Porapaalutustyöt jatkuvat myös yötöinä Santalahden ylikulkukäytävällä viikoilla 5 ja 6

Raitiotieallianssin työt etenevät ja viikon 5 maanantaista eli 1.2.2021 alkaen porataan Santalahden ylikulkukäytävän paaluja myös öisin. Porapaalutustöitä tehdään yötöinä Paasikiventien (Vt12) reunoilla. Porapaalutus on melua aiheuttavaa työtä ja yötöitä tehdään arviolta maanantain ja tiistain sekä tiistain ja keskiviikon välisinä öinä (1.2. – 3.2.2021) noin kello 21.00 – 6.00. Viikolla 6 töitä tehdään arviolta samoin maanantain ja keskiviikon välisinä öinä 8.-10.2.  klo 21.00 -6.00.

Porapaalutusten aikana  töistä leviää maan- ja vedensekaista ”porasoijaa” työkohteen ympärille. Yötöiden aikana aina Paasikiventien toinen ajosuunta kavennetaan yhdelle kaistalle niin, että toinen kaista on rajattuna työalueeksi. Töitä tehdään yöaikaan turvallisuussyistä ja Paasikiventien liikenteelle aiheutuvan haitan minimoimiseksi.

Santalahden tulevan ylikulkusillan porapaalutustöitä jatketaan myös yötöinä viikolla 5
Porapaalun asennuksen yhteydessä syntyy hienojakoista maa-ja kallioainesta, ns porasoijaa, joka leviää jonkin verran työalueen ympärille.

Porapaalutustöitä tehdään myös päivisin ja ne valmistuvat kokonaisuutena arviolta viikolla 6.

 

Palautteet:
Tampereen palvelupiste
sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi
puhelin 041 730 8168
Frenckellinaukio 2 B
postiosoite PL 487
33101 Tampere
avoinna ma – pe klo 9 – 16