Raitiotieallianssin syyskuu: Tampereen raitiotien osan 2 rakentaminen jatkuu Santalahdessa – isot siltatyöt etenevät aikataulussa

Raitiotietyöt Tampereen raitiotien osalla 1 (Keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) valmistuivat elokuun alussa ja liikenne osalla 1 linjoilla 1 ja 3 alkoi 9. elokuuta.

Raitiotien rakentaminen jatkuu osalla 2 (Pyynikintori-Santalahti). Osalla 1 tehdään vielä katurakentamistöitä Hatanpään valtatiellä syksyn aikana. Myös Hämeenkadulla muokataan ylityspaikkojen laatoitusta näkövammaisia paremmin ohjaavaksi nappulalaatoitukseksi. Hämeenkadulla asennetaan vielä syksyn aikana myös tapahtumavalolaitteita

Silta- ja raitiotietyöt raitiotien osalla 2A (Pyynikintori–Santalahti) jatkuvat. Santalahden ylikulkusillan kansi valettiin elokuun puolivälissä. Syyskuussa valumuottia puretaan yöaikaan, ja näistä töistä aiheutuu pieniä kaistajärjestelyjä Rantatielle ja myöhemmin syyskuussa Paasikiventielle. Santalahden ylikulkusilta valmistuu loppuvuonna. Sepänkadun sillan perustukset on valettu ja käynnissä ovat sillan maatukien laudoitus-ja raudoitustyöt. Liikennejärjestelyt Sepänkadun liikennekatkon aikana löytyvät Raitiotieallianssin nettisivuilta. Pirkankadulla, Rantatiellä ja Paasikivenkadulla jatkuvat katurakentamistyöt ja raitiotien pohjatyöt.

Osan 2 ensimmäiset kiskot asennettiin Sepänkadulle elokuun alussa

Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa yöaikaan. Myös yötöistä ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Osalla 2 projektiaikaa on kulunut 26 prosenttia ja valmiusaste on 25 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Raitioliikenne on käynnistynyt suunnitellusti ja matkustajia on enimmillään ollut jopa 25 000 vuorokaudessa. Uudesta raitio- ja bussiliikenteestä lisätietoa löytyy Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen sivuilta

Lammenkallion alikulkutunneliin Tampereen Hallilassa on valmistunut helsinkiläisen kuvataiteilijan Tamara Piilolan suunnittelema ja toteuttama muraali. Näyttävä seinämaalaus ilahduttaa raitiotien alittavien kävelijöiden ja pyöräilijöiden elämää Hallilan raitiopysäkin pohjoispuolella. Lisätietoa teoksesta ja muusta Ratikan taiteesta löytyy Tampereen Ratikan verkkosivuilta.

Rakentamistyöt syyskuussa

KESKUSTA

Hämeenkadulla tehdään syksyn aikana kadun ylityspaikkojen kiveysten muokkausta näkövammaisia paremmin ohjaaviksi. Lisäksi syksyn aikana asennetaan loppuja tapahtumavalolaitteita. Koskipuiston kohdalla tehdään muokkauksia pyörätien osuuteen.

Ratikka valmiilla Hämeenkadulla
HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatiellä ovat kiveystyöt käynnissä useassa kohtaa ja ne valmistuvat syksyn aikana. Pyöräteillä tehdään syyskuussa ajoratamerkintöjä ja kaikki Hatanpään valtatien pyörätiet otetaan käyttöön yhtä aikaa töiden valmistuttua.

Otavalankadun liittymän kohdalla otetaan käyttöön uusi raitiotien ja kadun ylityspaikka syyskuun alkupuolella. Ylityspaikka eroaa suojatiestä siten, että ylityspaikkaa käyttävä on väistämisvelvollinen raitio-ja autoliikenteeseen nähden. Suojateillä väistämisvelvollisuus on autoliikenteellä ja Ratikalla, joiden tulee antaa tietä jalankulkijalle. Ylityspaikoilla reunakivet on madallettu kadun ylityksen helpottamiseksi. Uuden ylityspaikan kohdalle liimataan ensivaiheessa tarrat osoittamaan paikan sijaintia. Vastaavia huomiotarroja on käytetty myös Hämeenkadulla.

Tampereen kaupunki aloittaa Tammerkosken ylittävän väliaikaisen jalankulku- ja pyöräilysillan purkamisen syyskuussa.

Joukkoliikenne toimii Hatanpään valtatiellä
SANTALAHTI

Pirkankadulla ovat käynnissä pohjoispuolen ajoradan ja jalankulku- ja pyöräväylän massanvaihtotyöt sekä rännivesilinjojen rakentaminen.

Raidetyöt käynnissä Sepänkadulla

Sepänkadulla Pirkankadun ja Satakunnankadun välillä on käynnissä vesijohto-, viemäri- ja hulevesilinjojen rakentaminen. Osuudella tehdään myös päällysrakennetöitä. Ensimmäiset kiskot asennettiin elokuun alussa ja ensimmäisten kiintoraidelaatat valettiin viikolla 35. Satakunnankadun ja Savilinnankadun välillä kadun itäreunalla etenevät johtosiirto- ja massanvaihtotyöt. Savilinnankadun ja Sepänkadun sillan välillä kadun länsireunan johtosiirtotyöt ja kiinteistöremontit ovat loppusuoralla. Kaukolämpöliitokset on tehty ja kadun länsireunaa täytetään syyskuun alkupäivinä. Viikosta 36 alkaen asennnetaan reunakiviä ja päällystetään ajorataa sekä jalankulkuväylää kiinteistöjen Sepänkatu 2-10 edustalla. Sepänkadun sillalla tehdään sillan maatukien laudoitus-ja raudoitustöitä.

Sepänkadun sillan anturat on valettu. Junaliikenne kulkee suojakatoksen alta

Paasikivenkadun pohjoisreuna on asfaltoitu ja ajoneuvoliikenne siirretty osittain uudelle ajoradalle. Työt jalankulku- ja pyöräväylällä jatkuvat vielä muutaman viikon, ja väylä saadaan kokonaisuudessaan käyttöön syyskuun aikana. Paasikivenkadun eteläpuolella on aloitettu raitiotien sähkönsyöttöaseman maanrakennustyöt sekä johtosiirtotyöt. Myöhemmin syyskuussa aloitetaan vielä tukimuurin rakentaminen. Paasikivenkadun keskiosalla on aloitettu massanvaihdot.

Rantatien länsipäässä ovat käynnissä massanvaihdot, sekä hulevesilinjojen ja kaapelireittien rakentaminen. Paasikiventien alitusporaukset putkien viemiseksi kadun ali on onnistuneesti tehty. Itäpäässä ovat käynnissä asfaltointityöt, ja autoliikenne siirrettiin uudelle ajoradalle viikon 35 maanantaina. Tämän jälkeen aloitettiin ratapohjan rakentaminen raitiotietä varten.Jalankulku ja pyöräily ohjataan edelleen osittain Rantatien jalankulku-ja pyöräilyväylää pitkin ja noin puolet matkasta on ohjattu väliaikaiselle reitille, joka sijaitsee Paasikiventien varressa. Rantatien itäisimmällä osuudella jatketaan tukimuuritöitä. Syyskuun lopulla Rantatielle asennetaan myös ensimmäisiä raitiotiekiskoja.

Paasikiventiellä puretaan Santalahden ylikulkusillan valumuotteja  yötöinä syyskuussa. Muotin purusta aiheutuu syyskuussa Paasikiventielle vielä yöaikaan kaistajärjestelyjä, joista tiedotetaan erikseen Raitiotieallianssin kanavissa.

Hiedanrannassa Sellupuistossa jatkuu painopenkereen rakentaminen. Painopenkereen rakentamisesta aiheutuu Sellupuiston alueelle liikennejärjestelyjä.

Sellupuiston painopengertyömaa
Federleynkadulle on lisätty hidasteita koulumatkalaisten turvallisuuden parantamiseksi