Raitiotieallianssin huhtikuu

Tervetuloa Raitiotieallianssin ensimmäisen uutiskirjeen lukijaksi! Kerromme kirjeessämme kuukausittain mitä meille kuuluu ja kuinka ratikkahanke Tampereella etenee. Toivottavasti viihdyt seurassamme.

Raitiotien rakentaminen alkoi näkyä koko reitillä

Raitiotiehen liittyvä rakentaminen aloitettiin Pirkankadulla Pyynikintorilla huhtikuun alussa. Kadun pohjoispuolella on tehty johtosiirtoja ja uuden pysäkin kadunrakennustöitä. Itsenäisyydenkadun itäpäässä, Sammonaukiolla ja Sammonkadulla aloitettiin johtosiirrot. Näistä töistä on aiheutunut paikasta riippuen erilaisia  liikennejärjestelyitä, kuten katujen kaventumista, ajonopeuksien laskua, bussipysäkkien siirtoja ja kiertoreittejä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Sammon aukiolla liikennejärjestelyitä tehdään useassa vaiheessa.

Rautatieaseman vieressä Posteljoonin puistossa on rakenteilla hulevesiallas, jolla estetään asematunnelin tulviminen rankkasateilla. Kekkosentiellä on saatu viemärisiirto valmiiksi, mutta Tekunkadulla johtosiirrot jatkuvat.

Hervannan valtaväylän varrella maanrakennustyöt ovat edenneet näyttävästi. Vuohenojalla on käynnissä tukimuurin, alikulkusillan ja risteyssillan rakennustyöt. Turtolassa pidennetään alikulkukäytävää. Laulunsillan ja -pysäkin tukimuurit ovat alkaneet kohota.

Insinöörinkadulla työt käynnistyivät huhtikuun puolessa välissä Kanjoninkadun ja Atomipolun risteysalueilla. Alueella on tehty alkuperäistä suunnitelmaa enemmän louhintaa. Hermiankadun töitä päästiin aloittamaan huhtikuun lopussa. Myös Hervannassa on jouduttu tekemään liikennejärjestelyitä.

Varikolla on valmistumassa hulevesiviemäri. Varikon alueelle saadusta luonnonsuojelulain poikkeusluvasta tuli lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Sammonaukion näkymää korkeuksista. Kuva: Susanna Lyly

Toimivat liikennejärjestelyt tehdään yhteistyöllä

Raitiotiehanke vaikuttaa tamperelaisten arkeen usean vuoden ajan. Yksi Raitiotieallianssin palvelulupauksista on mahdollistaa liikkuminen töiden aikanakin, jotta tuo arki olisi mahdollisimman sujuvaa.

Raitiotien rakentamistyöt aiheuttavat usein laajoja liikennejärjestelyjä. Niitä suunnitellaan huolellisesti yhteistyössä, johon osallistuvat raitiotien rakentajat, kaupungin katutilavalvonta ja liikenneinsinöörit, työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelijat sekä Tampereen seudun joukkoliikenteen edustajat.

Yhdessä keskustellen ja arvioiden rakentajien ensimmäisistä luonnoksista jalostetaan mahdollisimman hyvä kokonaisuus. Kadun kulkijalle se näkyy lopulta opasteina ja työmaan turvallisesti ohittavina kiertoreitteinä.

Liikennejärjestelyjen suunnittelua ohjaavat muutamat perusperiaatteet: Järjestelyjen on oltava turvallisia, johdonmukaisia ja helposti ymmärrettäviä. Väärän tulkinnan mahdollisuutta ei opasteissa saa olla, vaan reitin pitää olla selvä jokaiselle.

Erityishuomiota Raitiotieallianssin liikennejärjestelyjen suunnittelussa kiinnitetään varsinkin pyöräilyn, jalankulun ja joukkoliikenteen edellytysten varmistamiseen. Silloinkin, kun haittaa tulee, se pyritään minimoimaan.

Näillä eväillä liikennettä ohjataan töiden ajan. Myös palautetta otetaan vastaan mielellään, jotta toteutuu yksi allianssin perusideoista – jatkuvan parantamisen periaate.

Sammonaukiolla käytiin opastamassa kulkijoita kädestä pitäen muutostöiden alettua.

Suunnittelua tarkennetaan tukemaan rakentamista

Eri tekniikkalajien suunnittelua ja katusuunnittelua on huhtikuussa ollut käynnissä lähes koko raitiotielinjan matkalla. Tarkemmat suunnitelmat on tehty niiden katujen osille, joissa rakentaminen on käynnissä. Esimerkiksi Pirkankadulle, Sammonkadulle, Hervannan valtaväylälle ja Insinöörinkadulle on laadittu tarkemmat suunnitelmat, jotka tukevat rakentamista.

Kaapelireittisuunnittelu ja sähkönsyöttöasemien tekninen määrittely etenivät huhtikuussa hyvin. Johtosiirtosuunnitelmia tehtiin erityisesti Insinöörinkadulle, Kekkosentielle ja Hämeenkadulle.

Kekkosentien alikulkusillan sekä Vuohenkujan ja Laulunsillan tukimuurien suunnitelmat ovat valmistuneet ja näissä kohteissa rakentaminen onkin jo pitkällä.

Hämeenkadun suunnittelu on ollut erittäin monipolvista ja suunnittelijat ovat joutuneet ottamaan huomioon monia näkökantoja. Raitiotiehankkeen sisällön tarkennukset ovat myös vaikuttaneet suunnitteluun. Raittiotieallianssin työhön eivät kuulu Hämeeensillan uusiminen ja Hämeenkadun jalkakäytävät.

Kekkosentiellä uuden sillan rakentaminen on jo pitkällä.

Raitiotieallianssi käy keskustelua kuntalaisten kanssa

Raitiotieallianssi on aktiivisesti vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Kevään aikana on järjestetty yleisötilaisuuksia, tehty yritysvierailuita ja käyty 4.-luokkalaisten vaikuttamispäivillä vastaamassa ratikka-aiheisiin kysymyksiin.

Yritysvierailuja tehdään kaikkiin reitin varrella oleviin kivijalkayrityksiin. Keskustelua käydään rakentamisen aikataulusta, hyvistä tiedotuskäytännöistä sekä kerrotaan yleistä tietoa raitiotiestä. Vierailut on aloitettu niissä kohteissa, joissa työt ovat alkaneet näkyä. Tavoitteena on, että kaikissa kivijalkayrityksissä vieraillaan tämän vuoden aikana.

Yleisötilaisuuksia on tähän mennessä järjestetty Hervannassa ja Hallilassa. Osallistujia on ollut 60-70 henkilön välillä. Erityisesti keskustelijoita mietitytti lopulliset liikennejärjestelyt, ratikkapysäkin sijainti ja vaikutus bussiliikenteeseen.

4.-luokkalaisten vaikuttamispäivillä lapset ovat saaneet kysyä mitä tahansa ratikkaan liittyen. Erityisesti lapset ovat pohtineet ratikan tulevaa väriä, sen turvallisuutta ja nopeutta. Mielissä pyöri myös, saako ratikkaan ottaa lemmikin, voiko siellä syödä tai voiko siellä tanssia. Jos 4.-luokkalaiset saisivat päättää, tulisi ratikkaan ravintola, uima-allas, Play Station ja ilmainen nettiyhteys.

Nuorilla kuntalaisilla heräsi paljon hyviä kysymyksiä ratikkaan liittyen.

Liito-oravan osoitteenmuutos

Viime keväänä ahkeroitiin talkoilla liito-oraville uusia koteja ja alle vuoden päästä yksi pöntöistä näyttää saaneen uuden asukkaan.

Metsäliiton lahjoittamista haapapuisista pönttöaihioista työstetyt asumukset polttomerkittiin ratikkamerkillä ja toimitettiin maastoon. Pöntöillä lievennetään raitiotien mahdollisesti aiheuttamia heikennyksiä liito-oravien elinolosuhteisiin. Tänä keväänä kaupungin biologi on todennut jätöksiä yhden pönttöpuun juurelta. Koska eläintä ei juurikaan muulla tapaa havainnoida, on vahvat syyt olettaa asuntojen kelvanneen perheenperustajille.

Keväällä 2016 talkooväkeä oli allianssin kaikilta tahoilta ja kahdesta luontojärjestöstä.