Pirkankadun ja Itsenäisyydenkadun raitiotietyöt valmiit

Raitiotieallianssi on saanut kokonaisuudessaan valmiiksi kahden keskustan raitiotiekadun eli Pirkankadun ja Itsenäisyydenkadun raitiotietyöt. Raitiotien rakentamisen lisäksi molemmilla kaduilla on uusittu katurakenteita ja liikennejärjestelyjä uusien katusuunnitelmien mukaiseksi. Myös raitiotien sähkörata-ja valaisinpylväät sekä ajojohtimet on asennettu ja säädetty paikoilleen.

Sekä Pirkankadun että Itsenäisyydenkadun raitiotietyöt käynnistyivät vuonna 2017 johto-ja putkisiirroilla pois tulevan raitiotielinjan alta.

– Molemmilla kaduilla on ollut kymmeniä eri työvaiheita niin maan alla kuin kadun ja radan päällysrakennetöissäkin. Maanalaisia rakenteita on uusittu kauttaaltaan koko katujen leveydeltä. Vesijohtojen, viemärien ja kaapelien siirtojen sekä uusimisen lisäksi katujen rakennekerroksia on uusittu ja vahvistettu, keskustan lohkopäällikkö Lasse Kivekäs Raitiotieallianssista kertoo.

Kummallakin kadulla raitiotien kaksoisraide sijaitsee pääosin omalla kaistallaan. Risteysalueilla raitiovaunut ja autoliikenne liikennöivät ns. sekaliikennealueilla. Rata on toteutettu betoniseen kiintoraidelaattaan asennetuilla kiskoilla. Sekä Pirkankadulla että Itsenäisyydenkadulla radan pintarakenne on asfalttia, joka on osittain sävytetty punertavaksi. Ratatöiden jälkeen kaduille on asennettu sähköratarakenteet eli valaisin- ja sähköratapylväät sekä raitiotien ajojohtimet.

Kuvassa bussi oikealla ajamassa Aleksanterinkirkon ohi, keskellä valmistunut raititie ja ajojohtimet.
Pirkankadulla raitiotie kulkee omalla kaistallaan

– Raitiotien rakentaminen näille kaduille on ollut todella monivaiheinen palapeli. Kiitos onnistumisesta kuuluu eri tekniikkalajien työryhmille, rakentajille, suunnittelijoille ja asentajille, jotka ovat tehneet hyvää yhteistyötä kaikissa vaiheissa, Kivekäs kiittää.

Pirkankadulla risteysalueet uusittu – Pyynikintorin päätepysäkille taidekatokset

Pirkankadulla on raitiotien rakentamisen yhteydessä uusittu risteysalueiden rakenteita ja mm. levennetty jalankulkijoiden odotusaluetta Mariankadun risteyksessä turvallisuuden parantamiseksi. Pääkirjasto Metson edustalla on myös uusittu suojatiet ja niihin liittyvien saarekkeiden odotustiloja on laajennettu.

Kuvassa jalankulkija kirjasto Metson edustalla usitulla suojatiealueell.
Pääkirjasto Metson edustan jalankulkualueet on uusittu kauttaaltaan

Hämeenpuiston alueen raitiotietyöt ovat osa Pirkankadun töitä.

– Olemme rakentaneet raitiotielinjan ja radan sekä siihen liittyvät katujärjestelyt uusine kiveyksineen Pirkankadulta Hämeenpuiston kautta Hämeenkadulle. Tampereen kaupunki uusii muun puistoalueen tällä osuudella myöhemmin omana työnään. Hämeenpuiston liikennevalot on otettu käyttöön ja sen myötä myös Hämeenkadun länsipään liikenne on palautettu kaksisuuntaiseksi, Kivekäs mainitsee.

Kuvassa jalankulkijoita ylittämässä uusittua suojatietä Hämeenpuistossa.
Hämeenpuiston raitiotie ja suojatie valmiina
Kuvassa yleiskuva Hämeenpuistosta rautatieasemalle päin, kuvan keskellä valmis raitiotie.
Hämeenpuiston raitiotie liittyy Hämeenkatuun

Pirkankadulla sijaitsee yksi raitiotien ensimmäisen osan päätepysäkeistä eli Pyynikintori. Päätepysäkille toteutetaan osana Ratikan taideohjelmaa erityiset taidekatokset, jotka suunnittelee tamperelainen kuvanveistäjä Jaakko Himanen. Pyynikintorin pysäkkikatokset asennetaan vuoden 2020 aikana Tampereen kaupungin, Tampereen taidemuseon ja Majaoja-säätiön yhteistyönä.

Kuvassa Pyynikintorin raitiotiepysäkki.
Pyynikintorin päätepysäkki

Itsenäisyydenkadun liikennöinti uudistuu raitiotien myötä

Itsenäisyydenkadun asematunneliin on entisen itään vievän ajoradan paikalle rakennettu raitiotie eli asennettu kiintoraidelaatta ja kiskot. Raitiotien ajojohtimet tunnelissa on asennettu väliaikaiseen suojakatokseen.

– Suojakatos tehtiin, jotta raitioliikennettä ei tarvitsisi keskeyttää, kun rautatiesilta tulevaisuudessa uusitaan. Autoliikenteen ajokaistat idän ja lännen suuntaan on siirretty ja uusittu tunnelin pohjoispuolen aukkoon, kertoo Itsenäisyydenkadun aluevastaava Kari Kuuttila Raitiotieallianssista.

Itsenäisyydenkadulla sijaitsee Sammonaukion raitiopysäkki, jonka katostyöt ovat parhaillaan loppuvaiheessa. Katokset tilaa Tampereen Raitiotie Oy ja ne toimittaa JCDecaux.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä uusittu jalankulku-ja pyöräilyväyliä sekä viheralueita

Sekä Pirkankadulla että Itsenäisyydenkadulla on uusittu jalankulku-ja pyöräilyalueita raitiotien rakentamisen yhteydessä. Itsenäisyydenkadulla on rakennettu uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät myös rautatien alittavaan asematunneliin. Rautatieaseman aukion ja tunnelin kulkuväylän välinen viheralue on myös muokattu katusuunnitelman mukaiseksi, ja alueella on uusia istutuksia.

Rautatieaseman aukion ja kulkuväylän välisen viheralueen istutuksia. Kuva Wille Nyyssönen.
Rautatieaseman aukion ja kulkuväylän välisen viheralueen istutuksia. Kuva Wille Nyyssönen.
Rautatieaseman alittava tunneli. Kuva Wille Nyyssönen.
Rautatieaseman alittava tunneli. Kuva Wille Nyyssönen.
Rautatieaseman alittava tunneli. Kuva Wille Nyyssönen.
Rautatieaseman alittava tunneli. Kuva Wille Nyyssönen.

Raitiotien rakentamisen yhteydessä uusittiin myös Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun välillä sijaitseva Posteljooninpuisto, joka valmistui vuonna 2018.

– Posteljooninpuiston alle rakennettiin hulevesiallas, joka varmistaa, että esimerkiksi rankkasateet tai laajat sulamisvedet eivät jatkossa tulvisi asematunneliin ja aiheuttaisi liikennehaittoja. Lisäksi puiston viheralueet ja kiveykset uusittiin kokonaan, Kuuttila listaa.

Posteljooninpuiston viheralueet valmistuivat kesällä
Posteljooninpuiston viheralueet valmistuivat kesällä 2018

Sekä Pirkankadun sähkönsyöttöasemalle että Itsenäisyydenkadun varrelle on myös istutettu uusia katupuita raitiotietöiden vuoksi kaadettujen tilalle.

Itsenäisyydenkadun töiden yhteydessä on uusittu lisäksi Rautatienkadun liittymän liikennejärjestelyt uuden, raitiotieliikenteen katusuunnitelman mukaiseksi. Kadulla on uusittu jalankulku- ja pyöräilyalueet, reunakivet ja odotussaarekkeet.

Raitiovaunu keskellä Itsenäisyydenkatua.
Itsenäisyydenkatua koeajettiin Tampereen Ratikalla syyskuun puolivälissä

Sekä Pirkankadulla että Itsenäisyydenkadulla sijaitsee myös raitiotien sähkönsyöttöasema. Tampereen raitiotiellä on sähkönsyöttöasemia kaikkiaan 11, ja ne on sijoitettu siten, että yhden aseman mahdollisesti vikaantuessa se ei vielä haittaa raitioliikennettä. Pirkankadun sähkönsyöttöasema sijaitsee Mirkka Rekolan puistossa. Asema on päällystetty Cor-Ten -teräksellä, jonka pinta ajan mittaan muuttuu ruosteisen näköiseksi. Itsenäisyydenkadun sähkönsyöttöasema on rakennettu maan alle, entisen Tullin alueen pysäköintihallin poistetun sisäänmenorampin kohdalle.

Ratikan koeajot Itsenäisyydenkadulla kiinnostivat kaupunkilaisia

Itsenäisyydenkadulla jatkuvat vielä Tampereen kaupungin erillistyönä katurakennustyöt kadun pohjoisreunalla. Tullin raitiopysäkin katostyöt Attilan kiinteistön kohdalla tehdään myöhemmin kiinteistön omien töiden valmistuttua.

Pirkankadulla ja Itsenäisyydenkadulla toteutetut raitiotie-ja katurakennetyöt:

– pitkittäisten johto- ja putkilinjojen siirto pois raitiotien alta
– kadun alla kulkevien poikittaisten putkilinjojen asentaminen suojaputkiin
– Ison pääviemärin sujutustyöt Itsenäisyydenkadulla
– uudet vesijohdot sekä jäte- ja hulevesiviemärit
– lisäksi tehty kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjoja
– uusia hulevesijärjestelmiä, jotka on yhdistetty kiinteistöjen rännireitteihin
– kaksoisraiteen rakentaminen omalle kaistalleen
– kadun rakennekerrosten uusiminen ja maamassojen vaihto
– uudet kaapelireitit raitiotien pysäkeille ja puhelin/nettioperaattoreille
– uudet valaisin-ja sähköratapylväät sekä niiden perustukset maan alle
– uudet katupuut uudentyyppiselle kantavalle kasvualustalle
– uudet reunakiveykset katualueille ja nupukiveys Rautatienkadun ajoradalle
– raitiopysäkit ja kaiteet
– vanhojen kaapelikaivojen sovittaminen uuteen kiveykseen
– kaapelikaivojen uusiminen
– sähkönsyöttöasemien rakennustyöt
– liikennevalojen uusiminen
– ajojohtimien asennus raitiotielle

 

Kuvat: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen