Rakentaminen alkaa Hämeenkadun Tuulensuussa kesäkuussa, järjestelyt aloitetaan toukokuussa

Raitiotieallianssi rakentaa ensimmäisen osan raitiotietä Hämeenkadulle sen länsipäähän Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välille. Työt aloitetaan 5.6. ja ne kestävät arviolta vuoden loppuun asti.  Ennen rakentamisen aloittamista Tuulensuussa tehdään jo toukokuussa liikennejärjestelyjä ja niihin liittyviä puiden kaatoja.

Rakentaminen huomioi jalankulun ja joukkoliikenteen

Tuulensuuhun rakennetaan ensin raitiotie ajoradan eteläreunalle, jolloin joukkoliikenne kulkee pohjoista puolta. Kun rata on valmiina eteläreunalla, joukkoliikenne ohjataan kulkemaan kadun eteläpuolella raitiotien päältä ja raitiotie rakennetaan pohjoisreunalle. Raitiotie tehdään aina kullakin rakennusalueella valmiiksi asti.

Pysäkit poistetaan käytöstä Tuulensuusta  15.5. ja lähimmät korvaavat pysäkit löytyvät Keskustorilta ja Metson luota.

Rakentamisen aikaisten liikennejärjestelyiden tekeminen aloitetaan 22.5. Liikennejärjestelyjen eri mahdollisuuksia on tutkittu paljon ja tavoitteena on aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa jalankululle ja joukkoliikenteelle. Valituilla järjestelyillä bussiliikennettä pystytään ajamaan Hämeenkadulla molempiin suuntiin omilla kaistoillaan, eikä rinnakkaisille kaduille ohjata joukkoliikennettä.

–      Hämeenkadun rakennustöiden aloituskorttelin työnaikaisille liikennejärjestelyille on tutkittu useita vaihtoehtoja. Palautetta on saatu, ja eri toimijoita on kuunneltu. Uskomme, että tämä ratkaisu on kokonaisuutena paras. Puiden kaataminen Tuulensuun korttelin kohdalta mahdollistaa sen, että rakennustyö haittaa mahdollisimman vähän joukkoliikenteen matkustajia, kävelijöitä ja asiointia, Tampereen kaupungin raitiotieohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen toteaa.

Liikennejärjestelyt otetaan käyttöön 5.6., jolloin henkilöautoliikenne loppuu Näsilinnankadun ja Hämeenpuiston väliltä. Jalkakäytävät kadun molemmin puolin ovat käytössä, mutta ne kapenevat töiden ajaksi. Liiketiloihin on töiden aikana esteetön pääsy. Keskustan pysäköintilaitokset toimivat normaalisti, joten keskustaan pääsee edelleenkin autolla asioimaan.

–      Raitiotien rakentaminen etenee Näsilinnankadusta kohti Hämeensiltaa vuonna 2018. Raitiotieallianssin yhtenä toimintaperiaatteena on jatkuva parantaminen, joten myös tulevien vuosien liikennejärjestelyjä arvioidaan tämän vuoden kokemusten perusteella, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä kertoo.

Kaadettavien puiden tilalle uudet töiden valmistuttua

Väliaikaisten liikenneväylien tieltä joudutaan kaatamaan puita 5.5. alkaen. Tilalle istutetaan uudet puut muiden töiden valmistuttua heti, kun se on teknisesti ja sääolojen puolesta mahdollista. Istutettavat 18 puistolehmusta ovat 4-5 metrin korkuisia.

Hämeenkadulle tulee entiseen tapaan luonnonkiveys. Uudesta kiveyksestä tulee aiempaa tasaisempi ja hiljaisempi kulkea kivien tasalaatuisuuden ja Hämeenkadulla raitiotiessä käytettävän teräsbetonisen kiintoraiteen ansiosta.

In English