Raitiotieallianssin huhtikuu

Raitiotieallianssin talvityöt eri lohkoilla ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Maaliskuussa hidas kevääntulo siirsi joidenkin töiden aloitusta varsinkin keskustan alueella. 19.3. tehtiin isoja liikennejärjestelyjä, kun Hämeenkadulta länteen ajavat bussit alkoivat kulkea raatihuoneen editse ja osittain Hervannan valtaväylää Insinöörinkadun sijaan. Rakennusteollisuus RT nimesi raitiotien Kalevan työmaan valtakunnan turvallisimpien infratyömaiden joukkoon.

Busseille asfaltointiin väylä raatihuoneen edustalle 15.3.
Busseille asfaltointiin väylä raatihuoneen edustalle 15.3.

 

Huhtikuu

Keskusta

Pirkankadulla jatketaan vesijohtotöitä Kortelahdenkadun liittymäalueella. Pirkankadun eteläreunassa tehdään kaapeliputkituksia ja salaojituksia. Huhti-toukokuun vaihteessa aloitetaan ratalaattapohjien teko. Hämeenpuiston kohdalla tehdään sähkökeskuksen siirto ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä alkavia kaivuutöitä varten.

Hämeenkadun länsipäässä Tuulensuussa käynnistyvät huhtikuun puolessa välissä katurakennustyöt Hämeenkadun pohjoisreunalla. 11.4. aloitettiin Kuninkaankadun ja Hämeenkadun liittymässä kaukolämpötyöt, joiden vuoksi ajoreitti Hallituskatu–Kuninkaankatu–Hämeenkatu suljettiin ja taksitolppa poistui Kuninkaankadun Sokoksen puoleiselta reunalta toistaiseksi.

Hämeenkadun itäpäässä Tuomiokirkonkadun ja Aleksanterinkadun välillä siirretään vesihuoltolinjoja ja asennetaan kaapeliputkituksia. Aleksanterinkadun ja Pellavatehtaankadun välillä on tyhjennetty työaluetta ja ensi viikolla alkavat kaivutyöt vesihuoltolinjojen siirtämiseksi. Rautatienkadun ja Hämeenkadun liittymässä tehdään vesijohdon poikitusta Hämeenkadun alitse, mikä tuo muutoksia huhti-toukokuussa bussi- ja taksiliikenteen reitteihin sekä bussipysäkkeihin Hämeenkadun itäpäässä.

Posteljooninpuistossa aloitetaan pintamaiden poisto, varsinaiset puistosuunnitelman mukaiset työt tehdään touko-kesäkuun aikana.

Itsenäisyydenkadulla asematunnelissa työt jatkuvat reunakivipohjien teolla ja liikenne lännen suuntaan siirtyy toukokuussa tunnelin pohjoisaukkoon. Attilan tukimuurin muutostyöt jatkuvat. Itsenäisyydenkadun ja Salhojankadun liittymän liikennejärjestelyt saadaan lopulliseen muotoonsa huhti-toukokuun vaihteessa.

Kaleva

Sammonaukiolla tehdään asfaltointitöitä ja liikennejärjestelymuutoksia. Sammonkadun eteläreunan katurakentamistyöt jatkuvat. Sammonkadulla Kaupinkadun liittymässä tehdään vesijohtotöitä. Sammonaukion päässä ja Tursonkatu-Sarvijaakonkatu välillä tehdään ratalaatanpohjia, raitiotien päällysrakennetyöt alkavat huhtikuun loppupuolella. Kaalamonaukiolla paalulaatta saadaan valmiiksi kuun loppuun mennessä. Rieväkadulla asennetaan sähkörataperustuksia ja tehdään kaapelitöitä.

Teiskontiellä kaukolämpötyöt tien alitse alkavat valmistua. Kaupinkadun liittymässä tehdään vesijohtotöitä ja liikennejärjestelyt palautetaan entiselleen toukokuun alussa. Teiskontien ABC:n vieressä viimeistellään alikulun luiskia ja tehdään kevyen liikenteen väylän pohjatöitä.

Kuntokadulla Ensitien liittymässä pohjatyöt ovat valmiita ja toukokuussa asennetaan kiskot.

Teiskontien alikulun pontit poistettiin 5.4.
Teiskontien alikulun pontit poistettiin 5.4.

Hervannan valtaväylä

Vuohenojan kohdalla pari vuotta olleet painopenkat puretaan ja niiden maa-aines käytetään siltatyömailla. Suutalan alueella tehdään maantäyttöjä ja tulevalle Hallinojan ratasillan työmaalle rakennetaan kulkureittejä. Valtatie 9:n ja Hallilan välillä putsataan kalliopintoja, louhitaan tarvittaessa kuun puolivälistä alkaen ja tehdään penkereet ratapohjille. Hallilanraitilla tasataan maata ja tehdään pengertä rataa varten. Hallilassa louhitun kiviaineksen murskaus alkaa toukokuun alussa. Murske tulee hankkeen omaan käyttöön.

Turtolan sähkösyöttöaseman rakennus on valmistumassa ja toukokuussa sinne asennetaan kaapelointi ja kojeistus. Valtatie 9:n ylittävän Vackerin sillan muottityöt ovat edenneet raudoitusvaiheeseen.

Pehkusuonkadun ja Hervannan kanjonin välillä louhitaan ja kaivetaan kanaaleja vesien johtamiseksi pois rata-alueelta. Taavetinkallion alikulun kaivu- ja louhintatyöt aloitetaan huhti-toukokuun vaihteessa. Kanjonin kohdalla tehdään pohjia tulevan Koivusenojan ratasillan telineille.

Hervanta

Insinöörinkadulla Kanjonin raitiotiepysäkillä tehdään putkitustöitä ja sekä valmistellaan pohjia paasikivien asennusta varten. Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välillä siirretään kaapeleita ja vesihuoltolinjoja sekä asennetaan kaivoja. Ratalaatan pohjia tehdään useassa kohtaa. Kauppakeskus Duon kohdalla poistetaan kiveyksiä ja tehdään johtosiirtoja.  Lindforsinkadun ja Tamppikujan välillä tehdään kaapelireittejä, maaleikkausta ja salaojitusta. Toukokuun alussa aloitetaan ratalaatan teko ja kiskojen asennus. Tamppikujan ja Teekkarinkadun välillä tehdään ratapohjia ja kaukolämpötöitä. Teekkarinkadun kiertoliittymän kohdalla tehdään pohjaa radalle, kaapeliputkituksia ja salaojia. Ratalaatan teko ja kiskojen asennus alkavat toukokuun alussa. Atomipolulla on jo käynnissä kiskojen asennus.

Hervannan sähkönsyöttöaseman kaapelointi tehdään huhtikuun aikana.

Tohtorinpuistossa tehdään ylipengertä ja kaapelisuojaputkituksia. Hermiankadulla on valettu pysäkin pohjalaatta tällä viikolla. Ensi viikolla alkavat Hermiankadun ja Hervannantien liittymässä vesijohtotyöt ja niihin liittyvät liikennejärjestelyt.

Atomipolulle tuotiin vuoden ensimmäiset kiskot 6.4.
Atomipolulle tuotiin vuoden ensimmäiset kiskot 6.4.

Varikko

Varikon tontilla louhinta- ja murskaustyöt jatkuvat kesään asti. Varikkorakennusten rakentaminen alkaa syksyllä.

Huppionmäen murskevarasto 19.3. Huppionmäkeen mahtuu mursketta 130 000 tonnia ja se alkaa oleen täynnä. Tällä hetkellä mursketta ajetaan Kauhakorvenkadulle.

Huppionmäen murskevarasto 19.3. Huppionmäkeen mahtuu mursketta 130 000 tonnia ja se alkaa oleen täynnä. Tällä hetkellä mursketta ajetaan Kauhakorvenkadulle.
Huppionmäen murskevarasto 19.3. Huppionmäkeen mahtuu mursketta 130 000 tonnia ja se alkaa oleen täynnä. Tällä hetkellä mursketta ajetaan Kauhakorvenkadulle.