampereen Teatterin kohdalla on pyöräväylät avattu käyttöön ja työmaa-aidat alueelta on poistettu. Keskustorin alueen jalankulkuväyliä on asfaltoitu talvea varten viikon 46 aikana. Myös työmaan varastoalue Keskustorilta on poistettu.

Pellavatehtaankadun pohjoispuolen reunakivityöt ovat valmistuneet. Kuninkaankadun reunakivityöt valmistuvat ja liittymä avataan liikenteelle lähiviikkoina. Myös tämän alueen jalankulku- ja pyöräilyosuudet avataan valmistumisen myötä käyttöön.

Pellavatehtaankadun liittymä Hämeenkadulle on valmistunut

Hämeenkadun kaikki työt valmistuvat vuoden etuajassa, kesällä 2021

Ensi vuonna valmistuvat loput osuudet Hämeenkadun kiveystöistä Keskustorin kohdalla. Lisäksi ensi vuonna uusitaan vielä Aleksanterinkadun liittymä, jota on tällä hetkellä muokattu Hatanpään valtatien bussien kiertoreitin tarpeisiin.

Hämeenkadun koko katualueen uusiminen on erillistyö, jonka Tampereen kaupunki on tilannut Raitiotieallianssilta tehtäväksi raitiotien rakentamisen yhteydessä.

– Urakan alkuperäinen aikataulu oli vuoteen 2022, mutta työt ovat edenneet rivakasti etuajassa, ja loput kiveystyöt saadaan hyvin todennäköisesti valmiiksi ensi kesänä. Näin ollen työt valmistuisivat vuotta aiemmin kuin alun perin arvioitiin, Hämeenkadun aluevastaava Kimmo Lahti Raitiotieallianssista kertoo.

Keskustorin kävelyväyliä on asfaltoitu talvea varten

Hämeenkadun uusiminen kokonaisuudessaan on ollut mittava urakka, sillä raitiotien lisäksi kadulle on uusittu kaikki jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan johdot ja putket sekä katu- ja tapahtumavalaistus, jotka on rakennettu katusuunnitelman mukaisiksi. Loppusyksyn aikana saatiin istutettua myös lähes kaikki loput Hämeenkadun lehmukset, ainoastaan Aleksanterinkadun liittymään istutetaan kaksi lehmusta vielä ensi vuonna.

– Raitiotierata Hämeenkadulla ja Hämeensillalla sekä valtaosa Hämeenkadun katutöistä ovat nyt valmiina tulevaan raitioliikenteeseen, Lahti tiivistää.

Hämeenkadusta valmiina raitiotie ja kadun molemmat reunat:

• Hämeenpuisto–Näsilinnankatu-väli eli Tuulensuun kortteli
• Näsilinnankatu–Kuninkaankatu-osuus
• Kuninkaankatu–Aleksis kiven katu-kortteli
• Tempon kortteli eli Keskustori-Hämeensilta -väli
• Hämeensilta ja Koskipuiston pohjoispuoli
• Koskikatu–Pellavatehtaankatu–Aleksanterinkatu-korttelit (Aleksanterinkadun liittymäalue valmistuu v. 2021 kun väliaikainen bussireitti Hatanpään valtatielle päättyy)
• Aleksanterinkatu–Tuomiokirkonkatu–Rautatienkatu-väli
• Raitiotie valmiina koko Hämeenkadun mitalta

Hämeenkadulla toteutetut raitiotie-ja katurakennetyöt:

– johtojen ja putkien siirto pois raitiotien alta
– kadun alla kulkevien poikittaisten putkilinjojen asentaminen suojaputkiin
– kaksoisraiteen rakentaminen kadun keskelle
– kadun rakennekerrosten uusiminen ja maamassojen vaihto
– uudet vesi-, viemäri- ja hulevesiputket
– uusi hulevesijärjestelmä joka on yhdistetty kiinteistöjen rännireitteihin
– uudet kaapelireitit raitiotien pysäkeille ja puhelin/nettioperaattoreille
– uudet valaisin-ja sähköratapylväät sekä niiden perustukset maan alle
– uudet katupuut uudentyyppiselle kantavalle kasvualustalle
– uudet kiveykset koko kadulle, ajoradalle ja jalkakäytäville/pyöräilyväylälle
– raitiopysäkit ja kaiteet
– vanhojen kaapelikaivojen sovittaminen uuteen kiveykseen
– kaapelikaivojen uusiminen
– yhteistyössä kiinteistöjen kanssa talojen korjaustöitä, vesieristyksiä, kiinteistöjen kynnyskorkeuden sovitus uuteen kiveykseen, taloyhtiöiden vesi- ja viemäriputkien sekä kaapelien liittyminen kadun rakenteisiin
– ajojohtimien asennus raitiotielle

Kuvat: Wille Nyyssönen/Raitiotieallianssi