Raitiotieallianssi tekee kiviaineksen murskausta Lahdesjärvellä

Raitiotieallianssi tekee maanantaista 17.6. alkaen raitiotien rakennustöihin liittyvää kiviaineksen murskausta Lahdesjärvellä osoitteessa Postitorvenkatu 2-6. Murskaustöitä tehdään kolmen kuukauden ajan pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00.

Murskaustyöt tehdään mahdollisimman kaukana meluherkistä kohteista, lähimpiin yritys- ja teollisuuskiinteistöihin on matkaa noin 200-300 metriä. Materiaalien varastokasat pyritään sijoittamaan meluesteeksi melulähteen ja meluherkän alueen väliin. Pölynsidontaa tehdään tarvittaessa mm. kastelemalla ja melutilannetta seurataan desibelimittarilla.

 

Murskausalue Lahdesjärvellä
Murskausalue Lahdesjärvellä