Raitiotieallianssin tammikuu: sähköratatyöt Hiedanrannassa alkavat – Näsisaaressa jatketaan töitä läpi talven

Työt Tampereen raitiotien osalla 2 eli Santalahden ja Lentävänniemen välillä ovat tammikuun alussa edelleen hieman etuajassa, sillä töistä on nyt valmiina 80 prosenttia kun projektiaikaa on kulunut 73 prosenttia.

Joulukuun lopulla valettiin vielä paalulaattaa Hiedanrannassa sekä jatkettiin Pölkkylänsillan ja Hiedansiltojen töitä. Näsisaaressa rakennetaan talven aikana tulevan raitiotieradan pohjaa sekä tehdään putkitustöitä. Hiedanrannassa jatketaan tammikuussa vesihuoltotöitä ja Lentävänniemessä valmistellaan tulevan rakennuskauden työvaiheita.

Hiedansiltojen työmaa. Kuva: Raitiotieallianssi

Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella sähköratatyöt valmistuivat viime vuoden lopulla, ja asennuksia jatketaan tammikuusta alkaen Hiedanrannan alueella.

Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä ja osan 1 takuutöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka.

Santalahti ja Näsisaari

Pölkkylänsillalla saatiin viime vuoden lopulla valmiiksi kannen suojabetonointi, sääsuojan purku ja päätytäytöt. Tukimuurikaukalolla on rakennettu muurin muottia valuja varten. Näsisaaressa jatketaan tammikuussa sähkörataperustusten asennusta sekä kaapelireittien, kantavan kasvualustan ja poikitusputkien rakentamista.

Hiedansiltojen päätyyn valettiin paalulaattaa ennen joulua. Kuva: Raitiotieallianssi/Veetu Helkiö

Pohjoisella Hiedansillalla on tehty jännepäiden muotteja ja eteläisellä Hiedansillalla muotti- ja telinetöitä, joita jatketaan tammikuussa. Näsisaaren töitä voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta.

Hiedanranta

Rannan alueella valettiin ennen joulua Hiedansiltojen päädyn paalulaatta. Hiedanrannan sähkönsyöttöasemalla työt ovat valmiit ja asemalle kytkettiin jännite joulukuun lopulla. Myös sähköratapylväiden pystytys ja valaisinten kaapeloinnit koko lohkon alueella ovat edenneet suunnitellusti, ja alue on valmiina tammikuussa alkavia sähkörata-asennuksia varten. Hiedanrannassa työt jatkuvat tammikuun lopulla myös vesihuoltotöillä. Tälle vuodelle jää tehtäväksi lisäksi pääosin pintarakenteita kuten kiveyksiä, nurmetuksia ja asfaltointeja.

Hiedanrannassa sähkörata- ja valaisinpylväiden asennus on edennyt suunnitellusti. Kuva: Raitiotieallianssi/Antti Kärnä

Uusi jalankulku- ja pyöräväylä Paasikiventieltä Hiedanrantaan otettiin käyttöön joulukuun lopulla. Liikennejärjestelyistä vastaa Hiedanrannan Kehitys Oy.

Lentävänniemi

Pyhällönpuistossa kuljettajien taukotilalla pidettiin ennen joulua rakennusvalvonnan loppukatselmus ja taukotila on nyt virallisesti valmis. Ajojohdinten asennukset Lentävänniemessä ovat valmiit, ja tammikuussa tehdään tarvittaessa hienosäätöä. Lentävänniemessä on siivottu varastoalueita ja tammikuussa valmistaudutaan tulevan rakennuskauden hankintoihin. Tänä vuonna rakennetaan loppuun Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuisto sekä tehdään pinta- ja kiveystöitä. Pyhällönpuiston töitä voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta.

Pyhällönpuistossa työt jatkuvat kevään aikana. Kuva: Raitiotieallianssi