Raitiotieallianssin marraskuu: Tampereen raitiotiestä rakennettu lähes kolme neljäsosaa

Marraskuussa Tampereen raitiotien työkohteita valmistuu edelleen. Raitiotieallianssi viimeistelee vielä työn alla olevia kohtia ja alueita myös asfaltoidaan talvea varten.

Uuden Hämeenkadun rakentamistöistä ovat valmistuneet tälle vuodelle suunnitellut osuudet. Kaksi korttelia sekä kadun itä- että länsipäässä ovat ajojohtimia vaille valmiit. Itäpään valmiita raitiotiekortteleita juhlittiin lokakuun lopulla.

Raitiotien rakentaminen jatkuu aikataulussa ja budjetissa. Hankkeen valmiusaste on 73 prosenttia ja projektiaikaa on kulunut 64 prosenttia. Kaksoisraidetta on rakennettu jo lähes 14 kilometriä. Osalle 1 (keskusta-Hervanta-Tays) rakennetaan rataa kaikkiaan 15 kilometriä, jonka lisäksi varikolle tulee raidetta lähes neljä kilometriä.

Sepelirataosuudet varikolla, Hermiankadulla, Tohtorinpuistossa, Hervannan valtaväylällä sekä Kalevassa Vieritiellä tuettiin lokakuussa. Myös Sammonaukion rakentamistyöt valmistuivat lokakuussa.

Sepeliradan tukemistyöt valmistuivat lokakuussa
Sepeliradan tukemistyöt valmistuivat lokakuussa

Ajojohtimien asennuksia viimeistellään ja testataan loppusyksyn aikana pääosin Hervannassa ja Hervannan valtaväylällä. Ajojohtimiin kytketään jännite siten, että marraskuun 18. päivästä alkaen raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tulee hakea suostumus, jonka myöntää Tampereen Raitiotie Oy.

Raitiotieallianssin yötyöt jatkuvat marraskuussakin tarpeen mukaan. Töitä tehdään yöaikaan liikenteen sujumisen ja turvallisuuden vuoksi.

Rakentaminen hiljenee talven myötä

Keskusta

Pirkankadulla on valettu kaikki raitiotien kiintoraidelaatat ja loput katuvalot asennetaan marraskuussa.
Vuodelle 2020 jää tehtäväksi jalankulku- ja pyöräilyväylien osuuksia, ajoratojen päällystystöitä ja viheralueiden siistimisiä.
Hämeenpuistossa työt ovat päättyneet vuoden 2019 osalta. Vuonna 2020 rakennetaan valmiiksi Metson edustan puuttuvat liikenteenjakajat ja kiveykset.
Hämeenkadulla vuodelle 2019 suunnitellut kiveystyöt ja korttelit ovat valmistuneet. Sokoksen edustalla Kuninkaankatu–Aleksis Kiven katu -osuudella kiveystyöt jatkuvat kelivarauksella. Vuonna 2020 kivettävien alueiden valmistelevat työt ovat loppusuoralla.
Rautatienkadun liittymäalueella tehdään viimeisiä kiveystöitä ja asennetaan valaistuksia. Asfaltointien jälkeen Rautatienkadun, Itsenäisyydenkadun ja Hämeenkadun liittymässä palautetaan käyttöön uusi suojatiereitti, arviolta marraskuun alkupuolella. Ensi vuodelle Rautatienkadulla jää tehtäväksi ajoratojen päällystyksiä.
Itsenäisyydenkadulla on kaikki raitiotien kiintoraidelaatat valettu ja tunnelialueen sävyasfaltoinnit tehty. Marraskuussa tehdään vielä katuvalaistustöitä ja Itsenäisyydenkadun sähkönsyöttöaseman varustelua.
Ensi vuodelle jää tehtäväksi jalankulku- ja pyöräilyosuuksia, ajoradan päällysteitä ja viheralueiden siistimisiä.

Hämeenkadun länsipäässä valmistui lokakuussa Näsilinnankatu-Kuninkaankatu-osuus kokonaan
Hämeenkadun länsipäässä valmistui lokakuussa Näsilinnankatu-Kuninkaankatu-osuuskokonaan
Kaleva

Sammonaukion rakentamistyöt ovat valmistuneet ja aukion liikennejärjestelyt ovat raitiotien valmistumisen lopputilanteen mukaiset.
Sammonkadun raitiotien rakentamistyöt valmistuvat marraskuun alkupuolella. Ajojohtimet asennetaan ensi keväänä.
Teiskontien rakentamistyöt valmistuvat samoin marraskuun alussa ja liikennejärjestelyt muuttuvat raitiotien rakentamisen lopputilanteen mukaisiksi. Ajojohtimia asennetaan ensi keväänä.

Tekunkadulle on istutettu orapihlaja-aitaa siirtolapuutarhan rajalle.
Vieritiellä Kaupin kampuksen pysäkin kiveystyöt etenevät. Alueella on asfaltoitu jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä asennettu sepeliradalle kuminen tasoylikäytävä.
Rieväkadulla ovat kiveystyöt loppusuoralla.

Sammonaukion raitotien rakentamistyöt valmistuivat marraskuussa
Sammonaukion raitotien rakentamistyöt valmistuivat marraskuussa
Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylän sepeliradan tukemistyöt ovat valmistuneet. Alueella on vielä kesken liikennevaloasennuksia, valaistuksen asennuksia, siltojen eristystöitä sekä jalankulku- ja pyöräilyväylään liittyviä töitä, mm. kaideasennuksia.

Hervannan valtaväylän varrelle rakennettu pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävä eli leveä, esteetön ja eroteltu väylä Hervannan Kanjoninkadulta valtatie 9:lle otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Hervannan Baanaksi nimetyn väylän ensimmäinen osuus Pehkusuonkadulta Kanjoninkadulle tulee käyttöön perjantaina 1.11. kun alueella tehdyt viimeistelytyöt eli kaiteiden ja valaistuksen asennus on saatu valmiiksi. Käytännössä työmaa-aidat alueelta poistetaan ja töiden aikainen jalankulun ja pyöräilyn kiertotie jää pois käytöstä. Baanan toinen osuus Pehkusuonkadulta valtatie 9:lle avataan marraskuun loppupuolella. Tällä osuudella tehdään vielä valaistuksen ja kaiteiden asennusta, joten väylä on työmaa-aluetta, jolla liikkuu työkoneita. Koko Baanan alueella saattaa loppuvuonna olla vielä raitiotien ajojohtimiin liittyviä töitä, ja näiden töiden aikana väylä voi olla hetkellisesti suljettu. Virallisemmin Hervannan Baanaa juhlistetaan avajaisten merkeissä ensi keväänä.

Hervannan Baanan ensimmäinen osuus avattiin 1.11.
Hervannan Baanan ensimmäinen osuus avattiin 1.11.
Hervanta

Insinöörinkadulla Atomipolku–Arkkitehdinkatu -osuudella tehdään marraskuun alussa päällystystöitä ja viimeistellään päällystettyjä alueita. Lisäksi valmistellaan katupuiden istutusta, asennetaan valaistusputkituksia sekä reunakiviä sekä tehdään kiviasennusten pohjatöitä. Myös jalankulku- ja pyöräilyväyliä asfaltoidaan marraskuun aikana.
Ramppipuiston ja Tohtorinpuiston alueella valaistus on saatu kuntoon, ja alueella jatkuvat ojien ja luiskien muotoilu ja jalankulku- ja pyöräilyalueiden rakennekerrosten teko.
Makkarajärvenkadun länsipuolella tehdään täyttötöitä ja Ramppipuiston, Tohtorinpuiston sekä Ruskontien alueella kaideasennuksia.

Hervannassa työt jatkuvat vielä Atomipolku-Arkkitehdinkatu-osuudella
Hervannassa työt jatkuvat vielä Atomipolku-Arkkitehdinkatu-osuudella
Varikko

Varikolla jatkuvat säilytyshallin pellitystyöt ja korjaamohallissa on käynnissä talosähköasennukset, vaunupesukoneen LVS-tekniikan asennukset ja pellitystyöt. Myös loppusiivouksia tehdään marraskuussa. Varikon rakennukset sekä varikkoalueen rata- ja pihatyöt valmistuvat tänä vuonna.

Varikon piha-alueita on viimeistelty
Varikon piha-alueita on viimeistelty

Hatanpään valtatien jatkoyhteydestä päätetään loppuvuonna

Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisen mahdollistava katusuunnitelma Hämeenkadun ja linja-autoaseman tonttiliittymän välille hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 8. lokakuuta 2019. Tampereen kaupunginhallitus päätti 23.4.2019 kokouksessaan, että raitiotiejärjestelmän laajentamiseen keskustasta etelän suuntaan varaudutaan teettämällä Raitiotieallianssilla tarkentava suunnitelma Hatanpään valtatiestä välille Koskipuisto–Tampereen valtatie. Asiaa käsitellään Tampereen kaupunginhallituksessa 4.11. Tavoitteena on, että raitiotien rakentamisesta Hatanpään valtatielle on mahdollista tehdä päätös kaupunginvaltuustossa loppuvuonna.

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä sekä osan 2 ja Hatanpään valtatien suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.