Raitiotieallianssin marraskuu: Raitiotietöissä valmistaudutaan talveen – Santalahden ja Niemenrannan katutyöt valmistuvat

Tampereen raitiotien osan 2 työt etenevät kohti valmista Santalahdessa ja Niemenrannassa. Rantatie ja Paasikiventie sekä Federleynkadun ja Lielahdenkadun välinen osuus valmistuvat marraskuussa rata- ja katutöiden osalta. Näsisaaressa jatketaan siltatöitä ja puretaan painopengertä tulevalta ratalinjalta. Hiedanrannassa viimeistellään kiveys- ja päällysrakennetöitä tämän vuoden osalta. 

Raitiotien osan 2 töistä on valmiina nyt 74 prosenttia kun projektiaikaa on kulunut 69 prosenttia. Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä ja osan 1 takuutöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka

Santalahden katutyöt valmistuvat marraskuussa. Kuva: Wille Nyyssönen

Santalahti ja Näsisaari

Santalahdessa viimeistellään Rantatien länsipään ja Paasikiventien töitä, ja kadut valmistuvat marraskuun aikana. Rantatien ja Paasikiventien ylittävällä Rosenlewin sillalla on asennettu valaistuksia ja aloitettu sepeliratatyöt. Pölkkylänniemessä tehdään katurakennustöitä ja jatketaan Pölkkylänsillan rakentamista. Sillan kansi valettiin lokakuun alussa, ja töitä on jatkettu sääsuojan alla. Sillan telinettä puretaan marraskuussa. Pölkkylänsillan yhteyteen rakennettava tukimuurikaukalo on paalutettu, ja kaukalon laatan rakentaminen etenee marraskuussa laudoitus-, raudoitus- ja betonointitöillä. 

Näsisaaressa jatketaan painopenkereen purkutöitä vielä marraskuun ajan. Raitiotien kohdalle kasattua pengertä puretaan noin 4–5 metriä matalammaksi ennen raiteiden rakentamista, ja purettavaa kiviainesta käytetään saaren laajentamiseen. Saaren pohjoispuolen täyttö on saatu valmiiksi, ja parhaillaan purkumassoja ajetaan saaren eteläpuolelle. Marraskuussa alkaa myös saaren rakennekerrosten, putkitusten ja poikitusten teko sekä sähköratapylväiden perustusten asennus. 

Näsisaaren länsipäässä on käynnissä Hiedanrannan ja Näsisaaren yhdistävien Hiedansiltojen rakentaminen. Pohjoisen Hiedansillan kansi valettiin lokakuun lopussa, ja se jännitetään marraskuun aikana. Eteläisellä Hiedansillalla rakennetaan loppuvuonna valumuottia, ja sillan kansi on tarkoitus valaa ensi keväänä. Siltojen päihin rakennetaan paalulaatat, joiden paalutusta tehdään marraskuun ajan. Näsisaaren siltatöitä voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta

Pohjoisen Hiedansillan kansi valettiin lokakuun lopulla. Kuva: Niklas Salmela

Hiedanranta

Hiedanrannassa on käynnissä kiveystyöt. Raitiopysäkeillä on asennettu paasikiviä, Nottbeckinaukion alueella tehdään nupukiveystä ja reunakiviasennukset ovat käynnissä koko lohkon alueella. Päällysrakennetyöt valmistuvat marraskuussa tämän vuoden osalta. Sellupuiston töitä viimeistellään ja Sellupuiston sähkönsyöttöasema valmistuu sekä luovutetaan tilaajalle marraskuussa. Hiedanrannan sähkönsyöttöasemalla jatketaan kojeistoasennuksia loppuvuoden ajan. Talven aikana alueella tehdään sähköratatöitä ja ensi vuodelle jää pääosin pintarakenteita kuten kiveyksiä, nurmetuksia ja asfaltointeja.

Sellupuistossa viimeistellään töitä tämän vuoden osalta. Kuva: Antti Kärnä

Niemenranta ja Lentävänniemi

Niemenrannan ja Lentävänniemen katurakennustyöt sekä pääosa raitiotietöistä ovat valmistumassa Federleynkadulla, Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla. Valmistumisen myötä töiden aikaisia liikennejärjestelyjä voidaan purkaa marraskuun alkupuolella. Katutöiden valmistuessa alueella jatketaan loppuvuoden aikana vielä raitiotien sähkörata-asennuksia, joita tehdään pääasiassa yötyönä. Lisäksi Halkoniemenkadulla ja Pyhällönpuistossa raitiotie- ja katutyöt jatkuvat ensi vuoteen, joten nykyiset liikennejärjestelyt alueella jäävät toistaiseksi voimaan. Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston katu- ja raitiotietyöt valmistuvat ensi vuoden aikana. 

Federleynkadun katurakennustyöt valmistuvat marraskuussa. Kuva: Liina Rahja