Raitiotieallianssi asentaa mittatähyksiä Sepänkadulla viikolla 43

Raitiotieallianssi täydentää mittaustietokantaa Tampereen raitiotien toisen vaiheen suunnittelua varten kiinnittämällä mittatähyksiä Sepänkadulla kiinteistöjen ulkorakenteisiin tiistaina 20.10. klo 8 – 16 välisenä aikana.

Työn aikana liikutaan jalankulku-ja pyöräilyväylällä henkilönostimella. Työstä aiheutuu lyhytaikaista porausääntä ja henkilönnostimen käytöstä johtuvia ääniä. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan tarvittaessa pois työalueelta.