Raitiotieallianssin marraskuu: Raitiotien rakentaminen ja siltatyöt jatkuvat aikataulussa – liikennejärjestelyjä valmistellaan talvea varten

Raitiotieallianssin työt Pyynikintorin ja Lentävänniemen välillä jatkuvat aikataulussa loppuvuotta kohden. Pyynikintorin ja Santalahden välillä tehdään marraskuussa ajojohdinasennuksia, Paasikivenkadun sepeliradan viimeistelyä, nurmiradan multauksia ja istutusalueiden viimeistelyä. Rosenlewin raitiotiesillan rakentaminen Paasikiventien yli etenee ja loppuvuonna tehdään sillan kannen telineitä ja raudoituksia. Hiedanrannan tehdasalueella tehdään kunnallistekniikan töitä sekä ratapohjia, ja Sellupuistossa aloitetaan uuden Ollinojansillan työt. Niemenrannassa ja Lentävänniemessä jatketaan päällysrakennetöitä, ratapohjan rakentamista, katurakentamista sekä kunnallistekniikan töitä. Liikennejärjestelyihin tehdään paikoittain muutoksia vielä syksyn aikana talven kunnossapitotöiden helpottamiseksi.

Raitiotien osalla yksi (Pyynikintori-Hervanta, Tays-Hatanpään valtatie) on tulossa sähköradan korjauksia. Hatanpään valtatiellä ja Hämeenkadulla on tehty kiveysten korjauksia.

Raitiotien länsiosan töistä on valmiina 44 prosenttia ja projektiaikaa on kulunut 46 prosenttia. Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Myös yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Rosenlewin sillan työmaata. Kuva: Raitiotieallianssi/Niklas Salmela

Tampereen kaupungin Näsisaaren rakentamistyöt ovat loppuvaiheessa. Saari on osa länsiosan tulevaa raitiotiereittiä. Saaritäyttö saadaan valmiiksi arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Näsisaaren rakentamisesta vastaa ja tiedottaa Tampereen kaupunki.

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista. Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta kerrotaan Tampereen Ratikan kanavissa.

Rakentamistyöt alueittain

Santalahti

Sepänkadulla tehdään marraskuussa vielä kiveyksien, kaiteiden ja istutusalueiden viimeistelyä sekä alueen siivousta. Sepänkadun itäpuolen jalankulku- ja pyöräreitti on tavoitteena avata käyttöön marraskuussa. Lisäksi Sepänkadulla jatketaan talven aikana ratajohtoasennuksia.

Särkänniemen pysäkki Sepänkadulla. Kuva: Raitiotieallianssi/Sari Valjus

Paasikivenkadulla jatkuvat sepelirataosuuden viimeistelytyöt, sähkönsyöttöaseman laiteasennukset sekä ratajohdon asennukset. Marraskuun alussa Paasikivenkadulla, Rantatien risteyssillan rampilla, tehdään tiekaiteen asennusta yötöinä sunnuntai-illasta tiistaiaamuun 6.-8.11. klo 22.00 – 6.00. Töiden vuoksi ajokaista lännen suunnasta Paasikivenkadulle ajettaessa on tällöin suljettu ja keskustaan tulevaa auto-ja bussiliikennettä kierrätetään Rantatien kautta.

Paasikivenkadun sepelirataa. Kuva: Raitiotieallianssi/Antti Kiviniemi

Rantatiellä on käynnissä nurmiradan multaus- ja kylvötyöt sekä reunakiviasennukset. Lisäksi Rantatiellä tehdään ratajohtoasennuksia.

Paasikiventien lisäkaistalla hulevesilinjan työt on saatu tällä erää päätökseen ja töitä jatketaan jälleen keväällä. Talven ajaksi on otettu käyttöön uudet liikennejärjestelyt ja Rantatien liittymä on siirretty noin 250 metriä keskustaan päin. Loppuvuoden aikana Paasikiventie palautetaan kolmikaistaiseksi Santalahden rantasillasta keskustaan päin kun eteläisin kaista tulee käyttöön.
Rosenlewin sillalla rakennetaan siltakannen muottia ja telinettä sekä tehdään tukimuurin pohjaa. Rosenlewin siltatyömaan vuoksi Paasikiventielle on asennettu korkeusrajoittimia ja maksimikorkeudesta varoittavia helistimiä. Sillalle asennetaan myös telineaukkoja sillan alittavaa Paasikiventien liikennettä varten. Asennustöitä tehdään yöaikaan, jolloin Paasikiventiellä on kaistajärjestelyjä.

Hiedanranta

Tehdasalueella jatketaan kunnallistekniikan rakentamista, ratapohjien tekoa ja päällysrakennetöitä. Tampereen kaupunki tekee erillisurakkana Sellupuistossa painopenkereen purkua ja ajaa kiviainesta Näsisaareen. Louheenajon aikaiset liikennejärjestelyt on tiedotettu Hiedanrannan kehitys Oy:n, Tampereen kaupungin sekä Raitiotieallianssin sivuilla. Marraskuun alussa aloitetaan Ollinojansillan rakentaminen Sellupuistossa. Työt käynnistyvät lyöntipaalutuksilla, joita tehdään noin kahden viikon ajan päiväaikaan. Työt eivät vaikuta alueen nykyisiin kulkureitteihin. Sellupuistoon rakennettava Ollinojansilta yhdistää Sellupuiston itä- ja länsipuolet siten, että sillan päällä kulkee raitiotien lisäksi eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä. Sillan alle tulee murskepintainen puistokäytävä jalankululle ja pyöräilylle. Lisäksi sillan alle rakennetaan tässä vaiheessa uoma itse Ollinojalle, pieneläinpolku sekä luontopolku.

Hiedanrannan päällysrakennetöitä. Kuva: Raitiotieallianssi/Konsta Vähäkangas

Sellupuiston alueella aloitetaan myös Niemen kartanon pysäkin rakennekerroksia ja kaapeliputkituksia sekä Sellupuiston hulevesilinjaa. Tulevalla Nottbeckinaukiolla tehdään loppuvuonna maanleikkuuta, rakennekerroksia ja hulevesilinjan viimeistelyä. Marraskuussa aloitetaan myös raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentaminen Hiedanrannan alueella.

Lentävänniemi

Federleynkadulla on tehty kiveystöitä, asfaltoitu sekä asennettu reunakiviä radan reunaan. Federleynkadulle on myös tuotu kaikki raitiotiekiskot ja niiden viimeistelytyöt ovat käynnissä.
Federleynkadulle on tulossa 7.11. alkaen uusia liikennejärjestelyjä, kun Federleynkatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä osuudelta Kehyskatu-Niemenvainionkatu ja samalla Niemenvainionkatu muuttuu yksisuuntaiseksi. Liikennejärjestelystä tiedotetaan tarkemmin Raitiotieallianssin nettisivuilla.

Federleynkadun työmaata. Kuva: Raitiotieallianssi/Wille Nyyssönen

Kehyskadulla on käynnissä raitiotien sähkönsyöttöaseman talonrakentamistyöt. Kiertoliittymän alueella kivityöt ovat valmistuneet ja töiden ajaksi T-risteykseksi muutettu kiertoliittymä palautetaan marraskuussa taas käyttöön. Alueella jatketaan kiveystöitä sekä kadun rakennekerrosten tekoa. Kehyskadulla on myös kaikki raitiotiekiskot tuotu paikalleen ja kiintoraidelaatan työt ovat viimeistelyjä vaille valmiit.

Lielahdenkadulla pohjoispuolen ajorata sekä jalankulku- ja pyöräilyväylä on asfaltoitu ja liikenne on siirretty sinne. Työalue on jatkossa kadun eteläpuolella, jossa rakennetaan hulevesilinjoja sekä kadun rakennekerroksia. Jalankulku- ja pyöräreitit on päivitetty opaskarttaan.

Halkoniemenkadulla on työn alla ratapohjaa, kaapelireittejä, valaistusrakenteita ja vesihuoltolinjoja. Pyhällönpuistossa pohjamaata tiivistäneen painopenkereen kiviaines on ajettu pois ja alueella aloitetaan seuraavaksi ratapohjatyöt. Pyhällönpuiston kallioleikkausten päälle on asennettu aidat.