Raitiotieallianssin tammikuu

Valtaosa Raitiotieallianssin raidetöistä sekä radan rakentamisen ohella tehtävistä katu- ja maanrakennustöistä valmistui vuoden 2019 loppuun mennessä. Koko hankkeesta on nyt valmiina 78 prosenttia, kun projektiaikaa on kulunut 67 prosenttia. Työt etenevät suunnitellusti taas joulutauon jälkeen.

Kaksoisraidetta on rakennettu nyt yli 14 kilometriä. Hervannassa sijaitsevan raitiovaunuvarikon talonrakennustyöt sekä piha-alueen työt valmistuivat joulukuussa, ja ne luovutettiin tilaajalle, Tampereen Raitiotie Oy:lle. Varikkoa varustellaan tilaajan toimesta vielä mm.  vaunujen huollossa ja kunnossapidossa tarvittavilla laitteilla sekä työtilojen kalusteilla.

Hämeenkadun kadunrakennustyöt jatkuvat tänä vuonna suunnitelmien mukaan.

Alkaneena vuonna tehdään runsaasti sähköradan ja muiden teknisten järjestelmien kuten raitiotien ohjausjärjestelmien ja liikennevalojen asennuksia sekä viimeistelytöitä koko raitiotien osalla 1. Samoin jatketaan pysäkkien varustelua, eli niille asennetaan muun muassa kalusteet, katokset ja tietoliikenne.

Hatanpään valtatien raitiotien rakentaminen käynnistyy heti viikolla 2. Ensin tehdään työalueen liikennejärjestelyt, jonka jälkeen työt alkavat johto-ja putkisiirroilla useassa kohdassa Hatanpään valtatietä.

Yötöitä tehdään tarpeen mukaan liikenteen sujumisen ja turvallisuuden vuoksi.

Raitiovaunuvarikon talonrakennus-ja pihatyöt valmistuivat joulukuussa

Hatanpään valtatiellä useita työkohteita

Hatanpään valtatien raitiotien rakentaminen aloitetaan useassa kohdassa yhtä aikaa. Hämeenkadun liittymän ja Suvantokadun välillä työalueet sijaitsevat ensivaiheessa Hatanpään valtatien länsireunassa. Sorin aukion kohdalla työalue sijaitsee pohjoisreunassa ja Vuolteenkadun sekä linja-autoaseman välillä kadun itäpuolella.

Liikennevalo-ohjatut liittymät Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymissä muutetaan kiertoliittymiksi. Kiertoliittymiä ryhdytään rakentamaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä 8.-9.1. Aluksi kiertoliittymät toimivat nykyisten ajoratojen mukaisina ja nykyiset liikennevalot puretaan.  Viikolla 3 eli 13.1. alkaen kiertoliittymät viimeistellään ja ajoradat muokataan töiden aikaisten liikennejärjestelysuunnitelmien mukaisiksi.

Hatanpään valtatiellä Hämeenkatu–Suvantokatu-osuudella bussit liikennöivät yksisuuntaisesti Hämeenkadun suuntaan. Hämeenkadulta etelään bussiliikenne käyttää Aleksanterinkatua. Suurin osa Aleksanterinkadun varrella olevista pysäköintipaikoista on poistettu raitiotietöiden ajaksi käytöstä.

Pelastusajoneuvojen käyttämä reitti Aleksanterinkadulla on varmistettu ja katselmoitu yhteistyössä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Aleksanterinkatu on muutettu etuajo-oikeutetuksi ja Verkatehtaankadulle on asennettu lännen suunnasta väistämisvelvollisuutta osoittava kärkikolmio. Raitiotieallianssi ja pelastuslaitos seuraavat Kyttälän alueen tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuutta ja järjestelyjä voidaan tarvittaessa muuttaa. Autoilijoiden suositellaan käyttävän varsinkin läpikulkuliikenteen osalta muita reittejä kuin Aleksanterinkatua

Hatanpään valtatien liikennejärjestelyja tehdään tammikuun alkupuolella
Keskusta

Pirkankadun ja Hämeenpuiston raitiotietyöt ovat tauolla kevääseen saakka.
Hämeenkadun kadunrakennus- ja kiveystöitä jatketaan keväällä kelien salliessa kadun molemmilla reunoilla Kuninkaankadun ja Aleksanterinkadun välillä eri kohdissa. Hämeensillan liikennejärjestelyt on jo valmisteltu tulevia kiskotöitä varten, jotka nekin alkavat keväällä kelien puitteissa.
Rautatienkadun, Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymässä jatketaan keväällä katurakennustöitä ja päällystyksiä.
Itsenäisyydenkadulla aloitetaan ajojohtimien asennuksia viikolla 3. Työt tehdään nostokorista, jolla liikutaan ikkunoiden takana. Myös Itsenäisyydenkadulla sijaitsevien sähköratapylväiden varustelu tapahtuu nostokorista.  Osa töistä tehdään öisin helmikuun lopulta alkaen. Asennukset kestävät arviolta maaliskuulle.

Itsenäisyydenkadulla aloitetaan tammikuun alussa ajojohtimien asennus
Itsenäisyydenkadulla aloitetaan tammikuun alussa ajojohtimien asennus
Kaleva

Rieväkadulla aloitetaan ajojohtimien asennustyöt viikosta 3 alkaen sähköratapylväiden pystytyksellä, jonka jälkeen töitä jatketaan pylväiden varustelulla ja ajojohtimien asennuksella. Töistä voi ajoittain aiheutua joitakin liikennejärjestelyjä. Samaan aikaan tehdään ajojohtimien asennuksia myös Teiskontiellä ja Sammonkadulla, joissa työt tehdään pääosin kiskoilla liikkuvasta kalustosta.
Tekunkatu/Kuntokatu on valmis Taysin pysäkille asti. Kekkosentien ylittävän sillan molemmin puolin tehdään nurmirataa keväällä.
Vieritiellä työt jatkuvat Taysin pysäkiltä Kaupin kampuksen pysäkille keväällä.

Vieritiellä jatketaan töitä keväällä
Vieritiellä jatketaan töitä keväällä
Hervannan valtaväylä

Hervannan valtaväylän radan-ja maanrakennustyöt ovat valmistuneet. Ajojohtimia asennetaan ja säädetään vielä tämän vuoden aikana. Hallilan alueella tehdään vielä viimeistelytöitä kevään aikana.

Hervannan valtaväylällä jatketaan keväällä viimeistelytöitä Hallilassa
Hervanta

Hervannassa työt jatkuvat maalis-huhtikuun vaihteessa. Silloin tehdään vielä muutamia viimeistelyjä Ramppipuistossa sekä Insinöörinkadulla Opiskelijankatu–Arkkitehdinkatu-osuudella. Myös Makkarajärvenkadun alueella raitiotien nurmiradan rakentaminen jatkuu vielä keväällä. Makkarajärvenkadulle rakennetaan myös oma raitiopysäkki, Hervantajärven pysäkki.

Makkarajärven nurmirata rakennetaan tänä vuonna