Raitiotieallianssin heinäkuu: raidetyöt, katurakentaminen ja länsiosan sillat etenevät suunnitellusti – Sepänkatu avautuu liikenteelle heinä-elokuussa


Raitiotietyöt Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä jatkuvat suunnitellusti kaikilla rakentamislohkoilla Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä. Paasikivenkadulla on alkanut raitiotien sepeliradan rakentaminen. Sepänkadulla työt tähtäävät kadun avaamiseen liikenteen käyttöön heinä-elokuussa.

Sepänkadulla ja Santalahdessa jatkuvat siltatyöt, raideasennukset sekä katurakennustyöt. Santalahden rantasillan uusi hissi otettiin käyttöön kesäkuun puolivälissä.

Santalahden rantasillan uusi hissi otettiin käyttöön kesäkuun puolivälissä

Hiedanrannan alueella jatkuvat ratapohjatyöt ja kunnallistekniikan rakentaminen. Sellupuiston painopengertä jatketaan, ja töiden vuoksi Tehdaskartanonkadulla on otettu käyttöön kiertotie.

Niemenrannassa ja Lentävänniemessä jatketaan katurakennustöitä ja kiskojen asennuksia. Töiden aikana tehdään tarvittaessa liikennejärjestelyjä.

Raitiotieallianssi tekee heinäkuun aikana myös osan 1 kiveysten korjauksia Hämeenkadulla ja Hatanpään valtatiellä. Keskustan alueella tehdään lisäksi ajojohdinten tarkastuksia ja tarvittaessa korjaustoimia yöaikaan.

Koko osalla 2 projektiaikaa on nyt kulunut 39 prosenttia ja valmiusaste on 32 prosenttia. Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen kaupunki jatkaa Näsisaaren rakentamista, joka on osa länsiosan tulevaa raitiotiereittiä. Saaritäyttö saadaan valmiiksi arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista. Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta kerrotaan Tampereen Ratikan kanavissa.

Rakentamistyöt alueittain

Santalahti

Pirkankadulla viimeistellään katurakennustöitä ja heinäkuun alussa tehdään asfaltointeja. Sepänkadun ja Pirkankadun liittymässä asennetaan kesän aikana liikennevaloja.

Sepänkadulla viimeistellään katurakennustöitä, kadun reuna- ja pintakiveyksiä sekä liikennevaloasennuksia. Sepänkadulle on nyt asennettu kaikki raitiotiekiskot sekä valettu kiskojen tukirakenteena toimivat kiintoraidelaatat. Raitiotien kaksoisraidetta on rakennettu Sepänkadulle yhteensä 481 metriä. Kadun pintarakenteeksi tulee asfalttia ja pysäkkilaiturien pintarakenteena on kiveys. Sepänkadun raitiopysäkin eli Särkänniemen pysäkin alueella jatketaan kiveystöitä ja kaideasennuksia. Pysäkkikatoksen rungot on jo asennettu paikoilleen.
Sepänkadun sillalle on kevään ja alkukesän aikana asennettu Paasikivenkadulle kaartava kaksoisraideosuus sekä tehty kiintoraidelaatan valutöitä. Heinäkuun aikana sillan ja Sepänkadun alueella tehdään loppuasfaltointeja, myös yötyönä. Lisäksi sillalla asennetaan kosketussuojaseiniä ja kaiteita sekä viimeistellään sillan ympäristön luiskia. Heinäkuussa asennetaan myös raitiotien ajojohtimien kiinnikkeitä muutamiin kiinteistöihin Sepänkadulla. Tavoitteena on, että Sepänkatu avataan liikenteen käyttöön heinä-elokuussa, avaamisesta tiedotetaan tarkemmin heinäkuun aikana. Katu on ollut suljettuna läpiajoliikenteeltä viime vuoden toukokuusta. Kadun avaamisen jälkeen raitiotietyöt ja katurakennustyöt Sepänkadulla jatkuvat, ja töistä aiheutuu vielä kulkumuutoksia jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Sepänkadun sillalle on asennettu kiskot ja pintoja on asfaltoitu. Sepänkatu avautuu liikenteelle heinä-elokuussa

Paasikivenkadulla on aloitettu sepeliradan rakentaminen, ja rataosuus valmistuu loppukesällä. Heinäkuussa jatketaan ajoradan reunakiveysten tekemistä sekä asfaltoidaan ajoratoja. Työalueen muutosten myötä Paasikivenkadulla tehdään ajoittain pieniä kaistajärjestelyjä. Paasikivenkadun eteläpuolella rakennetaan jalankulku- ja pyöräväylää Sepänkadun siltaa kohti. Paasikivenkadun ja Sepänkadun risteyksessä on käynnissä risteyksen keskialueen katurakennustyöt.

Rantatiellä katurakennustyöt etenevät alueen talorakennustyömaiden mukaisesti. Auto- ja pyöräliikenne Rantatiellä kulkee jo lopullisella paikallaan ajoradalla. Rantatiellä tehdään ratatöitä kesän ajan, sekä sepelirataa että nurmirataa. Santalahden rantasillan uusi hissi otettiin käyttöön kesäkuun puolivälissä. Hissi sijaitsee sillan Pispalanharjun puoleisessa päädyssä, ja sen avulla sillalle pääsee esteettömästi. Sillan Näsijärven puolella on sekä esteetön reitti että portaat Tapahtumapuistoon. Tikkutehtaanrinteen raitiopysäkillä ovat käynnissä kiveystyöt. Rantatien länsipäässä tehdään kenttäkiveyksiä. Santalahden raitiopysäkillä tehdään putkituksia, pohjia paasikiville ja myöhemmin kiveystöitä.

Paasikiventien ylittävän Rosenlewin sillan työt jatkuvat heinäkuussa valutöillä ja porapaalutuksilla. Myös Paasikiventien levennys Uittotunnelin suuntaan etenee ja lisäkaistalla ovat käynnissä massanvaihtotyöt ja hulevesiviemärin rakentaminen. Paasikiventien keskialueella aloitetaan hulevesilinjan rakentaminen. Näihin töihin liittyen Paasikiventiellä on tehty muutamia liikennejärjestelyjä ja niihin liittyviä asfaltointeja.

Hiedanranta

Sellupuiston painopengertä jatketaan etelään Tehdaskartanonkadun tien suuntaan, jonka vuoksi Tehdaskartanonkadulla on otettu käyttöön noin sadan metrin mittainen kiertotie. Kiertotiellä on kaksisuuntainen ajorata sekä yhdistetty jalankulku- ja pyöräväylä. Kiertotiejärjestelyt ovat voimassa reilun vuoden, eli kesälle 2023 saakka.
Hiedanrannassa jatketaan myös ratapohjan rakentamista Nottbeckin aukion ja tehdasalueen välillä. Lisäksi alueella tehdään uutta kunnallistekniikkaa Hiedanrannan tulevia asuinalueita varten. Alueelle rakennetaan raitiotien kaapelireittejä ja samalla asennetaan mm. varausputkia teleoperaattoreille.

Hiedanrannassa rakennetaan ratapohjaa ja kunnallistekniikkaa

Lentävänniemi

Federleynkadulla jatkuu ratapohjan rakentaminen ja kiskojen asennus eri kohdissa. Federleynkadun pohjoispuolella rakennetaan myös uutta katuvalaistusta sekä tehdään kantavaa kasvualustaa uusille puille. Sellupuiston päässä tehdään kaapelien madallusta. Töiden vuoksi Federleynkadulla on pitkäaikaisia liikennejärjestelyjä. Federleynkadun pysäköintiä on rajoitettu, ja raitiotien valmistumisen jälkeen Federleynkadulla ei katusuunnitelman mukaisesti ole enää kadunvarsipysäköintiä raitiotien alueella, Sellupuiston ja Kehyskadun välisellä osuudella. Myös muiden raitiotiekatujen osuudella pysäköintipaikkoja on poistunut. Tampereen kaupungin tiedote >>

Kehyskadulla kiskoasennukset on aloitettu Lielahdenkadun liittymässä. Kehyskadulla jatketaan ratapohjan rakentamista sekä tehdään kaapeliputkituksia Autoliikennettä on siirretty kadun itäreunaan jalankulku- ja pyöräväylän päälle, ja työalue sijaitsee kadun keskiosalla.

Kehyskadun ja Lielahdenkadun liittymässä on aloitettu kiskotyöt

Lielahdenkadulla, Kehyskadun ja Lentävänniemenkadun välillä, tehdään kaapeliputkituksia sekä hulevesilinjaa. Lentävänniemenkadun liittymä suljetaan vesihuoltotöiden ajaksi ja liikenne siirretään kulkemaan kiertotietä Isoniemenkatua ja Vähäniemenkatua pitkin. Bussi nro 12 on töiden vuoksi siirretty poikkeusreitille 27.6.-7.8. Lielahdenkadulla säilyy töiden aikana kaksisuuntainen autoliikenne, mutta ajokaistoja ja ajolinjoja muutetaan töiden edetessä. Pysäköintipaikat Lielahdenkadun raitiotieosuudelta on poistettu.

Halkoniemenkadulla rakennetaan hule- ja jätevesilinjoja Lielahdenkadun suunnasta kohti Pyhällönpuistoa. Työt edellyttävät kanaalilouhintaa, jota tehdään töiden etenemisen mukaan arviolta heinäkuun loppuun saakka. Pyhällönpuiston puoleisessa päädyssä jatketaan vesijohdon ja hulevesilinjan rakentamista.

Pyhällönpuistossa maapohjan kantavuutta parantava painopenger on valmis. Tulevan radan itäpuolelle johtava kulkureitti on on käytössä painopenkereen poikki. Painopenger on paikoillaan noin vuoden, jonka jälkeen alueella aloitetaan päällysrakennetyöt eli kiskojen asennus.