Raitiotieallianssin huhtikuu: Tampereen raitiotien koeajot onnistuneet odotetusti – rakentaminen jatkuu koronavirustilanteen ehdoilla

Tampereen raitiotien ratainfran testaukset ja testivaunun koeajot ovat onnistuneet erittäin hyvin ja koeajot ovat edenneet odotetusti. Testit saadaan tällä erää päätökseen huhtikuun alussa. Testejä on tehty vaiheittain varikkoalueen ja Turtolan välisellä rataosuudella eli Hervannassa ja Hervannan valtaväylällä. Testauksessa on käytetty Saksasta tuotua vuosimallin 1981 raitiovaunua.

Raitiotieallianssin työt ovat maaliskuun aikana käynnistyneet myös keskustassa ja Hervannassa, ja työt vilkastuvat kevään edetessä. Hatanpään valtatiellä tehdään edelleen johto- ja putkisiirtoja sekä kunnallistekniikan töitä. Huhtikuussa jatketaan ajojohtimien asennuksia Kalevassa, keskustassa ja Hervannan valtaväylällä. Raitiotien osan 2 (keskusta-Lentävänniemi) sekä Hatanpään valtatien suunnittelutyöt jatkuvat.

Hankkeesta on valmiina 83 prosenttia, kun projektiaikaa on kulunut 73 prosenttia. Työt etenevät suunnitellusti. Hatanpään valtatien osalta valmiusaste on 9 prosenttia ja projektiaikaa on kulunut 10 prosenttia.

Yötöitä raitiotien rakentamisessa tehdään edelleen tarpeen mukaan liikenteen sujumisen ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Koronaviruksen vuoksi on maailmanlaajuisesti käynnissä erittäin poikkeuksellinen tilanne. Raitiotieallianssi toimii THL:n suositusten mukaisesti. Asiaan suhtaudutaan erittäin vakavasti ja tässäkin tilanteessa hankkeella toimitaan vastuullisesti. Töitä pyritään jatkamaan mahdollisimman normaalisti, mutta tilanteen kehittymistä seurataan tarkasti. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Kuva: Wille Nyyssönen
Kuva: Wille Nyyssönen

Hatanpään valtatien rakentaminen etenee

Hatanpään valtatien auto- ja bussiliikenteen ajokaista Suvantokadun kiertoliittymästä Hämeenkadulle on siirretty kadun länsipuolelle Verkatehtaankadulle saakka. Hatanpään valtatien putkisiirrot kadun länsireunassa ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

Aleksanterinkadun ja Suvantokadun liikennejärjestelyihin ei ole tiedossa muutoksia. Vuolteenkadun ja Suvantokadun liittymissä liikenne toimii sujuvasti kiertoliittymien avulla. Lähiviikkoina liittymissä tehdään vesijohto- ja hulevesilinjojen siirtoja, minkä vuoksi liittymien ajolinjat muuttuvat hieman. Hatanpään valtatien rakentamista voi seurata Raitiotieallianssin nettisivujen Ratikkalive-kamerasta.

Hämeenkatu-Verkatehtaankatu: Liikenteen siirron jälkeen alueella tehdään kunnallistekniikan siirtoja, yhteiskäyttöpylväiden perustoja, salaojia sekä kaapelireittejä. Hatanpään valtatien länsipuolella oleva jalkakäytävä Verkatehtaankadun ja Hämeenkadun välillä poistuu käytöstä 1.4. alkaen noin kahden viikon ajaksi. Jalankulku ohjataan kyseisessä kohtaa kulkemaan Hatanpään valtatien itäpuolella, missä jalkakäytävä on käytössä normaalisti.

Verkatehtaankatu-Otavalankatu: Otavalankadun tunnelin vedeneristystyöt ovat edenneet suunnitellusti. Liikenteen siirron jälkeen on aloitettu tunnelin itäpuolen vedeneristystöitä. Jalankulkuyhteys Hatanpään valtatieltä Aleksanterinkadulle Otavalankadun kautta on palautettu takaisin käyttöön.

Otavalankatu-Vuolteenkatu: Suvantokadun liittymässä ja Sorinaukiolla on käynnissä hulevesilinjojen rakentaminen.

Vuolteenkatu – linja-autoasema. Hatanpään valtatien ja Vuolteenkadun liittymässä tehdään liikennejärjestelymuutoksia. Liittymässä tehdään lähiviikkoina hulevesi- ja jätevesilinjan siirto liittymän poikki, kadun alitse. Töiden vuoksi Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien kiertoliittymää joudutaan muokkaamaan, ja ajolinjat liittymäalueella muuttuvat hieman. Linja-autoaseman edustalla kaapelireittien rakentaminen etenee kohti linja-autoaseman pihaan tulevaa sähkönsyöttöasemaa. Sähkönsyöttöasemalla on käynnissä seinien muotitus- ja raudoitustyöt. Kadun itäreunassa jatkuu jätevesi- ja vesijohtolinjan rakentaminen.

Hatanpään valtatien raitiotietöiden aikana huoltoajo yrityksiin ja kiinteistöihin varmistetaan jokaisessa vaiheessa. Pääsy Hotelli Ilvekseen sekä Koskikeskuksen ja Ratinan pysäköintihalleihin toimii kaikissa työvaiheissa. Rakentamisen eri vaiheiden aikana Hatanpään valtatien ajokaistojen leveyksiin ja linjauksiin tulee muutoksia. Liikennejärjestelyjä muokataan töiden edetessä tarpeen mukaan.

Keskusta

Pirkankadulla on käynnissä sähköradan kannattimien ja ajojohtimien asennukset

Pirkankadulla ja Hämeenpuistossa on aloitettu Aleksanterin kirkkopuiston portaiden ja jalkakäytävän muokkaustyöt. Töistä voi tällä kohdalla aiheutua pieniä kulkumuutoksia kirkkopuiston kulkureittiin. Hämeenpuistossa on aloitettu kaukokylmälinjan maanrakennustyöt Tampereen Sähkölaitoksen töitä varten. Työalue on Hallituskadun ja Puutarhakadun välisellä osuudella. Maanrakennustöiden valmistuttua Tampereen Sähkölaitos aloittaa kaukokylmälinjan asennukset alueella. Pirkankadun ja Hämeenpuiston risteyksessä käynnissä on liikenteenjakajien rakentaminen. Töistä aiheutuu ajoittain kaistamuutoksia Hämeenpuiston ja Pirkankadun liittymäalueella.

Hämeenkadulla on aloitettu kadunrakennusta ja kiveystöitä valmistelevia töitä Koskipuiston ja Pellavatehtaankadun välillä kadun pohjois- ja eteläpuolella. Alueella tehdään kaapeliputkituksia, ja töistä voi aiheutua pieniä reittimuutoksia jalankulkijoille. Kadunrakennus- ja kiveystöitä jatketaan tänä vuonna Hämeenkadun molemmilla reunoilla Kuninkaankadun ja Aleksanterinkadun välillä eri kohdissa. Kiveystyöt aloitetaan heti kelien salliessa. Hämeensillalla rakennetaan viimeistä osuutta Hämeenkadun raitiotiestä, joka valmistuu kesän aikana. Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymässä aloitetaan viikon 16 alkupuolella vaihdealueen ratapohjatyöt. Töiden vuoksi Hämeensillan itään menevä bussi- ja taksiliikenne siirretään kokonaan sillan pohjoispuolelle Koskipuiston kohdalla. Samalla Hämeensillan pohjoispuolen jalkakäytävä suljetaan arviolta noin kahden viikon ajaksi. Jalankulku opastetaan Koskikadun kohdalta Hämeenkadun ja Hämeensillan eteläpuolelle.

Rautatienkadun, Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymässä jatketaan kadunrakennustöitä ja päällystyksiä kelien salliessa keväällä.

Itsenäisyydenkadulla tehdään ajojohtimien asennuksia, joista voi ajoittain aiheutua pieniä muutoksia liikenteelle. Rautatien alittavassa tunnelissa tehdään suojakatosta.

Kaleva

Rieväkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla jatketaan ajojohtimien asennuksia. Osa töistä tehdään yöaikaan, ja tarvittaessa töiden aikana käytetään liikenteenohjaajia.

Tekunkatu/Kuntokatu on valmis Taysin pysäkille asti. Kekkosentien ylittävän sillan molemmin puolin tehdään nurmirataa keväällä.

Vieritiellä eli nykyisellä Lääkärintiellä aloitetaan huhtikuussa reunakiven asennukset radan varteen ja tämän jälkeen kenttäkiveyksen tekoa radan ja Lääkärintien väliin. Lisäksi tehdään pysäkkialueen reunakivien muutostöitä ja radan viereisen luiskan sekä Kaupin kampuksen pysäkin ympäristön maisemointia.

Kuva: Wille Nyyssönen
Kuva: Wille Nyyssönen

Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylän varrella on pystytetty Woodhenge-maisemateos. Huhtikuun lopussa aloitetaan pyöräväylän kaiteiden asennuksia. Ajojohtimia säädetään myös yötöinä kevään aikana.

Kuva: Wille Nyyssönen
Kuva: Wille Nyyssönen

Hervanta

Hervannassa on tehty Insinöörinkadulla Atomipolku–Arkkitehdinkatu-välillä puiden istutuksia ja aloitettu viimeistelytöitä Tohtorinpuistossa sähkönsyöttöaseman ympäristössä. Makkarajärvenkadun alueella on jatkettu sillan kaukalolaatan töitä ja myöhemmin keväällä aloitetaan raitiotien nurmiradan ja Hervantajärven raitiopysäkin rakentamista.

Kuva: Wille Nyyssönen
Kuva: Wille Nyyssönen

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä sekä osan 2 suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube