Raitiotien ajojohtimien asennus Hatanpään valtatielle alkaa

Raitiotieallianssi aloittaa viikosta 5 eli 1.2. alkaen raitiotien sähköratatyöt eli sähköratapylväiden varustelun ja ajojohtimien asennuksen Hatanpään valtatiellä. Töistä aiheutuu ajoittain liikennevaikutuksia. Suuri osa asennuksista tehdään öisin.

Työt aloitetaan sähköratapylväiden varustelulla eli mm. ajojohtimien kannakkeiden ja ripustimien kiinnittämisellä pylväisiin. Pylväiden varustelun jälkeen aloitetaan varsinaisen ajojohtimen asennus.

Työt aloitetaan ensin raitiotien kohdalla niillä osuuksilla, joissa raitioliikenne kulkee omalla kaistallaan eli Verkatehtaankadun ja linja-autoaseman välisillä raitiotien alueilla. Näissä kohdissa työt tehdään raiteiden päällä liikkuvan työkoneen nostokorista pääosin päiväaikaan. Niillä osuuksilla, jossa jalankulkua on ohjattu raitiotieradan päälle eli Verkatehtaankatu–Suvantokatu-välillä, asennuksia saatetaan tehdä sekä päivisin että yöaikaan. Nostokoreilla liikutaan joissain kohdissa myös kiinteistöjen ikkunoiden lähellä. Asennustyöt voivat ajoittain vaikuttaa muuhun liikenteeseen risteysalueilla ja liikenteenohjaajat opastavat liikennettä tarvittaessa.

Niillä alueilla, joissa raitiotie ja autoliikenne sijaitsevat samalla, ns. sekaliikennekaistalla, ajojohtimien asennus tehdään pääsääntöisesti yöaikaan. Tällöin työkoneet liikkuvat autoliikenteen kaistalla, joten muulle liikenteelle voi tulla hetkellisiä ajoratamuutoksia ja kaistakavennuksia. Liikennettä ohjataan tarvittaessa liikenteenohjaajien tai liikenteenohjausvaunun avulla.

Hatanpään valtatiellä on yhteensä 40 yhdistettyä sähkörata- ja valaisinpylvästä. Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä pylvästyyppi on samaa kierteistä tikaspylvästä, jota käytetään myös Hämeenkadulla. Verkatehtaankadusta linja-autoasemalle pylvästyyppi on suoraa tikaspylvästä. Hatanpään valtatielle tuleva pylväsmäärä on puolet Hämeenkadun pylväistä, sillä Hämeenkadulla yhdistettyjä sähkörata- ja valaisinpylväitä on 80. Ajojohdinta Hatanpään valtatielle asennetaan noin 1,5 kilometriä.

Asennustyöt kestävät arviolta kesäkuun alkuun. Yötöistä tiedotetaan Raitiotieallianssin kanavissa sekä erikseen lähikiinteistöihin.

Hervannassa ja Kalevassa ajojohdinasennukset loppusuoralla

Hervannassa ja Kalevassa Taysin alueella ajojohtimien asennukset valmistuvat alkuvuoden aikana. Hervannassa töitä tehdään viikoilla 6-8 sekä yö-että päivätöinä Hervantakeskuksen raitiopysäkin ja Tohtorinpuiston välillä. Hervannassa ajojohdinasennukset valmistuvat helmikuun aikana,. Kalevassa Taysin alueella sähköratatyöt saadaan valmiiksi tammikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen tehdään vielä sähkörataan liittyviä testejä. Hervanta, Taysin osuus sekä Hatanpään valtatie ovat viimeiset osuudet ajojohdinasennuksista Tampereen raitiotien osalla 1, muualla ajojohdinasennukset ovat valmiit.