Rantatien katurakentamistyöt alkavat – muutoksia liikennejärjestelyihin

Raitiotien rakentaminen Santalahdessa etenee, ja alueella aloitetaan katusuunnitelman mukaiset katurakentamistyöt. Näistä töistä aiheutuu uusia liikennejärjestelyjä Rantatiellä.

Rantatien itäpäässä autoliikenne siirtyy vaiheittain viikkojen 18 ja 19 aikana tulevan rata-alueen päälle kadun pohjoispuolelle. Itäpäässä myös kevyen liikenteen väylä kulkee pääasiassa kadun pohjoispuolella.

Tien länsipäässä autoliikenne kulkee työmaan lomassa eri puolilla katua, ja se on ohjattu työmaan ohi vaihdellen kadun puolelta toiselle. Länsipäässä kevyen liikenteen väylä kiertää Santalahden ylikulkusillan työmaan, ja reitti opastetaan maastossa. Suojateiden paikkoja joudutaan Rantatien töiden aikana siirtämään työvaiheiden mukaan, mutta kadun ylityspaikkoja järjestetään kaikissa työvaiheissa.

Kulku kiinteistöille ja huoltoajo varmistetaan töiden aikana. Santalahden ylikulkusillan työmaan alituskorkeus on Rantatien ajokaistojen kohdalla 4,2 metriä ja jalkakäytävän kohdalla 2,3 metriä.

Raitiotie Rantatiellä omalla väylällä

Raitiotieallianssin nyt toteutettavissa Rantatien katusuunnitelmissa raitiotie kulkee kadun pohjoisreunalla ja autoliikenteen ajorata eteläpuolella. Kadun eteläreunassa kulkee jalkakäytävä sekä välikaista, johon sijoitetaan katupuita sekä kadunvarsipysäköintiä. Pyöräily on linjattu lähes koko kadun matkalta ajoradalle.

Kadun molempiin päihin tulee kiertoliittymät, joiden yhteydessä pyöräily ohjataan erillisiltä väyliltä ajoradalle. Kiertoliittymien itä- ja länsipuolilla pyöräliikenne ohjataan omille väylilleen.

Rantatielle tulee kaksi raitiotiepysäkkiä: länteen Santalahden uuden jalankulun ja pyöräilyn ylikulkusillan kohdalle ja itään Tikkutehtaanrinteen länsipuolelle. Pysäkit ovat reunalaituripysäkkejä, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma laituri.

Itäisemmän raitiotiepysäkin yhteyteen tehdään bussipysäkki Paasikiventielle (vt 12). Kadun eteläpuolelle Tipotien alikulun lähistölle rakennetaan raitiotien sähkönsyöttöasema.

 

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 – 16