Pyynikintorille, Pirkankadulle ja Hämeenkadulle liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Raitiotien rakentamisen uusien työvaiheiden myötä Pyynikintorin ja Pirkankadun liikennejärjestelyt ja kulkureitit muuttuvat viikolta 26 alkaen merkittävästi. Hämeenkadulla Tuulensuussa bussiliikenteelle tulee kaistajärjestelyjä.

Pyynikintorin kulkureitteihin ja bussiliikenteeseen muutoksia

Pyynikintorin itäreunan ja Pirkankadun välinen liittymä sekä liittymän kohdalla Pirkankadun ylittävä suojatie suljetaan tiistaina 26. kesäkuuta klo 7. Samalla Pyynikintorin itäreunan ylittävän suojatien paikka muuttuu hieman.

Henkilöautojen ajoreitti kulkee jatkossa Pyynikintorin itäreunalta torin kautta länsireunalle ja sieltä edelleen Pirkankadulle. Käytännössä Pyynikintorin keskelle muodostuu yksisuuntainen kiertoliittymä auto-ja bussiliikenteen käyttöön. Torin taksitolppa siirtyy torin etelälaitaan.

Pysäkki Pyynikintori (0029) palautetaan omalle paikalleen Pyynikintorin pohjoisreunaan keskiviikkona 27.6.. Pysäkki sijaitsi pitkään raitiotietyömaan vuoksi Heinätorin puiston kohdalla. Lännestä tulevat linjat käyttävät pysäkkiä Keskustorin suuntaan ajaessaan. Myös bussilaitureiden paikka Pyynikintorilla muuttuu. Bussit kulkevat jatkossa torille Pyynikintorin etelälaidasta ja poistuvat sieltä nykyistä sisääntuloreittiä pitkin, joka sijaitsee torin länsireunalla. Pyynikintorin länsireunassa, Heinätorin edustalla, autoliikenne muuttuu kaksisuuntaiseksi. Samalla tämän osuuden pyöräily-ja jalankulkureittejä muutetaan siten, että pyöräilyreitti kulkee Heinätorin edessä ja jalankulkuväylä sijaitsee toisella puolen katua. Pyynikintorin länsireunasta autoliikenne voi kääntyä Pirkankadulle sekä itään keskustan suuntaan että länteen.

Pyynikintorin liikennejärjestelyt ovat pitkäaikaiset ja kestävät arviolta vähintään vuoden. Järjestelyt tarvitaan Pirkankadulla tehtävien johtosiirtojen sekä ratapohjien ja päällysrakenteen rakentamisen eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennuksen vuoksi.

 

Pyynikintorin ja Pirkankadun ajoreitit ja -suunnat viikolta 26 alkaen
Pyynikintorin ja Pirkankadun ajoreitit ja -suunnat viikolta 26 alkaen

Hämeenkadun bussiliikenne kadun keskialueelle Tuulensuussa

Hämeenkadulla Tuulensuussa bussiliikenteen ajokaistat siirtyvät kadun eteläreunasta kadun keskialueelle viikolla 26. Käytännössä bussiliikenne ajaa valmiin raitiotielinjan ja uuden kiveyksen päällä Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välillä. Kadun eteläreunassa aloitetaan kadun reuna-alueiden ja jalkakäytävien muutostyöt uusien katusuunnitelmien mukaisiksi. Lisäksi tehdään johto-ja putkisiirtoja sekä kantavia kasvualustoja myöhemmin kortteliin istutettaville puille. Jalkakäytävät ovat käytössä kadun molemmilla puolilla mutta normaalia kapeampina. Töiden aikana kulku kiinteistöihin varmistetaan.