Raitiotieallianssin toukokuu: Sepänkadun sillan uusiminen alkaa – vuoden 2021 raitiotietyöt käynnissä

Raitiotieallianssin työt etenevät raitiotien osalla 1 (Keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) kohti koko osuuden valmistumista, sillä Hatanpään valtatien raitiotietyöt valmistuvat etuajassa kesällä. Tällöin tehdään myös osan 1 viimeiset koeajot Hatanpään valtatiellä. Keskustan, Kalevan, Hervannan valtaväylän ja Hervannan raitiotietyöt ovat valmistuneet jo aiemmin. Katurakentamistöitä osalla 1 tehdään tänä vuonna vielä Hämeenkadulla ja Hatanpään valtatiellä.

Raitioliikenne Hatanpään valtatiellä alkaa 9. elokuuta eli suunniteltua aikaisemmin. Alun perin raitiotien Hatanpään valtatien osuudella piti valmistua kokonaisuudessaan vasta tämän vuoden loppuun mennessä. Kustannusennusteen mukaan hanke alittaa myös sille asetetun tavoitekustannuksen noin 30 miljoonalla eurolla.

Rakentamistyöt raitiotien osalla 2A (Pyynikintori–Santalahti) etenevät suunnitelmien mukaisesti. Osuudella 2B eli Santalahti–Lentävänniemi järvitäyttölupa Näsisaaren rakentamiseksi on vielä käsittelyssä. Vaasan hallinto-oikeus kumosi aiemman valituksen järvitäytön osalta, mutta päätöksestä on haettu valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Tampereen Ympäristönsuojeluyhdistyksen toimesta. Santalahden ja Lentävänniemen välisten raitiotietöiden aloittaminen odottaa asian lopullista ratkaisua. Osalla 2A tämän vuoden näkyvimpiä työvaiheita ovat Santalahden uuden ylikulkusillan rakentaminen sekä Sepänkadun sillan uusiminen, jonka vuoksi liikenne Sepänkadun kautta katkeaa toukokuun alussa eli maanantaina 3.5.

Sepänkadun sillan uusiminen alkoi 3.5. ja liikenne katkaistiin samalla Sepänkadulta noin 15 kuukaudeksi

Sään lämmettyä työt ovat käynnistyneet myös Hämeenkadulla. Käynnissä ovat viimeiset katurakentamistyöt Hämeenkadun itäpäässä Aleksanterinkadun liittymässä. Myös Keskustorilla kiveystyöt etenevät suunnitellusti. Hämeenkatu tulee myös kokonaisuudessaan valmistumaan kesällä etuajassa, sillä alun perin katurakennustöiden piti valmistua ensi vuonna.

Tampereen raitiotien osasta 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) on nyt valmiina 93 prosenttia kun projektiaikaa on kulunut 81 prosenttia. Osalla 2 projektiaikaa on kulunut 16 prosenttia ja valmiusaste on 12 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Tampereen Ratikan liikenne alkaa 9. elokuuta, mutta Ratikan kyytiin on mahdollista päästä jo toukokuussa, sillä aikataulujen mukaista liikennöintiä testataan matkustajien kanssa 10. toukokuuta alkavalla koeliikenteen vaiheella. Kyytiin pääsee ilmoittautumalla ennakkoon. Matkustajalla tulee olla myös voimassa oleva matkalippu. Ennakkoilmoittautuminen avattiin Nyssen verkkosivuilla maanantaina 3. toukokuuta klo 12.00. Lisätietoa myös Tampereen Ratikan verkkosivuilta.

Raitiotien rakentamistyöt vuonna 2021

KESKUSTA

Itsenäisyydenkadulla Attilan tukimuurin betonirakennetyöt ovat valmistuneet ja alueella tehdään vielä kiveystöitä sekä raitiopysäkin katosasennuksia, jotka valmistuvat toukokuun puolivälissä.

Aleksanterinkadun ja Hämeenkadun etelän puoleisessa liittymässä tehdään liikennevaloasennuksia ja kivitöitä useassa vaiheessa. Työt ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuun alkupuolella. Työt aiheuttavat muutoksia alueen jalankulkuun ja pyöräilyyn, mutta kaikkien työvaiheiden aikana kulku kiinteistöihin ja liikkeisiin turvataan.

Keskustorilla tehdään kiveystöitä, joista on ajoittain muutoksia jalankulku-ja pyöräilyreitteihin. Kesäkuun alussa bussiliikenne Aleksis Kiven kadulta jää pois, ja silloin aloitetaan kadun ennallistamistoimet ja kivityöt. Aleksis Kiven katu toimi pitkään bussien kiertoreittinä, kun bussiliikenne länteen ohjattiin raitiotietöiden vuoksi pois Hämeenkadulta.

Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymässä tehdään kivitöitä, kaapeliputkituksia, ja jalankulkualueiden massanvaihtoa. Töiden vuoksi jalankulkureitteihin voi tulla pieniä muutoksia.

Hämeenkadulle asennetaan myös led -valoverhojärjestelmä tulevan kesän aikana. Asennustyöt käynnistyvät toukokuun puolivälissä.

Pyynikintorin raitiotiepysäkin työt valmistuvat toukokuun alussa
HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatiellä tehdään viimeisiä raitiotietöitä kuten ratajohtojen säätöjä ja vaihteiden viimeistelyjä. Hatanpään valtatielle istutettavien katupuiden kantavaa kasvualustaa asennetaan kevään aikana. Syksyllä istutetaan katupuita ja asennetaan katutilan kalusteita kuten penkkejä ja roskakoreja.

Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä tehdään kiveystöitä kadun molemmilla reunoilla. Kadun itäpuolelle asennetaan kesän aikana bussipysäkin pysäkkikatokset. Paimenpoika-patsas kadun länsipuolella siirretään uuteen sijaintiin ja konservoidaan alkukesän aikana museotoimen toimesta. Kiveystöitä jatketaan vielä elo-syyskuussa Hämeenkadun ja Hatanpään valtatien liittymäalueen itäpuolella.

Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä Otavalankadun tunnelin vesieristystyöt ovat valmistuneet, ja alueella jatketaan kevään aikana jalkakäytävien ja pyöräväylien rakennekerroksia sekä reunakiveyksiä. Toukokuussa aloitetaan kiveystyöt, jotka jatkuvat heinäkuulle saakka. Lisäksi kesän aikana lopullisen tilanteen mukaiset ajoradat ja pyörätiet asfaltoidaan.

Suvantokadulla on aloitettu vesihuoltotöiden lisäksi kaukolämpötyöt, joiden vuoksi jalankulkuun ja pyöräilyyn on tehty muutoksia. Tiistaina 4.5. läpiajo Tuomiokirkonkadulla Vuolteenkadulta Otavalankadulle estyy ja Tuomiokirkonkatu muutetaan kaksisuuntaiseksi myös välillä Suvantokatu-Otavalankatu. Samalla suojatietä Tuomiokirkonkadun yli Suvantokadun pohjoispuolella siirretään hieman pohjoiseen uuden työalueen vaatiman tilan vuoksi. Raitiotieallianssin työalue on Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välisellä osuudella ja Tampereen Infra työskentelee Tuomiokirkonkadun ja Rautatienkadun välillä. Kiinteistöille kulku ja huoltoajo on järjestetty kaikissa työvaiheissa, ja myös jalankulku alueella toimii. Raitiotieallianssin osuus vesihuoltotöistä Aleksanterinkadun ja Tuomiokirkonkadun välillä valmistuu kesäkuussa.

Suvantokadun ja linja-autoaseman välillä tehdään kantavan kasvualustan täyttötöitä sekä jatketaan Sorin aukion raitiopysäkin kiveystöitä ja pysäkkialueen putkituksia. Linja-autoaseman edustalla sijaitsevan sähkönsyöttöaseman pihassa rakennetaan tukimuuria. Lisäksi alueella tehdään piha-alueen pintojen viimeistelyä ja Ratikan kuljettajien wc-kopin asennustöitä. Touko-kesäkuussa linja-autoaseman edustalle asennetaan jälleen myös bussipysäkit ja bussiliikenne palautuu kohdalle.

Hatanpään valtatiellä jatketaan  kesäkuun lopulle ajojohtimien asennustöitä. Asennuksia tehdään ajoittain myös öisin, ja liikennettä voidaan joutua pysäyttämään ja ohjaamaan työkohdan ohi liikenteenohjaajilla. Työt tehdään nostokorista, joka liikkuu myös kiinteistöjen seinustojen vierellä.

Hatanpäällä tehdään myös kesän aikana Uros Live -areenaan liittyviä opastemuutoksia.

Hatanpään valtatiellä jatketaan ajojohdinasennuksia kesäkuulle
KALEVA

Kalevan kaikki muut raitiotietyöt ovat valmistuneet, mutta Litukan siirtolapuutarhan kulkureittiin tehdään raitiotiehen liittyvä muutos, joka parantaa liikenteen turvallisuutta alueella.

Litukan siirtolapuutarhan kulkureittiin tehdään turvallisuutta parantavia muutoksia kevään aikana
HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylän kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Turtolan raitiopysäkki Hervannan valtaväylällä
HERVANTA

Hervannan kaikki raitiotietyöt ovat valmistuneet.

Opetusajot ja koeliikenne näkyvät Hervannassa päivittäin
SANTALAHTI

Pirkankadulla jatketaan vesihuoltotöitä ja liikennettä siirretään työmaa-alueen ympärillä työvaiheiden mukaisesti. Kevään aikana tehdään loppuun Pirkankadun eteläpuolen katurakennustöitä. Töistä aiheutuu ajoittain muutoksia jalankulkuväylien sijaintiin. Eteläpuolen töiden valmistuttua aloitetaan kesäkuussa katurakennustyöt Pirkankadun pohjoispuolella. Myös näistä töistä aiheutuu autoliikenteen kaistamuutoksia ja jalankulku- ja pyöräilyreittien siirtoja. Pirkankadun katurakennustyöt saadaan valmiiksi loppukesällä.

Sepänkadulla jatketaan vesihuoltotöitä Pirkankadun ja Satakunnankadun välillä.Ma anantaina 3.5. Raitiotieallianssi aloitti Sepänkadun sillan purkutyöt ja niiden jälkeen alkaa uuden ylikulkusillan rakentaminen. Samalla Sepänkadun kautta kulkeva liikenne katkaistiin noin 15 kuukauden ajaksi. Myös Pirkankadun ja Satakunnankadun välinen osuus Sepänkadusta on suljettu, eli Sepänkadun liikenne on katkaistu molemmin puolin Satakunnankadun liittymää. Töiden aikana kulku ja huoltoajot Sepänkadun kiinteistöihin varmistetaan kaikissa työvaiheissa. Sepänkadun uusi silta valmistuu kesällä 2022, jolloin palautetaan myös sillan kautta kulkeva liikenne takaisin reitilleen.

Paasikivenkadulla tehdään liikennejärjestelyjä Sepänkadun sulkemisen jälkeen ja mm. kiertoliittymä Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymästä poistuu. Pyöräilyreitti Paasikivenkadulla siirtyy Onkiniemenkadulta Paasikivenkadun pohjoispuolelle Haarlankujan ja Sepänkadun välillä. Kesän kuluessa pyöräily siirtyy Paasikivenkadun pohjoisreunaan kokonaan. Katurakentaminen jatkuu Haarlankujan liittymästä keskustaan päin. Paasikivenkadun eteläpuolella, Sepänkadun länsipuolella, aloitetaan toukokuusta alkaen kaapeleiden siirtoa, putkireittien rakentamista sekä tukimuuritöitä.

Paasikiventiellä jatketaan Santalahden ylikulkusillan rakentamista. Sillan raudoitustyöt alkavat toukokuussa ja valuja tehdään kesällä. Siltatyöt valmistuvat loppuvuonna. Uudesta ylikulkusillasta tulee yli kaksi kertaa nykyistä leveämpi jalankulun ja pyöräilyn esteetön väylä Rantatien, Paasikiventien ja tulevan raitiotien yli.

Rantatielle rakennettavien kahden tukimuurin työt ovat loppuvaiheessa ja valmistuvat kevään kuluessa. Toukokuun alussa Rantatien itäpäässä siirretään autoliikenne tulevan rata-alueen kohdalle ja aloitetaan Rantatien katurakentamistyöt. Myös länsipäässä tehdään liikennejärjestelyjä ja ajokaistamuutoksia.

Santalahden ylikulkusilta rakentuu Paasikiventien ja Rantatien yli

 

Kuvat: Raitiotieallianssi ja Wille Nyyssönen