Raitiotieallianssin kesäkuu: Kesäkuussa aloitetaan ensimmäiset koeajot Hatanpään valtatien suuntaan – osalla 2 siltatyöt ja raitiotien rakentaminen jatkuvat suunnitellusti

Raitiotieallianssin työt Tampereen raitiotien osalla 1 (Keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) lähenevät valmistumista. Hatanpään valtatien ensimmäisiä koeajoja tehdään jo kesäkuun lopulla Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun liittymässä. Muu osuus Hatanpään valtatiestä koeajetaan heinäkuun puolivälissä. Katurakentamista osalla 1 tehdään vielä Keskustorin kohdalla Hämeenkadulla sekä Hatanpään valtatiellä.

Rakentamistyöt raitiotien osalla 2A (Pyynikintori–Santalahti) jatkuvat suunnitellusti. Kesäkuussa puretaan Sepänkadun vanhaa siltaa ja Santalahden uutta ylikulkusiltaa puolestaan valetaan heinäkuussa.  Liikennejärjestelyt Sepänkadun liikennekatkon aikana löytyvät Raitiotieallianssin nettisivuilta. Pirkankadulla jatketaan katurakentamista, ja Santalahdentien liittymä suljetaan noin kuukaudeksi. Rantatiellä ja Paasikivenkadulla jatkuvat katurakentamistyöt.

Johto-ja putkisiirtotyöt käynnissä Sepänkadulla

Tampereen raitiotien osasta 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) on nyt valmiina 94 prosenttia, kun projektiaikaa on kulunut 82 prosenttia. Osalla 2 projektiaikaa on kulunut 18 prosenttia ja valmiusaste on 15 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Tampereen Ratikan avoin koeliikenne Hervanta-Pyynikintori -välillä alkoi 24. toukokuuta ja kyytiin pääsee kaikilta ratikkalinjan 3 pysäkeiltä Nysse-matkakortilla tai ostamalla lipun Nysse Mobiili -sovelluksen kautta. Ratikassa käy myös lähimaksu. Ratikka liikkuu vyöhykkeillä A ja B, eli matkaan tarvitaan kahden vyöhykkeen lippu. Koeliikennettä ajetaan arkisin klo 12-20. Koeliikenteen tarkat aikataulut ovat löydettävissä Nyssen reittioppaasta.

Rakentamistöiden tilanne kesäkuussa:

KESKUSTA

Itsenäisyydenkadulla Attilan tukimuurityöt ovat valmiit. Tullin -raitiopysäkin idän suunnan pysäkkikatostöitä viimeisteillään JCDecaux:n toimesta

Aleksanterinkadun ja Hämeenkadun etelän puoleisen liittymän kiveys- ja liikennevalotyöt ovat valmistuneet. Aleksanterinkadulla sekä Pellavatehtaankadulla tehdään vielä kesäkuun alkupuolella loppuasfaltointeja.

Keskustorilla tehdään kiveystöitä, joista on ajoittain muutoksia jalankulku- ja pyöräilyreitteihin. 7.6. alkaen bussiliikenne Aleksis Kiven kadulta jää pois, ja silloin aloitetaan kadun ennallistamistoimet. Aleksis Kiven katu toimi pitkään bussien kiertoreittinä, kun bussiliikenne länteen ohjattiin raitiotietöiden vuoksi pois Hämeenkadulta. Tasoreunakivien korjaustyöt tuovat muutoksia Keskustorin bussipysäkkeihin.

Kiveystyöt Keskustorilla aiheuttavat mutoksia bussipysäkkeihin vielä kesäkuussa

HATANPÄÄN VALTATIE

Hämeenkatu–Verkatehtaankatu -osuudella kivityöt ovat edenneet suunnitellusti. Bussipysäkit ovat kortteleissa käytössä jo lopullisilla paikoillaan. Itäpuolella liikkeiden edustan kiveystyöt on tarkoitus aloittaa juhannuksen jälkeen ja töitä tehdään osittain myös yötöinä. Tammerkosken puolella kiveystyöt sujuvat suunnitellusti. Tampereen taidemuseo restauroi Paimenpoika -patsasta alkukesän aikana.

Verkatehtaankatu–Otavalankatu–Suvantokatu -välillä työt ovat edenneet suunnitellusti ja käynnissä ovat jalkakäytävän kiveystyöt. Jalankulku on tällä hetkellä asfaltoidulla alueella ajoradan vieressä. Lopullisessa tilanteessa kohdassa tulee olemaan pyörätie. Jalkakäytävän kiveystyöt ovat työn alla arviolta elokuun puoleen väliin saakka. Korttelin puut istutetaan syksyllä, kun puut ovat jälleen lepotilassa ja kestävät siirron sekä istutuksen.

Suvantokadun länsipuolen liittymässä tehdään kadun rakennekerroksia, reunakivilinjoja sekä pohjakerrosten asfaltointeja. Suvantokadun itäpuolen vesihuoltotyöt etenevät suunnitellusti.

Suvantokatu–Vuolteenkatu -osuudella bussipysäkki Ratinan kauppakeskuksen edustalta on siirretty lopulliselle paikalleen linja-autoaseman eteen. Bussipysäkkien siirryttyä kohdassa on aloitettu jalkakäytävän, pyörätien sekä paasikiven muutostyöt. Jalankulkureitteihin tulee ajoittain pieniä muutoksia. Työt kohdassa kestävät arviolta elokuun loppupuolelle.

Vuolteenkatu–Tampereen valtatie -välillä bussipysäkit on siirretty lopulliselle paikalleen linja-autoaseman eteen. Alueella jatkuvat betonikiveys- sekä reunakivityöt, joten jalankulkuun voi ajoittain tulla muutoksia. Sähkönsyöttöaseman pihapiiriin linja-autoaseman edustalle on rakennettu tukimuuri kaiteineen. Alueella tehdään vielä betonikiveys- sekä muita viimeistelytöitä.

Uusi tukimuuri linja-autoaseman edustalla

Hatanpään valtatiellä tehdään kesän aikana runsaasti katurakentamiseen liittyviä kiveystöitä, ja katupintoja asfaltoidaan. Asfaltoinnit tehdään pääasiassa yöaikaan, ja niistä aiheutuu ajoittain liikennejärjestelyihin muutoksia, joista tiedotetaan lähempänä erikseen. Ajojohdinasennukset saadaan valmiiksi kesäkuun aikana.

KALEVA

Kalevan kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Kalevanrinteen pysäkki

HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylän kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Suoja-aidan korotus Hervannan valtaväylällä

HERVANTA

Hervannan kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Ratikka Duon kohdalla

SANTALAHTI

Pirkankadun eteläpuolella asfaltoidaan jalankulkuväylää sekä ajorataa, jonka jälkeen autoliikenne siirretään kokonaan kadun eteläreunaan. Jalankulkureittejä on töiden aikana molemmin puolin Pirkankatua. Kadun pohjoispuolella aloitetaan katurakennustyöt ensin ajoradalla. Ajoratatöiden jälkeen tehdään jalankulkualueen katurakennustyöt. Pohjoispuolen työt tulevat kokonaan valmiiksi arviolta heinäkuussa.

Santalahdentien ja Pirkankadun välinen liittymä sekä jalankulku- ja pyöräilyväylä Pirkankadun eteläreunassa suljetaan viikolla 23. Pirkankadulla tehdään reunakiveystöitä ja lisäksi liittymäalueelle rakennetaan korotettu suojatie. Autoliikenteen ajoyhteys Santalahdentieltä Pirkankadulle katkaistaan töiden ajaksi, arviolta kuukaudeksi. Jalankulku ja pyöräily lännen suunnasta pääsee kadun eteläpuolta, mutta ohjataan työmaan kohdalla kiertoreitille.

Sepänkadulla tehdään töitä useassa kohdassa. Pirkankatu–Satakunnankatu -välillä tehdään jalankulkualueen massanvaihtoa ja putkituksia sekä ratapohjaa. Satakunnankatu–Paasikivenkatu -välillä tehdään jätevesipoikituksia, kaukolämpölinjaa sekä hulevesilinjaa. Sepänkatu on suljettuna liikenteeltä ensi vuoden heinäkuun loppuun.

Paasikivenkadulla ovat käynnissä katurakentamistyöt. Autoliikenne on siirretty kadun pohjoisreunaan. Pyöräilyväylä avataan kesäkuun aikana myös Haarlankujan ja Sepänkadun välillä, mutta töiden edetessä osuutta joudutaan vielä ajoittain sulkemaan. Kesän kuluessa pyöräily siirtyy Paasikivenkadun pohjoisreunaan kokonaan. Haarlankadun liittymässä tehdään kiveystöitä. Paasikivenkadun eteläpuolella jatketaan tukimuuritöitä, vahvavirtakaapelin siirtoa, putkireittien rakentamista sekä tukimuuritöitä.

Paasikiventiellä jatketaan Santalahden ylikulkusillan rakentamista. Sillan kannen valutyöt tehdään juhannusviikolla, ja töistä voi aiheutua joitakin liikennejärjestelyjä. Siltatyöt valmistuvat loppuvuonna.

Santalhden ylikulkusillalla raudoitustyöt pitkällä. Sillan valu on juhannusviikolla.

Rantatiellä autoliikenne on siirretty tulevan rata-alueen kohdalle. Kadun itäpäässä jatketaan katurakentamistöitä kesän ajan. Kadun länsipäässä on aloitettu johtosiirtotyöt, jotka jatkuvat koko kesän.

 

Päivitetty 22.6. Santalahden ykk-sillan valuaika heinäkuulle.