Raitiotieallianssin kesäkuu: Tampereen raitiotiellä nyt 15 kilometriä kaksoisraidetta – raitiotie- ja katutyöt etenevät kohti valmista

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) rakentaminen etenee aikataulussa ja budjetissa. Raitiotien kaksoisraidetta on nyt asennettu paikoilleen täydet 15 kilometriä. Kyseessä on koko raitiotien alkuperäinen linja keskusta–Hervanta–Tays, jonka rakentamisesta Tampereen kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2016 marraskuussa. Tampereen Ratikan ensimmäinen vaunu, protovaunu, saapui Tampereelle Otamäen tehtaalta Kainuusta lauantaina 23.5. Ensimmäiset koeajot protovaunulla alkavat kesäkuun lopulla Hervannassa.

Koronavirus ei ole edelleenkään vaikuttanut hankkeen etenemiseen, mutta virustilannetta seurataan tarkasti ja tarvittaessa tehdään nopeasti toimenpiteitä viranomaisten ohjeiden perusteella. Henkilöstön ja hankkeen sidosryhmien terveys ja turvallisuus ovat etusijalla kaikessa tekemisessä.

Hankkeesta on nyt valmiina 85 prosenttia. Projektiaikaa on kulunut 77 prosenttia. Hatanpään valtatien töiden etenemistä seurataan erikseen. Hatanpään valtatien raitiotietöistä on valmiina 18 prosenttia ja projektiaikaa on kulunut 16 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

 

Hatanpään valtatie aamuyöllä kuvattuna ilmasta käsin Hämeensillan suunnasta.
Tampereen raitiotiellä on nyt 15 kilometriä kaksoisraidetta. Alkuperäisen linjan viimeiset kiskot saatiin paikalleen Hämeensillalla. Kuva: Pasi Tiitola

 

Rakentaminen loppusuoralla

Keskusta

Pirkankadun eteläreunalla, Mariankadun liittymästä itään, jatketaan reunakivien siirtoa kesäkuun alusta lähtien. Töiden aikana jalankulku ja pyöräily ohjataan Aleksanterin kirkkopuiston kautta. Töiden kesto tällä alueella on noin kolme viikkoa. Myös Mariankadun länsireunassa tehdään reunakivien muutostöitä kesäkuun alusta lähtien. Jalankulkijat ohjataan aidattua reittiä ohi työmaan, ensin ajoradan puolella ja töiden edetessä kiertoreitti siirtyy kiinteistöjen seinän vierelle. Pyynikintorin kohdalla Pirkankadun pohjoispuolella tehdään kadunrakennustöitä Sotkankadun liittymän vieressä kesäkuun loppupuolella. Töiden aikana jalankulkijoille on aina yksi suojatie käytössä liittymäalueella. Pyöräilijöille järjestetään reitti Pirkankadun yli töiden aikana. Töiden kesto tällä kohdalla on muutama viikko.

Hämeenpuistossa, pääkirjasto Metson edustalla, viimeistellään parhaillaan kaukokylmälinjan rakentamistöitä ja rakennetaan liikenteenjakajia. Töistä aiheutuu ajoittain ajolinjamuutoksia autoliikenteelle. Myös suojateiden paikat Metson edustalla vaihtelevat hieman työvaiheiden mukaan.

Hämeenkadun kadunrakennus- ja kiveystöitä jatketaan kadun molemmilla reunoilla Kuninkaankadun ja Aleksanterinkadun välillä eri kohdissa. Keskustorilla kivetään bussipysäkkien alueita ja odotustilojen kohtia. Hämeensillalla raitiotien rakentaminen etenee ja viimeiset kiskot on jo asennettu paikoilleen. Hämeensillan ja samalla koko Hämeenkadun raitiotie valmistuu kesän aikana. Hämeenkadulla aloitetaan kesäkuussa myös sähköratatöitä kadun länsi-ja itäpäässä. Tuulensuusta aloitetaan yhdistettyjen sähkörata-ja valaisinpylväiden tekniset varustelut. Myöhemmin työt alkavat myös itäpäässä. Hämeensillan sähköratapylväät asennetaan myöhemmin kesällä, ja ajojohtimien asennus Hämeenkadulla alkaa alkusyksystä.

Rautatienkadun, Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymässä asema-aukion nupukiveystyöt ovat valmistuneet. Alueella jatketaan loppuun katurakennustöitä, päällystyksiä ja liikennemerkkien asennuksia.

Itsenäisyydenkadun raitiotierata on valmis ja kesän aikana viimeistellään eteläpuolen ajorata ja jalkakäytävä Yliopistonkadulta Kalevan puistotielle. Samalla viimeistellään jalankulku- ja pyöräilyosuuksia, ajoradan päällysteitä ja viheralueita. Sammonaukion raitiopysäkillä pintakiveyksiä poistetaan ja pysäkin rakennetta muutetaan vielä nykyistä paremmin hulevesiä johtavaksi. Pysäkki viimeistellään ja kivetään lopulliseen malliin heinä-elokuussa, kun sille asennetaan raitiopysäkkikatokset.

 

Kivitöiden tekoa Hämeenkadulla. Kuvassa vasemmassa reunassa henkilö lapion kanssa.
Hämeenkadulla on tehty kivitöitä tänä kesänä sekä kadun itä- että länsipäässä. Kuva: Wille Nyyssönen
Hatanpään valtatie

Hatanpään valtatiellä johto-ja putkisiirrot ovat pääosin valmistuneet ja työt etenevät radan pohjatöillä. Raitiotien kiintoraidelaatan pohjia rakennetaan ensimmäiseksi Hämeenkatu–Verkatehtaankatu-osuudella sekä Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymissä. Suvantokadun ja Vuolteenkadun kiertoliittymiä ja liikennejärjestelyjä on muokattu, sillä ratapohjaa tehdään kiertoliittymien keskellä. Kiintoraidelaatan ja kiskojen asentaminen Hatanpään valtatiellä aloitetaan alkukesästä useassa kohdassa. Otavalankadun tunnelin vesieristykset on saatu valmiiksi ja tunnelin alueelle asennetaan seuraavaksi puhelin- ja nettioperaattoreiden kaapeleita. Linja-autoaseman vieressä jatkuu raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentaminen maan alle.

 

Hatanpään valtatie linja-autoaseman edustalla. Kaksi työntekijää seisovat aitojen sisällä kaivetun maan päällä.
Hatanpään valtatiellä johto- ja putkisiirrot ovat valmistuneet. Kuva: Wille Nyyssönen.

 

Kaleva

Rieväkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla säädetään ajojohtimia alkukesällä. Lisäksi tehdään liikennevalojen ilmaisimien säätöjä.

Tekunkatu/Kuntokatu-osuudella rata on rakennettu Taysin pysäkille asti. Kekkosentien ylittävän sillan molemmin puolin tehdään nurmirataa. Ajojohtimet asennetaan loppuvuoden aikana.

Vieritiellä eli nykyisellä Lääkärintiellä viimeistellään reunakivet radan varteen ja jatketaan maisemointi- ja kiveystöitä. Ajojohtimet asennetaan alueelle loppuvuonna.

 

Nurmirata vihertää Sammonkadulla.
Nurmiradalle on tehty pieniä korjaustöitä sekä Sammonkadulla että Teiskontiellä. Pian rata vihertää entistä ehompana. Kuva: Wille Nyyssönen

 

Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylän jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävän eli Hervannan Baanan kaideasennukset ovat valmistuneet. Kesän aikana asennetaan liikennemerkkejä sekä tehdään nurmikylvöjä Suutalassa sekä Kanjoninkadun ja Hervannan valtaväylän liittymässä.

 

Hervannan valtaväylällä tehdään tänä kesänä maisemointitöitä.

 

Hervanta

Hervannassa on saatu valmiiksi Insinöörinkadun jalankulku-ja pyöräilyväylien päällystykset sekä viheralueet. Myös Tohtorinpuistossa sähkönsyöttöaseman ympäristö on valmistunut. Makkarajärvenkadun alueella tehdään kadun päällystystöitä kesäkuun alussa. Makkarajärvellä jatketaan päällysrakennetöitä sekä Hervantajärven raitiopysäkin töitä. Sähköratapylväät pystytetään alueelle alkusyksystä ja ajojohtimet asennetaan marraskuussa. Tohtorinpuiston ja Makkarajärvenkadun raitiotie- ja kadunrakennustyöt valmistuvat tänä vuonna.

 

Rataa Makkarajärvellä odottamassa päällysrakennetta.
Makkarajärvellä jatketaan radan päällysrakennetöitä. Kuva: Wille Nyyssönen

 

Raitiotien länsiosasta päätetään syksyllä

Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien osan 2 (Pyynikintori – Lentävänniemi) rakentamiseen tähtäävää suunnittelua. Tulevan Hiedanrannan keskustan kohdalle suunniteltua lännen suunnan raitiotien aluetta sekä Järvikaupungin kohdan raitiotieosuutta koskevat asemakaavaehdotukset hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 12.5. Asemakaavat menevät edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi samoja alueita koskevat katusuunnitelmat.

Tampereen kaupunginhallituksen päätöksellä raitiotien rakentaminen keskustasta länteen voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Kaupunginvaltuusto päättää lokakuussa raitiotien jatkamisesta Pyynikintorilta Lentävänniemeen siten, että rakentaminen alkaisi osuudella 2A Pyynikintorilta Santalahteen ja jatkuisi osuudella 2B Santalahdesta Lentävänniemeen, kun Näsijärven järvitäytön luvat ovat lainvoimaiset. Rakentaminen osalle 2A alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa.

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä sekä osan 2 suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.