Raitiotieallianssin marraskuu

Katuja asfaltoidaan talvea varten kunnossapidon helpottamiseksi
Katuja asfaltoidaan talvea varten kunnossapidon helpottamiseksi

Lokakuussa raitiotien rakentaminen jatkui kaikilla työmailla täydellä miehityksellä suunnitelmien mukaisesti.  Yötöitä on edelleen tehty runsaasti, ja niitä jatketaan tarpeen mukaan myös marraskuussa. Yötöistä löytyy viikoittain kooste Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Työmailla valmistaudutaan talven tuloon ja varsinkin päällystystöitä tehdään nyt runsaasti. Katuja pyritään saamaan asfalttipinnoille mahdollisimman paljon kunnossapidon helpottamiseksi. Myös jalankulkuväyliä esimerkiksi Hämeenkadulla levennetään työmaa-aitoja siirtämällä.

Radan päällysrakennetta eli kiintoraidelaatan ja kiskojen asennusta on jatkettu jopa 200 metrin viikkovauhdilla. Kaksoisraidetta on tällä hetkellä jo lähes viisi kilometriä. Kaikkiaan kaksoisraidetta osalle yksi rakennetaan 15 kilometriä.

Pyynikintorilla liikennejärjestelyt muutettiin lokakuussa jo raitiotien valmistumisen lopputilanteen mukaiseksi. Hämeenkadulla Tuulensuussa kadun reunojen rakentamista ja kiveystöitä on jatkettu edelleen. Ensimmäiset katupuut istutetaan Tuulensuuhun marraskuun alussa. Bussiliikenne Hämeenkadulla kulkee kadun keskiosalla valmiin ratalaatan päällä jo Tuulensuusta Keskustorille saakka sekä Rautatienkatu–Aleksanterinkatu-välillä, jotta töitä voidaan edistää reuna-alueilla.  Rautatienkadulla urakoitiin lokakuussa iso viemärin sujutustyö, joka vaati erityisjärjestelyjä ja runsaasti yötöitä.

Sammonkadulla kiintoraidelaatan rakentaminen etenee ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.  Teiskontien maanrakennustyöt ovat valmistuneet ja kadun suojateitä ja bussipysäkkejä on siirretty lopullisille paikoilleen. Sammonaukiolle istutettiin ensimmäiset katupuut lokakuun alussa. Rieväkadun ja Sammonkadun liittymäalueen kulkureitit on palautettu ennalleen.

Hervannan valtaväylällä Pehkusuonkadulla jalankulku-ja pyöräilyreitti siirrettiin uudelle paikalle ja uusitut ajokaistat otettiin käyttöön.  Hallilassa valmistuivat alueen jalankulkureitin uudet portaat Pehkusuonkadun ja Kanjonin välille.

Hervannan tulevalla varikolla rakennukset nousevat tontille suunnitelmien mukaisesti. Säilytyshalli on edennyt jo vesikattoon ja korjaamohallissa jatkuvat pilari- ja palkkiasennukset.  Hervannassa Insinöörinkadulla joukkoliikenne on jälleen palautunut Opiskelijankadun ja Orivedenkadun välille. Hermiankadun maanrakennus- ja katutyöt ovat valmistuneet ja töitä jatketaan ensi vuonna sepeliradan asennuksella.

Keskusta
Hämeenpuiston raitiotietyöt etenevät kohti Tuulensuuta
Hämeenpuiston raitiotietyöt etenevät kohti Tuulensuuta

Pirkankadulla Mirkka Rekolan puistossa jatkuvat sähkönsyöttöaseman rakennustyöt. Pyynikintorilta Sepänkadun suuntaan aloitetaan viemäri- ja vesijohtotöitä. Pääkirjasto Metson edustalla tehdään jätevesilinjaa ja kaapeliputkituksia.  Hämeenpuistossa tehdään marraskuussa kiveystöitä. Hämeenpuiston alueen autoliikenteen järjestelyt pysyvät nykyisen kaltaisina ensi kevääseen.

Hämeenkadun länsipäässä jatketaan ratasähkö- ja valaisinpylväiden asennusta sekä kadun reunojen rakentamista sekä etelä- että pohjoisreunalla.  Hatanpään liittymässä aloitetaan vesijohdon muutostyöt marraskuun lopulla. Hämeenkadun itäpäässä Pellavatehtaankadun liittymät Hämeenkadulle saadaan käyttöön arviolta marraskuun lopulla.  Rautatienkadulla tullaan talveksi avaamaan kaikki kaistat liikenteen käyttöön. Itsenäisyydenkadulla tehdään liikennemuutoksia, kun auto- ja bussiliikenne töiden edetessä siirretään kulkemaan rautatien alittavan tunnelin pohjoiseen tunneliaukkoon. Lisäksi Itsenäisyydenkadulla jatkuvat Tullin sähkönsyöttöaseman rakentaminen ja Attilan tukimuurin kiveystyöt.

Keskustaa koskevat Raitiotieallianssin tiedotteet

Kaleva
Sammonaukion uusia katupuita
Sammonaukion uusia katupuita

Tekunkadun työt valmistuvat marraskuun aikana. Sammonkadulla jatkuu kiintoraidelaatan rakentaminen kadun keskellä ja autoliikenne kulkee jo lopullisella paikallaan. Tursonkadun, Kaupinkadun ja Väinämöisenkujan risteykset tulevat liikenteen käyttöön lähiviikkoina ja liikennevaloja risteyksiin asennetaan sen jälkeen. Kalevan pysäkin paasikivien asennus on alkanut. Kiintoraidelaatan valmistuessa Sammonkadulle rakennetaan myös uutta valaistusta. Kaupinkadulla etenee Liisanpuiston sähkönsyöttöaseman rakentaminen.

Sammonaukiolla raitiotien valmistumisen lopputilanteen mukaiset liikennevalot saadaan käyttöön marraskuun aikana ja väliaikainen kiertoliittymä Sammonaukiolla puretaan. Tämän jälkeen Sammonaukiolla aloitetaan paalulaatan rakentaminen aukion keskellä.

Rieväkadulla jatketaan sähkönsyöttöaseman rakentamista.

Kalevaa koskevat Raitiotieallianssin tiedotteet

Hervannan valtaväylä
Hallinojan ratasillan työmaa Hervannan valtaväylällä
Hallinojan ratasillan työmaa Hervannan valtaväylällä

Hallilan pysäkin kiintoraidelaatta on valettu ja paasikivien asennus aloitettu. Pehkusuonkadulla liikenne on eteläisellä ajokaistalla ja pohjoisen puolen rakenteiden teko on käynnissä. Pehkusuonkadun risteys palautuu normaalisti liikenteelle arviolta marraskuun puolivälissä, kun viimeiset rakenteet ja asfaltointi saadaan valmiiksi. Hervannan valtaväylällä aloitetaan myös sähköratapylväiden ja sähköjohtimien asennus marraskuun aikana.  Pehkusuonkadun pohjoispuolen louhinnat jatkuvat vielä noin pari viikkoa.

Hervannan valtaväylällä Hallinojan ratasillan, Lammelankallion alikulkukäytävän sekä Taavetinkallion alikäytävän rakentaminen etenee. Hallilan sähkönsyöttöasemalla tehdään kojeistoasennuksia.

Hervannan valtaväylää koskevat Raitiotieallianssin tiedotteet

Hervanta
Hervannan Duon edustalla kiveystyöt jatkuvat jouluun asti
Hervannan Duon edustalla kiveystyöt jatkuvat jouluun asti

Insinöörinkadulla Opiskelijankatu–Lindforsinkatu-välillä jatketaan kaapelisuojaputkituksia ja salaojituksia.

Insinöörinkadun ja Arkkitehdinkadun liittymässä ovat käynnissä kaukolämpökaivannon täyttötyöt ja alkamassa on myös hulevesiviemärin siirto. Duon edustalla ja torialueella jatkuvat kiveystyöt, jotka saadaan valmiiksi jouluun mennessä.  Tohtorinpuiston alueella on käynnissä maanrakennus- ja tierumputöitä. Ruskontien ympäristössä tehdään puunkaatotöitä noin kahden viikon ajan. Työt liittyvät tulevan Hervantajärven uuden asuntoalueen sekä raitiotien rakentamiseen.

Hervantaa koskevat Raitiotieallianssin tiedotteet

Varikko
Varikon työt etenevät suunnitellusti
Varikon työt etenevät suunnitellusti

Varikon talonrakentamistöissä edetään suunnitellusti. Varikon sähkönsyöttöaseman rakennus on valmistunut ja kojeistoasennukset ovat käynnissä. Korjaamohallissa tehdään kattotöitä, elementtiasennuksia  ja lattiatöitä. Säilytyshallin vesikattotyöt on saatu valmiiksi ja lattiatyöt ovat käynnissä. Taloteknisiä töitä tehdään molemmissa halleissa. Tontin maanrakennustyöt etenevät yhtä aikaa talonrakennustöiden kanssa.

Varikkoa koskevat Raitiotieallianssin tiedotteet

Raitiotien länsiosan suunnittelu etenee
Suunnittelijat maastotutkimuksissa raitiotien länsiosalla
Suunnittelijat maastotutkimuksissa raitiotien länsiosalla

Raitiotien länsiosan (Pyynikintori-Lentävänniemi) suunnittelua tehdään raitiotien rakentamisen rinnalla. Rantatien, Sepänkadun, Paasikivenkadun, Federleynkadun ja Kehyskadun katusuunnitelmat tulevat nähtäville loppuvuodesta alkaen. Katusuunnitelmia ja raitiotien länsiosaa esitellään myös  yleisötilaisuuksissa, joiden ajankohdista tiedotetaan erikseen.