Raitiotieallianssin joulukuu: Raitiotien länsiosan rakentaminen alkanut, koeajoja jatketaan läpi talven

Raitiotieallianssi on saanut valmiiksi raitiotien rakentamista valmistelevat liikennejärjestelyt Paasikivenkadulla, Rantatiellä ja Paasikiventiellä. Raitiotien rakentamistyöt ovat alkaneet Paasikivenkadulla pintarakenteiden purulla ja johtosiirroilla, Rantatiellä ja Paasikiventiellä tukimuuritöillä sekä Santalahden ylikulkusillan siirtoa valmistelevilla töillä. Pirkankadulla on aloitettu johtosiirrot. Sekä tieliikenteen että jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt ovat pitkäaikaisia. Muutoksista tiedotetaan erikseen.

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) rakentaminen jatkuu edelleen aikataulussa. Hankkeesta on valmiina jo 89 prosenttia, Hatanpään valtatien työt mukaan lukien. Töiden etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Marraskuussa valmistuivat loput Hämeenkadun tämän vuoden töistä, muun muassa kivityöt Hämeensillalla. Katurakentaminen jatkuu ensi keväänä pääasiassa Keskustorin alueella.

Keskusta-alueella tehtiin marraskuun puolivälissä historiaa, kun Tampereen Ratikka liikkui ensimmäisissä koeajoissa Hämeenkadulla ja Pirkankadulla. Ratikan koeajot jatkuvat liikennöinnin aloittamiseen eli ensi vuoden elokuuhun asti ja raitiotiellä liikkuu säännöllisesti myös kunnossapitokalustoa. Raitiotien myötä liikenneympäristö on muuttunut ja sen vuoksi on hyvä opetella uudet toimintatavat liikenteessä. Ratikkaan liittyvät liikennesäännöt löytyvät mm. Tampereen Ratikan sivuilta.

Ratikka Hämeensillalla 15.11.2020 Kuva: Wille Nyyssönen

Koronavirus ei ole toistaiseksi vaikuttanut raitiotien rakentamisen etenemiseen, mutta virustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta seurataan edelleen tarkasti ja nopeisiin toimenpiteisiin on varauduttu, mikäli tilanne muuttuu.

Osan 2 raitiotietyöt ovat tauolla joulun ajan, viikot 52 ja 53. Keskustan ja Hatanpään valtatien osalta joulutauko on viikoilla 52-1/2021.

Rakentamistyöt käynnissä jouluun asti

KESKUSTA

Kuninkaankadun ja Pellavatehtaankadun liittymäalueet ovat valmistuneet ja Kuninkaankatu on jälleen avattu liikenteelle. Myös Hämeensillan ja Koskikadun liittymäalueiden katurakennustyöt ovat valmistuneet. Katualueet on avattu liikenteelle ja jalankulkuun sekä pyöräilyyn on tullut uusia alueita.

Aleksis Kiven kadun ja Hämeenkadun liittymään aloitetaan liikennevalojen asennus viikolla 49.

Itsenäisyydenkadulla on aloitettu Attilan kiinteistön tukimuurin korjaustyöt, ja töiden vuoksi jalankulku on ohjattu kadun pohjoispuolelle. Tullin raitiopysäkin katostyöt Attilan kiinteistön kohdalla tehdään myöhemmin kiinteistön töiden valmistuttua.

HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatien työt etenevät suunnitellusti ja työt ovat käynnissä kadun kaikissa tämän vuoden kohteissa.

Hämeenkatu–Verkatehtaankatu-osuudella kivityöt ovat edenneet suunnitellusti. Syksyn aikana Hämeenkadun liittymäalueella on tehty ajoradan nupukiveystöitä ja rakennettu sääsuoja nupukivien saumaamiseksi. Saumaustöiden valmistuttua avataan Hämeenkadun liittymäalueelle suojatie talveksi. Korttelin itäpuolella jatketaan bussipysäkkialueen nupukiveystöitä. Länsipuolelle on talveksi asfaltoitu väliaikainen jalkakäytävä.

Verkatehtaankatu–Otavalankatu–Suvantokatu-osuudella itäpuolen jalkakäytävä on valmis ja alueen sähköratapylväät on asennettu. Hatanpään valtatien itäpuolella on töiden aikana käytössä yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Länsipuolella on asennettu ratasähkö- ja valaisinpylväsperustoja, joiden paalutustöitä tehdään viikolla 49. Paalutuksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Paalutusten jälkeen jatketaan kaapeliputkituksia ja tehdään puiden kantavaa kasvualustaa. Lopputilanteessa korttelin länsipuolelle tulee 12 uutta lehmusta. Otavalantunnelin vesieristystyöt jatkuvat Koskikeskuksen seinustan vieressä tammikuussa, jolloin jalankulkuun tulee muutoksia. Niistä tiedotetaan erikseen lähempänä.

Suvantokatu–Vuolteenkatu-alueella bussipysäkkialue Sorinaukion puolella on edistynyt suunnitellusti syksyn aikana ja pysäkki otetaan käyttöön ensi kesänä. Sorin raitiopysäkkialueelle on asennettu pysäkkikatokset ja -kaiteet. Pysäkkialueen betonikiveystyöt ovat käynnissä ja töitä tehdään niin pitkään kuin kelit sallivat.

Vuolteenkatu–Tampereen valtatie-korttelissa on syksyn aikana tehty betonikiveystöitä raitiotiekaistalla sekä ajoradoilla massanvaihtoja. Bussipysäkit siirrettiin Ratinan kauppakeskuksen edustalle viikolla 47, ja työt ovat nyt siirtyneet kadun reuna-alueelle. Pyöräily on ohjattu alueella kiertoreiteille. Alueelle on asennettu ratasähkö- ja valaisinpylväsperustoja, joiden paalutustöitä on viikolla 49. Paalutuksesta aiheutuu hieman muita töitä enemmän melua lähiympäristöön. Paalutusten jälkeen töitä jatketaan tekemällä alueelle kaapeliputkituksia ja puiden kantavaa kasvualustaa. Lopputilanteessa kortteliin tulee seitsemän uutta lehmusta. Myös sähkörata- ja valaisinpylväät on tarkoitus asentaa vielä tämän vuoden puolella. Linja-autoaseman edustalle rakennetulla sähkönsyöttöasemalla on tehty pintatöitä, ja laiteasennukset maan alla jatkuvat kevääseen saakka.

Kojeiston asennusta sähkänsyöttöasemalla Hatanpään valtatiellä

KALEVA

Kuntokadulle ja Lääkärintielle asennetaan ajojohtimia, työt jatkuvat alueella myös ensi vuoden alussa.

HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylällä tehdään tarvittaessa ajojohtimien säätöä, muilta osin raitiotietyöt ovat valmiit.

HERVANTA

Tohtorinpuiston ja Hervantajärven alueella jatkuu raitiotien ajojohtimien asennus, joka kestää ensi vuoden alkupuolelle. Lisäksi radan ylityksiin asennetaan raitiotien varoitusvalot.

SANTALAHTI

Osan 2 ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt ovat valmistuneet

Paasikivenkadulla on nyt käytössä yksi kaista keskustan suuntaan ja kaksi kaistaa keskustasta lännen suuntaan. Paasikiventieltä pääsee töiden aikana vain yhtä ajokaistaa Paasikivenkadulle, mikä on myös raitiotien valmistumisen lopputilanne.

Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymässä on otettu käyttöön väliaikainen kiertoliittymä liikenteen sujuvoittamiseksi ensimmäisten rakentamistöiden aikana. Kiertoliittymä on käytössä kevääseen 2021, jolloin Sepänkadun ja Paasikivenkadun välinen liikenne katkaistaan sillan uusimistöiden vuoksi. Näsijärvenkadun ja Paasikivenkadun liittymässä on nyt samoin käytössä kiertoliittymä, jonka tavoitteena on sujuvoittaa Hämeenpuiston lisääntyvää liikennettä Sepänkadun siltatöiden alkaessa keväällä 2021.

Paasikiventien ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt ovat valmistuneet ja alueella aloitetaan uuden Santalahden ylikulkusillan rakentaminen. Ajokaistat kulkevat Paasikiventien reunoilla ja työalue sijaitsee tien keskellä. Viikolla 49 keskiviikon ja torstain aikana eli 2.-3.12. Paasikiventiellä tehdään Rantatunnelin telematiikkakeskuksen siirto, joka vaikuttaa tunnelin opasteisiin Vaitinaron risteyksen ja Paasikivenkadun risteyssillan välillä.

Pirkankadulla on tehty kaistajärjestelyjä Sepänkadun liittymäalueen eteläpuolella aloitettavien vesihuoltotöiden vuoksi.

Bussiliikenteessä on muutoksia työalueella:
Lännen suuntaisten linjojen bussipysäkki Santalahti 1002 on siirretty Paasikivenkadun sillalle ns. ajoratapysäkiksi. Paasikivenkadulta Paasikiventielle johtava ramppi on muutettu yksikaistaiseksi siten, että nykyinen oikeanpuoleinen kaista suljetaan. Autoilijoiden on syytä noudattaa tarkkaavaisuutta pysäkiltä lähtevän bussin osalta sen liittyessä rampin vasemmanpuoleiselle kaistalle. Autoliikenteellä on väistämisvelvollisuus pysäkiltä poistuvaan bussiin nähden.

Jalankulkureittien muutosten vuoksi bussipysäkille Santalahti 1003 keskustan suuntaan on pääsy jatkossa Tiporaitin kautta tai Haarlankadun kiertotietä.

Uusien liikennejärjestelyjen myötä Rantatieltä Paasikivenkadulle johtava jalankulku- ja pyöräilyreitti Paasikivenkadun eteläpuolella suljetaan viikon 49 puolivälissä. Samoin Rantatien sillalta porrasyhteys Paasikivenkadulle suljetaan tuolloin. Paasikivenkadun yli on tehty uusi valo-ohjattu suojatie Haarlan tehdasrakennuksen kohdalle, josta kiertoreitti on opastettu Haarlankatua ja Onkinimenkatua pitkin. Uuden kiertoreitin myötä Paasikivenkadun eteläreunan jalankulku- ja pyöräilyreitti on suljettu Sepänkadulle saakka. Sepänkadulla jalankulku ja pyöräily on suljettu sillan länsipuolelta ja ohjattu kadun toiselle puolelle. Jalankulku ja pyöräily opastetaan maastossa erillisen opastussuunnitelman mukaan keltamustilla jalankulun ja pyöräilyn viitoilla sekä erillisillä alueopastekylteillä.

Ensimmäiset varsinaiset raitiotien rakentamiseen liittyvät työt ovat alkaneet Santalahden alueella

Rantatiellä valmistellaan Santalahden nykyisen ylikulkukäytävän siirtoa ja uuden ylikulkusillan rakentamista viikosta 49 lähtien. Työt aloitetaan nykyisen sillan hissien purkamisella. Sillan hissit poistuvat pysyvästi käytöstä, mutta kulku sillalla säilyy purkutyön aikana. Raitiotieallianssi aloittaa myös uuden sillan porapaalutukset joulukuun aikana. Paalutuksia tehdään aluksi Näsijärven puolella ja sen jälkeen Rantatien puolella. Porapaalutus on melua aiheuttavaa työtä ja työt kestävät arviolta viikolle 52 asti. Nykyisen puisen ylikulkukäytävän tilalle rakennetaan leveämpi teräsbetoninen ylikulkukäytävä. Nykyinen ylikulkukäytävä siirretään tammikuun 2021 aikana 30 metriä itään päin väliaikaiseksi kulkutieksi Paasikiventien yli rakentamisen ajaksi. Siirtotöiden aikana kulkuyhteys sillan kautta ei ole käytössä.

Rantatien risteyssillan länsipuolella aloitetaan myös Santalahden tukimuurin rakentaminen viikolla 49. Tällöin aloitetaan työnaikaisen tukiseinän ponttaustyöt, jonka ponttien lyömisestä aiheutuu melua. Työtä tehdään Rantatien risteyssillan läheisyydessä Rantatien puolella ja niiden arvioitu kesto on 2-3 päivää. Ponttaustöiden valmistuttua tukiseinä ankkuroidaan. Ankkurointia tehdään poravaunulla, mikä on melua aiheuttavaa työtä. Nämä työt aloitetaan viikolla 50 ja ne kestävät arviolta koko viikon.

Rantatien tulevan itäisemmän raitiopysäkin kohdalla aloitetaan samoin tukimuurityöt entisen tulitikkutehtaan kohdalta. Rantatien alueella aloitetaan myös johto- ja putkisiirrot pois tulevan raitiotien alta. Raitiotieväylä sijaitsee Rantatien ja Paasikiventien (valtatie 12) välissä, ja Rantatien osuudella sijaitsee kaksi raitiopysäkkiä.

Paasikivenkadulla aloitetaan maanrakennustyöt sekä johto- ja putkisiirrot kahdessa kohdassa, Sepänkadun liittymästä sekä Haarlan kiinteistön kohdalta lännen suuntaan. Työalueet sijaitsevat Paasikivenkadun pohjoispuolella eli Näsijärven puolella.

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, on aloitettu vesihuoltotyöt kadun eteläpuolella.