Tampereen kaupunginhallitus esittää raitiotien rakentamista Hatanpään valtatielle

Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatiellä Hämeenkadun ja Tampereen valtatien välillä voi alkaa jo ensi vuonna, jos kaupunginhallituksen 4.11.2019 päättämä esitys hyväksytään myös kaupunginvaltuustossa. Hatanpään valtatien rataosuuden rakentaminen kytkeytyisi meneillään olevaan raitiotien rakentamisen ensimmäiseen vaiheeseen väleillä Hervanta–Pyyninkintori–Tays. Kaupunginhallitus esittää myös, että raitiotielinjaa liikennöitäisiin keskussairaalalta Hatanpään valtatielle Pyynikintorin sijaan.

Hatanpään valtatien rataosuuden rakentamisen myötä raitiotietyöt kaupungin keskusta-alueella tulisivat kerralla valmiiksi, mikä on ollut myös elinkeinoelämän toive. Taysilta Hatanpään valtatielle Sorin aukiolle liikennöivässä raitiotielinjassa on liikennejärjestelmän kannalta etuja.

Hatanpään valtatien ratahaaran varsinaisen raitiotien eli Tampereen Raitiotie Oy:n kustannukset ovat 18,16 miljoonaa euroa, sisältäen kaupunginhallituksen huhtikuussa hyväksymän 0,8 miljoonan euron suunnittelukustannuksen. Kaupungin tavoitteena oleva Hatanpään ratahaaran suunnitteluun ja rakentamiseen mahdollisesti myönnettävä 30 prosentin valtionapu vähentäisi kustannusta 5,45 miljoonaa euroa. Raitiotien rakentamisen rinnalla rakennettavan katuympäristön kustannukset ovat kaupungille 4,36 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on, että raitiotieliikenne Hatanpään haaran pohjoisella osuudella alkaa samanaikaisesti rakenteilla olevan osan 1 kaupalliselle liikenteen avaamisen kanssa eli 9.8.2021. Hervannan rakenteilla olevaa raitiotielinjaa on tarkoitus liikennöidä Pyynikintorille. Mikäli valtuusto päättää Hatanpään valtatien ratahaaran rakentamisesta, Taysin linja esitetään liikennöitäväksi alusta alkaen Hatanpään valtatielle.

Raitiotien toteutusosan 1 Hervanta–keskusta–Tays projektiajasta oli 25.10.2019 mennessä kulunut 64 prosenttia ja valmiusaste oli 73 prosenttia. Toteutusosan 1 rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa.

Hatanpään raitioradan suunnittelu aloitettiin kaupunginhallituksen viime huhtikuussa tekemän päätöksen mukaisesti. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 8.10.2019 Hatanpään valtatien katusuunnitelman Hämeenkadun ja linja-autoaseman tonttiliittymä välillä.

Havainnekuva Hatanpään valtatieltä pohjoisen suuntaan
Havainnekuva Hatanpään valtatieltä pohjoisen suuntaan

Toteutussuunnitelma ja tavoitekustannus allianssimallilla

Raitiotieallianssi on tehnyt toteutussuunnitelman ja tavoitekustannuksen Hatanpään valtatien raitiotieradan rakentamisesta osuudelle Koskipuisto–Tampereen valtatie yhdyskuntalautakunnan hyväksymän katusuunnitelman mukaisesta kokonaisuudesta. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa aiempaan tapaan allianssimallilla.

Toteutussisältöön kuuluu Hatanpään valtatiellä raitiotierata Hämeenkadulta linja-autoasemalle, vaihderisteyksen täydentäminen Hämeenkadun liittymässä Hatanpään valtatien ratahaaralla, raitiotiepysäkki Sorin aukion kohdalle sekä maanalaisen sähkönsyöttöaseman rakentaminen linja-autoaseman tontille.

Hatanpään valtatielle osuudelle Koskipuisto – Tampereen valtatie toteutettavan raitiotien rakentamisen Raitiotieallianssia sitova tavoitekustannus on 20,96 miljoonaa euroa. Raitiotieallianssin tavoitekustannukseen sisältyy Hatanpään valtatien rinnakkaista katurakentamista 4,36 miljoonaan euron edestä.

Kaupungin rinnakkaishanketta ovat kaupunkiympäristön saneerausta ja laatutason nostoa, hulevesijärjestelmän toteuttamista sekä jalankulun, pyöräilyn ja bussiliikenteen järjestelyjen kehittämistä.

Raitiotieallianssin tilaajaosapuolet ovat Tampereen Raitiotie Oy ja Tampereen kaupunki. Rakentajaosapuolet ovat YIT Suomi Oy ja NRC Group Finland Oy. Raitiotieallianssin suunnittelijaosapuolet ovat Pöyry Finland Oy ja Sweco (ent. NRC Group Finland Oy).

Havainnekuva Hatanpään valtatieltä etelän suuntaan
Havainnekuva Hatanpään valtatieltä etelän suuntaan

Vaativaa rakentamista tiukalla aikataululla

Hatanpään valtatien raitiotien rakentamisen haasteita ovat tiukka rakentamisaikataulu johon sääolot vaikuttavat, vaativat työnaikaiset liikennejärjestelyt sekä mittavat johtosiirtotyöt. Haasteita tuovat myös ympäristön muut samanaikaiset rakentamishankkeet.

Tavoitteena on toimiva arki rakentamistöiden aikana. Raitiotien rakentaminen aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä jalankululle, pyöräilylle, joukkoliikenteelle, autoliikenteelle ja huoltoajolle. Raitiotieallianssin palvelulupauksen mukaisesti Hatanpään valtatien liikkeisiin ja kiinteistöihin pääsee kulkemaan kaikissa työvaiheissa. Huoltoajo varmistetaan rakentamisen aikana.

Kadunvarsipysäköintiä joudutaan rajoittamaan rakennustyön aikana myös bussiliikenteen poikkeusreiteillä. Raitiotieallianssi viestii rakentamisen aikana vastaavin periaattein kuin tähän asti. Yhteistyö alueen liikeyritysten ja kiinteistöjen kanssa on aloitettu katusuunnitteluvaiheessa, ja yhteistyötä jatketaan koko rakentamistyön ajan.

Koko Hatanpään valtatien raitiotieinfrastruktuuri, mukaan lukien raitiotiepysäkki Sorin aukion kohdalla ja ratavaihteet linja-autoaseman kohdalla, on tavoitteen mukaan valmis ja käytettävissä kaupalliseen raitiotieliikenteeseen vuoden 2021 loppuun mennessä.

Raitiotie tulisi valmiiksi keskustassa

Elinkeinoelämä on esittänyt kaupungille vetoomuksia, että raitiotie rakennettaisiin Tampereen keskustan osalta kerralla kuntoon. Hatanpään valtatien katusuunnitelman valmistelun yhteydessä on tehty yritysvaikutusten arviointi.

Positiivisena vaikutuksena arvioinnissa on nähty, että raitiotien toteuttaminen Hatanpään valtatielle lisää keskustan eteläosien saavutettavuutta ja vetovoimaa, ja samalla koko keskustan kaupallista vetovoimaa. Raitiotiepysäkki Sorin aukiolla palvelee Ratinan ja Tampereen Kannen areenan tapahtumia ja linja-autoasemaa.

Hatanpään valtatien ratahaaran toteuttamisella on myönteiset vaikutukset raitiotiejärjestelmän liikennöintiin. Toisen raitiolinjan kääntäminen Hatanpään valtatielle tuo joustavuutta ja lisää raitiotiejärjestelmän häiriöitilanteiden sietokykyä.

Vaikutukset koko joukkoliikennejärjestelmään ovat pääosin positiiviset, rakentamisaikaa lukuun ottamatta. Hämeenkadun länsipään sujuvuus bussiliikenteelle paranee, kun liikennöivien raitiovaunujen määrä on pienempi. Linjasto 2021–suunnitelmaan tehdään tarvittaessa tarkennuksia.

Raitiotien toteutusosaa 2 länteen Lielahteen ja Lentävänniemeen suuntaan suunnitellaan parhaillaan. Meneillään on myös raitiotien seudullinen yleissuunnitelma

Tampereen kaupungin tiedote