Raitiotieallianssin heinäkuu: Raitiotien rakentaminen Santalahden ja Lentävänniemen välillä etenee etuajassa kohti valmista

Tampereen raitiotien osan 2 viimeiset työt Santalahden ja Lentävänniemen välillä etenevät etuajassa kohti valmista. Töistä on nyt valmiina 88 prosenttia kun projektiaikaa on kulunut 84 prosenttia. Koeajot suoritetaan loppuvuoden aikana kahdessa osassa, joista ensimmäisenä on syksyllä Hiedanranta–Pyhällönpuisto-osuus. Raitioliikenne Santalahden ja Lentävänniemen välillä alkaa 7. tammikuuta 2025.

Näsisaaressa jatketaan heinäkuussa raideasennuksia sekä sähköratatöitä. Myös saaren siltoja viimeistellään. Hiedanrannassa raitiotietyöt ovat loppusuoralla, ja alueella tehdään viimeisiä raide- ja pintarakennetöitä sekä ajojohdinten säätöjä. Lentävänniemessä ja Niemenrannassa pääosa töistä valmistui ennen juhannusta, ja alueella tehdään heinäkuussa vielä viimeistelytöitä.

Raitiotieallianssi tekee heinä-elokuussa myös pysäkkien ja ajoratojen kiveystöitä, asfaltointeja, kiskojen betonikaulusten korjauksia sekä kaivojen korjauksia öisin raitiotiereitin varrella. Nämä työt toteutetaan osan 1 takuutöinä. 

Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä ja osan 1 takuutöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista ja Ratikkaliikenteestä tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka.

Santalahti ja Näsisaari

Rantatiellä ja Rosenlewin sillalla tehdään kesän ajan raitiotien sähkörata-asennuksia. Näsisaaressa jatketaan kiskojen sekä sähköratarakenteiden asennuksia, ja heinäkuussa saaressa aloitetaan myös ajojohtimen asennukset. Näsisaaressa, Pölkkylänsillalla ja Pohjoisella Hiedansillalla on tehty jalankulku- ja pyöräväyliä, joita viimeistellään heinäkuussa. Pölkkylänsillan ja tukimuurikaukalon taitorakennetyöt valmistuivat ennen juhannusta. Hiedansilloilla jatketaan taitorakenteiden viimeistelyä ja tehdään kaiteiden juurivaluja. Santalahden ja Näsisaaren raitiotietyöt valmistuvat arviolta loppusyksyllä.

Ilmakuva Pölkkylänniemestä Rosenlewin sillalta Näsisaareen päin.
Pölkkylänsilta ja Näsisaari. Kuva: Wille Nyyssönen

Hiedanranta

Hiedanrannassa tehdään heinäkuussa kiveystöitä ja katuvalaistuksen asennuksia sekä aloitetaan jalankulku- ja pyöräväylien asfaltointeja. Myös ajojohdinten asennuksia ja säätötöitä tehdään tarpeen mukaan. Lohkolla on kevään ja alkukesän aikana asennettu teknisiä järjestelmiä. Hiedanrannassa on myös valmistunut raitiotiehankkeen viimeinen sähkönsyöttöasema, ja se luovutettiin tilaajalle kesäkuussa. Heinäkuussa tehdään vielä sähkönsyöttöaseman pihatöitä. Raitiopysäkeillä on asennettu pysäkkikatoksia sekä kaiteita ja pysäkkilaiturien kiveystyöt ovat alkaneet. Hiedanrannan raitiotietyöt jatkuvat kesän ajan, ja työt valmistuvat arviolta syyskuussa.

Tehdasalueen nurmirataa Hiedanrannassa. Kuva. Pasi Tiitola/Raitiotieallianssi

Lentävänniemi

Niemenrannassa ja Lentävänniemessä pääosa töistä valmistui ennen juhannusta. Loppukesällä alueella tehdään vielä muutamia viimeistelytöitä. Pyhällönpuistossa tehdään jalankulku- ja pyöräväylän rakennekerroksia ja asennetaan maantiekaide. Lielahdenkadulla on tehty pyöräpysäköintiä.

Pyhällönpuiston päätepysäkki Halkoniemenkadusta Pyhällönpuiston suuntaan kuvattuna.
Pyhällönpuiston pysäkki. Kuva: Pasi Tiitola

Kevään ja alkukesän aikana Lentävänniemessä ja Niemenrannassa on tehty pääasiassa Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston päällysrakenne- ja pintatöitä. Lentävänniemen lohkolla on tehty tänä vuonna myös sähköratatöitä ja teknisten järjestelmien, kuten liikennevalojen, katuvalaistuksen sekä ohjaus- ja turvalaitteiden, asennuksia. Sähköratatöiden viimeistelyjä jatketaan vielä heinäkuussa. Lisäksi heinä-elokuussa tehdään liikennevalojen ja vaihteenohjausjärjestelmän käyttöönottotestejä sekä loppuja pintarakenteiden viimeistelyjä. Lohkon kuulumisista kerrotaan myös videolla